Mahmoud Abbas slikt beschuldiging in: Palestijnen mogen weer bronwater drinken

Afgelopen vrijdag had de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, een toespraak gehouden voor het Europees Parlement. Daarin uitte hij scherpe kritiek op Israël en beschuldigde het Israëlische leger ervan illegaal moorden uit te voeren. Verder zei Abbas zijn handen uitgestrekt te houden naar vrede. De Palestijnen zouden tegen terreur zijn, maar zolang er geen Palestijnse staat zou bestaan en de twee-staten-oplossing niet ingevoerd zou zijn, zou het conflict blijven bestaan.

Daarna beschuldigde Abbas Israëlische rabbijnen ervan de Israëlische regering ertoe te hebben opgeroepen het drinkwater van de Palestijnen te vergiftigen om hen te doden. Dat zou een duidelijke oproep tot massamoord op het Palestijnse volk zijn, aldus Abbas.

jew-itDaarbij beriep hij zich op een melding van Turkse media, volgens welke een rabbi genaamd Shlomo Mlma, zogenaamd voorzitter van de Raad van rabbijnen van de “nederzettingen” in Judea en Samaria, de “kolonisten” ertoe zou hebben opgeroepen het water van de Palestijnen te vergiftigen. Aan het eind van zijn toespraak ontving de Palestijnse president een enorm applaus van de parlementsleden.

Nadat het persbureau Reuters geen enkele aanwijzing naar zo´n oproep kon vinden en het haar niet lukte een rabbijn genaamd Shlomo Mlma of de genoemde Raad van rabbijnen op te sporen, bleek dat het hele verhaal gewoon bedacht was.

Daarop publiceerde het kantoor van de Palestijnse president de volgende verklaring: “Nadat is gebleken dat de in de toespraak genoemde eis van de rabbijn niet heeft plaatsgevonden, wil de president graag benadrukken dat het niet zijn bedoeling was het Jodendom of het Joodse volk te beledigen, en wel op grond van zijn diepe respect voor alle religies, waaronder het Jodendom.”

Abbas wijst in de verklaring de Israëlische beschuldiging van de hand dat hij antisemitisch zou zijn en veroordeelde de illegale acties van de Israëlische regering en de “kolonisten” tegen het Palestijnse volk.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 26 juni 2016.
bron-logo

Advertenties

VIDEO: Benjamin Netanyahu over hoe de radicale Islam verslagen moet worden

zelfmoordenaar-isisBoodschap van terrorist van ISIS aan de wereld net voor zijn zelfmoordaanslag:
“Dood aan Amerika! Dood aan Israël!”

In een interview tijdens de conferentie van het ‘American Enterprise Institute’ in november vorig jaar werd de Israëlische premier Benjamin Netanyahu openlijk gevraagd hoe de radicale islam moest worden verslagen. Zijn voorstel leek de instemming van alle toehoorders te hebben.

In antwoord op een vraag over ISIS in het Midden-Oosten legde premier Netanyahu uit dat het belangrijk is om de strijd in de eerste plaats fysiek te winnen – niet alleen maar ideologisch. Netanyahu legt ook uit dat islamitische bewegingen in Afrika nog niet sterk zijn en nu nog kunnen worden verslagen. “Dat zal morgen een stuk moeilijker worden”, waarschuwde hij.

Luister hoe Netanyahu in de volgende zijn indrukwekkend/effectief plan om de radicale islam te verslaan uitlegt: “Benjamin Netanyahu on how to beat Islamism” in een productie van het American Enterprise Institute [AEI]:


Bron: Met dank aan E.J. Bron voor zijn hint.

Uitspraak van Rechtbank in Parijs: ‘Er is geen enkel bewijs dat Arafat werd vermoord’

Palestijnse ‘historici’ slaan tilt: “De Joden hebben niet alleen de eerste Palestijn Jezus Christus vermoord, maar ook zijn ware profeet Sint Yasser Arafat vergiftigd met polonium 210!” De officiële krant van de Palestijnse Autoriteit schreef op 6 mei 2013: “De Palestijnen zijn Jezus’ nakomelingen en het verhaal van Jezus is het verhaal van het Palestijnse volk.”

