In de ban van Islam – parlementslid Yair Lapid: ‘De Verenigde Naties zijn compleet het noorden kwijt’

lapid

“De UNHRC is een anti-Israëlisch circus geworden met hun aanvallen op de enige democratie in het Midden-Oosten en hun minachting voor de grove schendingen in Iran, Syrië en Noord-Korea.” [premier Benjamin Netanjahoe, 24 maart 2016 – bron]

Op maandag 20 juni 2016 sprak Yair Lapid op de conferentie van het Israel Law Center (Shurat Hadin) in Jeruzalem. Yair Lapid is parlementslid in de Israëlische Knesset en voorzitter van de Yesh Atid partij. [bron: blog van Yair Lapid in The Times of Israel].

Bij de parlementsverkiezingen van 17 maart 2015 behaalde de centrumpartij Yesh Atid 11 zetels (op 120), een verlies van 8 zetels ten opzichte van de verkiezingen van 22 januari 2013.

unhrclogo“De Verenigde Naties zijn het noorden kwijt. Als het gaat om Israël zijn de Verenigde Naties hun geloofwaardigheid verloren, zijn ze hun gezond verstand verloren en bovenal zijn zij hun belangrijkste troef verloren, met name hun integriteit. . .

De wijze waarop de Raad voor de Rechten van de Mens van de VN [UNHRC] omgaat met Israël heeft reeds lang geleden de grenzen van gewettigde kritiek overschreden. In het afgelopen decennium heeft de Raad 61 resoluties aangenomen die schendingen van de mensenrechten veroordelen over de hele wereld en daarnaast 67 resoluties waarin Israël wordt veroordeeld.

Laat me dat even herhalen: de Raad heeft Israël veroordeeld, een democratisch land dat zich houdt aan het internationaal recht en dat vele malen meer dan de rest van de wereld gecombineerd.

Israël is het enige land op aarde dat een eigen agendapunt werd gegarandeerd in de Raad voor de Rechten van de Mens van de VN. Agenda Item 7 dicteert dat telkens wanneer de Raad samenkomt er een ‘discussie zal zijn omtrent de mensenrechtensituatie in Israël’.

Deze discussie gebeurt ongeacht of er al dan niet melding is gemaakt van schendingen van de mensenrechten. Dit gebeurt zonder een feitelijk onderzoek van de klachten die worden ingediend door Palestijnen, meestal via hun bondgenoten of leden van de diverse terroristische organisaties die gezworen hebben om Israël te vernietigen.

Voor de Verenigde Naties maakt dat allemaal niets uit…”

Agenda Item 7
Al kort na de oprichting van de UNHCR keurde de Raad op 30 juni 2006 een resolutie goed waarin Agenda Item 7 werd vastgelegd, een agendapunt dat enkel en alleen Israël viseert en als permanente focus heeft: “The Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories.”

Dit bijzonder agendapunt werd in de Mensenrechtenraad [UNHCR] gesteund en ingediend door de Organisation of the Islamic Conference (OIC, de islamitische koepelorganisatie die 55 landen met een moslimmeerderheid groepeert) en die werd aangenomen met 29 stemmen tegen 12 en vijf onthoudingen.

Het agendapunt bepaalde dat de UNHRC de vermeende mensenrechtenschendingen van Israël jegens de Palestijnen moet bespreken telkens die VN-Raad samenkomt, ongeacht van wat er zich voordoet in andere landen in het Midden-Oosten of in de rest van de hele wereld. Geen enkel ander land in de wereld heeft een dergelijk apart agendapunt.

Sinds 1 januari 2014 zetelen beruchte mensenrechten schendende landen Rusland, China, Cuba en Saoedi-Arabië eveneens in de UNHRC. Deze landen, die zichzelf uiteraard goed beschermen, zijn dan ook nooit het voorwerp geweest van resoluties van de UNHRC inzake schendingen van de mensenrechten. Aldus bepalen zij in grote mate de agenda van de Verenigde Naties waarbij Israël systematisch bovenaan de zwarte lijst prijkt.

Wie de vraag stelt waarom Israël en alléén Israël, kan beter de hele gepolitiseerde organisatie van de VN in vraag stellen die dus nagenoeg enkel Israël èn permanent in het vizier houdt en gecontroleerd en gestuurd wordt door de moslimwereld.

door Brabosh.com

dan