Het eeuwenoude niet-Palestijns erfgoed in de Gazastrook wordt geruïneerd en geplunderd [Deel 2]

Vervolg van Deel 1. Hieronder volgen enkele voorbeelden van niet-Palestijns historisch en cultureel erfgoed in de Gazastrook die spoedig gedoemd zijn om voor eeuwig te verdwijnen, omdat ze voor de Palestijnen niet Islam of niet voldoende Islam zijn zoals: het Fort van Barquq uit 1387 na Chr., het Klooster van Sint Hilarion uit 329 na Chr. en de Haven van Anthedon uit 1200 v. Chr., allen uitermate waardevolle historische sites in Gaza en de facto erfgoed van de wereld.

burquq2Een zicht op de voorzijde van wat rest van de caravanserai Barquq in Khan Younis, Gaza, gebouwd omstreeks 1387 na Chr. in het tijdperk van het (Egyptische) Sultanaat van de Mammelukken (1250–1517). [beeldbron: Rachel Center]

♦ Het Fort van Barquq uit 1387
Aan dat tijdperk van de (Egyptische) Mammelukken kwam een einde toen de (Turkse) Ottomanen de volgende vierhonderd jaren ‘Palestina’ zullen bezetten totdat vier eeuwen later de Britten in 1917 het gebied veroverden, hun Mandaat vestigden tot 1948, waarna Egypte Gaza 19 jaar lang zal bezetten tot het tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël werd heroverd op de Arabieren. In 2005 liet Israël op bevel van Sharon de Gaza ontruimen en wordt Gaza sindsdien als een ‘ongeleid projectiel’ bemeesterd door de para-militaire islamistische terreurgroep Hamas die de Strook enkel gebruikt als uitvalsbasis om Israël te vernietigen.

Een van de meest waardevolle archeologische sites die tot verdwijning is gedoemd, is het antieke Fort Barquq in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook dat dateert uit de Mammelukse periode en door Islam algemeen wordt beschouwd wordt als de 5de belangrijkste islamitische site in de Palestijnse gebieden.

De Palestijnse ‘historicus’ Dr. Naser Ismail Al-Yafawi vertelde in Al Monitor:

Dr. Naser Ismail Al-Yafawi“Barquq is de eerste faciliteit die werd gesticht door de Mammelukken om hun macht over het land van Palestina te consolideren. Het werd in 1387 gesticht door prins Yunus bin Abdullah al-Daoudar al-Nourzi in het tijdperk van de Mammelukse sultan Barquq en was bedoeld als handelspost tussen Egypte en de Levant en herbergde aanvankelijk een militair garnizoen.”

Hij toonde aan dat de aantasting door burgers amper 10% van het fort intact hebben gelaten. Het fort beslaat een oppervlakte van 16 dunams (14,5 vierkante kilometer). Hij zei dat de mensen hun huizen op grote delen van het fort gebouwd hebben zonder dat ze daarbij gehinderd werden door de Gazaanse overheden. Daarnaast werden er onlangs vele winkels, garages en willekeurige kraampjes opgericht op de resterende delen van de muren van het fort.

De voorzitter van de Al-Qala Heritage Association, Mohammed al-Farra, had de overheidsinstanties opgeroepen tot interventie om de aantasting van het fort door burgers te stoppen en waarschuwde ervoor dat er het reëele gevaar bestaat dat de site zal verdwijnen. Farra vertelde tegenover Al Monitor:

“Aantasting van de site door woningbouw op het fort begon tijdens de Eerste Wereldoorlog en bleef doorgaan toen Egypte de sector bestuurde, via de Israëlische bezetting, gevolgd door het regime van de Palestijnse Autoriteit en tegewoordig sinds Hamas de Gazastrook overnam.”

De stichting diende een rechtszaak in bij het Hooggerechtshof van Justitie in Gaza om de verwijdering van inbreuken tegen de historische site te eisen en dat de minister van schenkingen Barquq Fort zou verklaren tot een islamitische schenking. De zaak werd echter afgewezen om verschillende redenen. Farra zei dat de autoriteiten er niet in slagen om de verwaarloosde archeologische sites en monumenten te behouden. Hij wees erop dat het ministerie van Toerisme en Oudheden het Barquq Fort in eerste instantie niet eens op de lijst had staan als onderdeel van de archeologische sites in Palestina. Maar later herstelde ze dat.

Van zijn kant heeft de ambtenaar van het Ministerie van Toerisme en Oudheden in de Gaza-regering Mohammed Khalla gezegd dat door het gebrek aan materiële middelen de regering niet kan voorkomen dat burgers het fort verder aantasten door bewoning. Khalla vertelde aan Al-Monitor:

“Helaas, maar toen we probeerden een onderzoek uit te voeren om het historische fort te herstellen, moesten we vaststellen dat het grootste deel van de grond het eigendom was van rechtmatige eigenaars. Vorige overheden en gemeenten verleenden vergunningen aan mensen om op het terrein van het fort te bouwen en te wonen. Nu zijn we gedwongen om de bewoners te compenseren om hen te doen vertrekken. De overheid heeft de financiële mogelijkheden niet om dit te doen.”

khan2Een zicht op de achterzijde van wat rest van de caravanserai Barquq in Khan Younis, Gaza, gebouwd omstreeks 1387 na Chr. in het tijdperk van het (Egyptische) Sultanaat van de Mammelukken (1250–1517). [beeldbron: plaatje uit 2012 in Al Watan]

door Brabosh.com


Het eeuwenoude niet-Palestijns erfgoed in de Gazastrook wordt geruïneerd en geplunderd

Inhoud:

♦ Deel 1: Islamisering van Joods Erfgoed [lezen]

♦ Deel 2: Fort van Barquq uit 1387 na Chr. [lezen]

♦ Deel 3: het Klooster van Sint Hilarion uit 329 na Chr. [lezen]

♦ Deel 4: Haven van Anthedon uit 1200 v. Chr [lezen]