Een Franse rechtbank heeft op vrijdag 24 juni 2016 geweigerd om het onderzoek te heropenen naar de dood van de voormalige Palestijnse terroristenleider Yasser Arafat temidden van verdachtmakingen dat hij was vergiftigd, zeggende dat er geen wettige grond bestaat voor een eventuele moordzaak. De Palestijnen beschuldigen tot op vandaag Israël van moord op Arafat.

Joods Actueel had reeds in december een studie verricht met besluit dat er geen voldende bewijzen waren in het zwitserse Arafatrapport voor vergiftiging door polonium. Uit het antwoord op een vraag om uitleg van de Belgische fysicadeskundige dr. Rudi Roth aan professor François Bochud, directeur van het onderzoekscentrum van het Universitair Ziekenhuis in Lausanne (CHUV) blijkt dat de conclusies van het rapport omtrent de vermeende poloniumvergiftiging van de Palestijnse leider Yasser Arafat niets om het lijf hebben.

Het kantoor van de procureur-generaal in Versailles zei vrijdag dat het Hof van Beroep de beslissing heeft bekrachtigd van rechters die de zaak onderzochten en hadden afgewezen, zeggende dat er geen bewijs is dat Arafat werd vermoord.

De drie rechters waren ondubbelzinnig en unaniem in hun besluit:

… qu’à l’issue des investigations (…), il n’est pas démontré que M. Yasser Arafat ait été assassiné par empoisonnement au polonium 210, et il n’existe pas de preuve suffisante de l’intervention d’un tiers qui aurait pu attenter à (sa) vie…

arafatxx

Wijlen Yasser Arafat was perfect tweetalig. In het Engels klonk het steevast: “Peace! Peace!” en in het Arabisch net iets anders: “Jihad! Jihad!”

Arafat stierf in het militair ziekenhuis Percy de Clamart in een voorstad van Parijs op 11 november 2004, nadat zijn gezondheid plotseling verslechterde. De oorzaak van zijn dood is nooit opgehelderd.

De weduwe van de Palestijnse leider, Suha Arafat, had in 2012 een klacht ingediend, nadat sporen van polonium 210, een zeer giftige radioactieve stof, werden gevonden op bezittingen van haar man. Haar advocaten kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak aan het Franse hoogste hof.

Video PA TV: Palestinian girl’s hate speech: “The Jews killed Arafat”

 

Daniel Werner: ‘Wij moeten alles doen wat we kunnen opdat de feiten zich nooit meer zullen herhalen’

daniel-wernerOp maandagavond 9 mei 2016 woonde ik de Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid bij die de voorbije jaren plaatsvind in het Chabad Lubavitch House op de Belgiëlei te Antwerpen met aansluitend een kranslegging aan het nabijgelegen Holocaust monument.

De herdenking werd ondermeer bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, Antwerps burgermeester Bart De Wever, provinciegouverneur Cathy Berx, politiekorpschef Serge Muyters en Charly Gotlib van het CKJGA dat instaat voor de beveiliging van de Joodse instellingen, naast vele andere hoge genodigden.

Net zoals vorig jaar keek ik andermaal uit naar de openingstoespraak van Daniel Werner, de woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties [FJO], omdat hij als geen ander op een bijzonder kernachtige wijze de dingen correct benoemt en in de juiste context plaatst. Ook nu bleef ik niet op mijn honger zitten. De inleiding van Daniel Werner heb ik teruggevonden in het recente meinummer van Joods Actueel en kan ik deze met eenieder die dat wil delen.

Daniel Werner in het Chabad House te Antwerpen, 9 mei 2016:

“Naar jaarlijkse gewoonte komen wij samen om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren en haar slachtoffers te herdenken. Het herdenken zal de feiten niet veranderen. De gruwel zal daardoor niet dragelijker worden, noch zal het leed der nabestaanden daardoor verzachten. In het Joodse geloof staat herdenking synoniem niet voor de dood, maar voor het leven. Herdenking gaat niet alleen over het verleden maar vooral over de toekomst. Het inzien van de gruwelijkheden van de Holocaust is gewoonweg niet voldoende.

holocaust-antwerpenDames en heren, vergis u niet, het gaat hier niet over een lang vervlogen verhaal in een ver land. Nee, het gaat over hetgeen nog geen mensen leven geleden op deze grond, in ons Europa, in ons België, gebeurd is. Het is onze gezamenlijke plicht om ons, jaar na jaar, telkens opnieuw dezelfde vraag te stellen; hoe ver staan wij van de reproductie van dergelijke gebeurtenissen? Hoever staat Europa van het antisemitisme, van het racisme, van de haat die van mensen beesten hebben kunnen maken?

Toen enkele jaren geleden door enkelingen beweerd werd dat niet enkel de tv-beelden, maar ook de Syriëstrijders en de geradicaliseerden die daarop te zien zijn, langzaam maar zeker onze landsgrenzen binnendringen, werden dezen afgeschilderd als apocalyptische doemdenkers.

De aanslagen in het Joods museum in Brussel, Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt in Parijs waren de eerste bewijzen van het afbrokkelen van ons systeem. Van altijd een hand reiken maar nooit een vuist durven maken. Dan nog konden beruchte antisemieten het niet laten om de logica achter deze daden te zoeken. Om deze bijna goed te praten. Immers, Charlie Hebdo had de profeet beledigd en de Joden, tja, die zijn nu eenmaal Joods … Helaas waren deze aanslagen enkel een voorbode van hetgeen nog moest komen.

Kort daarop volgen de gruwelijk aanslagen in Parijs en dan … 22 maart, de dag dat België, ingehaald door de feiten, uit haar sluimerstand ontwaakt. Er is geen reden noch logica die de drijfveer van dergelijk barbaren kan doorgronden. Enkel haat … diepgewortelde, blinde haat en een bodemloze put van gruwel waartoe sommigen blijkbaar in staat zijn.

Haat is niet aangeboren, maar aangeleerd. Haat maakt deel uit van een verdorven opvoeding die dergelijke absurditeit aanvaardt, goedpraat en verheerlijkt. Bij het herdenken van de tweede wereldoorlog beseft iedereen dat het beginpunt niet in Auschwitz of in Majdanek, maar in de straten van Berlijn lag. Evenmin is deze huidige, nieuwe vijand uit het niets ontstaan. We kunnen niet langer onder de mom van het komt wel goed blind blijven voor wat zich onder ons afspeelt.

Een mensenmassa straffeloos ‘joden aan het gas’ laten scanderen, een publieke verbranding van een pop, verkleed als orthodoxe Jood, gaan banaliseren, Holocaustgeschiedenis uit leerboeken weglaten, haatspuiers hun vrije gang laten gaan op publieke media en internetfora … allemaal voorbeelden hoe het aanwakkeren van haat liever onder de mat wordt geveegd dan in de kiem gesmoord.

Haat is helaas dynamisch. Telkens een schep bovenop, telkens een stap verder, met de gekende catastrofale evenementen tot gevolg. Twee weken geleden, zaterdagavond, na het beëindigen van het laatste Paasgebed, zie ik voor de synagoge een jonge gast die een duidelijke boodschap heeft. Met gebalde vuist komt hij neus aan neus staan, en roept hij “Heil Hitler” en ”I’m Hitiers friend”!

Hoe is het mogelijk … Hoe is het mogelijk dat zo kort na de tweede wereldoorlog de demon verheerlijkt wordt? Hoe is het mogelijk zo weinig gevoel en empathie te tonen ten opzichte van de overlevenden en hun nabestaanden? Is deze recente geschiedenis, 70 jaar na de feiten, dan verloren gegaan?

Maar vooral, en dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag, hoe is het mogelijk dat deze jongeman denkt daarmee weg te kunnen? Honderden Joodse mensen die het gebedshuis verlaten, politie op alle hoeken, militairen naast elke synagoog, camera’s die alles opnemen … Helaas, het gevoel van straffeloosheid, van banalisering van dergelijke uitspraken zijn ook de voorbode van de tweede wereldoorlog geweest.

cover110Het is aan ons, Vlaanderen, België, Europa om een signaal te geven. Een duidelijk signaal. Een signaal tegen haat, tegen racisme en tegen antisemitisme. Niet banaliseren maar optreden. Enkel op die manier kunnen wij met de hand op het hart zeggen dat we alles, maar dan ook alles, gedaan hebben opdat de feiten zich nooit meer zullen herhalen.”

door Daniel Werner


Bron: Joods Actueel Magazine; nr. 110 – mei 2016; blz. 16-17

Petitie: Chefs van Palestijnse Televisie in Den Haag laten vervolgen voor oorlogsmisdaden +video

haat-TVEen wereldwijde campagne om de bazen van de Palestijnse televisie te vervolgen voor het ICC in Den Haag. Teken hier de petitie:
tvterror.info/en/#wpcf7-f76-o1

Het aanzetten tot haat en geweld op de Palestijnse nationale omroep heeft de afgelopen maanden weer nieuwe records gevestigd. In de huidige golf van terreur worden vele terroristen aangespoord tot actie na het zien van uitzendingen op de Palestijnse televisie die hen aanzetten en oproepen om expliciet Joden te vermoorden.

Daphne MeirZo bijvoorbeeld omtrent de moord op Daphne Meir uit Otniel. Op zondag 17 januari 2016 werd de 38-jarige Dafna Meir in haar woning in Otniel, ten zuiden van Hebron in Judea, doodgestoken door de 16-jarige Palestijnse terrorist Morad Bader Abdullah Adais. Dat gebeurde onder het oog van drie van haar zes kinderen.

Aan zijn ondervragers vertelde de moordenaar “dat hij op weg was om Joden te vermoorden nadat hij provocerende uitzendingen had bekeken op de Palestijnse televisie”.

De Israëlische NGO Shurat HaDin, die legale middelen inzet tegen sponsoren van terreur over de hele wereld, heeft de voorbije weken gewerkt om een  klacht neer te leggen tegen de bazen van de Palestijnse Televisie (PA TV), Riyad Al-Hassan en Ahmed Assaf. Het doel: om duizenden individuën te recruteren over de hele wereld om de klacht te onderschrijven die kan leiden tot de arrestatie en vervolging van de chefs van de Palestijnse nationale omroep.

haat

Shurat HaDin bereidt zich voor om de klacht in te dienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, na het samenstellen van een wereldwijde lijst van de aanklagers. De in Tel Aviv gevestigde burgerrechtenorganisatie merkt op dat er een precedent bestaat voor een klacht zoals deze: de chefs van televisie en radio in Rwanda [Radio Télévision Libre des Mille Collines – RTLM] werden berecht voor oorlogsmisdaden voor het aanzetten tot moord in de burgeroorlog die daar plaatsvond. Zij kregen levenslange gevangenisstraffen toebedeeld.

In de tussentijd, om aanklagers te werven, is Shurat HaDin een campagne gestart met de uitgave van een video, die lawaai zal maken: De video (onderaan) toont beelden van beroemde Amerikaanse tv-personaliteiten met nagesynchroniseerde voiceovers alsof ze oproepen om “moslims te doden”, bedoeld om de boodschap te benadrukken: “Op de Amerikaanse televisie zal nooit iemand oproepen om moslims te doden – maar op de Palestijnse televisie roepen zij elke dag op om Joden te doden”.

Nitsana Darshan-Leitner, voorzitster van Shurat HaDin, zei:

Nitsana Darshan-Leitner“Het huidige terrorisme is geen terrorisme van individuen – het is duidelijk een televisie terrorisme. Als de officiële Palestijnse televisie haar kijkers hersenspoelt met de boodschap dat het noodzakelijk is om Joden te vermoorden – gaan ze dat ook daadwerkelijk doen en uitvoeren. Wij moeten het extremistische aanzetten [tot haat en geweld jegens Joden] in hun moskeeën en op stadspleinen aankaarten. Vandaag moeten wij de chefs van de Palestijnse Omroepmaatschappij stoppen.

De moordenaars hebben zelf toegegeven dat de PA TV hen heeft aangezet om te vermoorden. Wij roepen al diegenen op die het terrorisme willen stoppen, in Israël en in de hele wereld, om zich aan te sluiten bij de klacht. Als we dit niet doen, is de volgende moord slechts een kwestie van tijd en dat niet alleen in Israël…”

Video: “The Things American TV Would Never Say About Muslims!”