Mahmoud Abbas weigert verzoek van de EU om Israël’s president te ontmoeten in Brussel

pa-abbas

President Mahmoud Abbas was gisteren in Brussel op uitnodiging van de Europese Unie en ookk Israël’s president Reuven Rivlin was tezelfdertijd in Brussel. Martin Schultz, de voorzitter van het Europees parlement had aan president Rivlin gevraagd of hij bereid was om Mahmoud Abbas te ontmoeten terwijl ze beiden in Brussel waren om het Europees parlement toe te spreken en een aantal Europese parlementsleden te ontmoeten.

Terwijl Reuben Rivlin onmiddellijk bereid was en de EU ambtenaren bevestigde dat de Israëlische president graag inging op het initiatief van de EU, sloeg Mahmoud Abbas het aanbod van de hand en weigerde Israël’s president te ontmoeten hoewel ze tegelijkertijd in Brussel waren.

President Reuvlin stak zijn ontgoocheling niet weg en zei:

“Wij kunnen met elkaar praten. Wij kunnen rechtstreeks met elkaar praten en een weg zoeken om vertrouwen op te bouwen… Ik was erg opgetogen om het voorstel van de vertegenwoordiger van de EU te accepteren om een ontmoeting op touw te zetten met president Abbas die op dezelfde dag een bezoek bracht aan Brussel.

Ik was erg teleurgesteld dat hij een dergelijke ontmoeting van de hand wees. Wij zullen niet in staat zijn om vertrouwen te scheppen als we niet beginnen met elkaar rechtstreeks te praten en kijken naar wat we kunnen doen en wat gedaan kan worden en niet naar wat niet kan gedaan worden. En er is veel, heel veel dat gedaan kan worden.

Rechstreekse gesprekken zijn de enige mogelijke weg om vertrouwen te scheppen en de voorwaarden herstellen voor een perspectief op vrede tussen Israëliërs en Palestijnen. Er zijn geen binnenwegen of omleidingen in het Midden-Oosten. Persoonlijk vind ik het vreemd dat president Mahmoud Abbas – mijn vriend Abu Mazen – telkens opnieuw weigert te praten met Israëlische leiders en telkens opnieuw naar steun zoekt bij de internationale gemeenschap.”

In zijn toespraak in het Europees Parlement op woensdag 22 juni verwierp president Rivlin het Franse vredesinitiatief en zei er teveel “fundamentele mankementen in voor komen” en zei:

“De poging om onderhandelingen herop te starten enkel omwille van het heil van onderhandelen, brengt ons geen stap dichterbij tot de lang verwachte oplossing maar verwijdert ons er integendeel steeds verder weg van.”

Abbas had eerder aan Haaretz gezegd dat hij geen plannen had om Rivlin te ontmoeten en tegenover de Belgische reporters mompelde hij zoiets van “dergelijke ontmoeting moet op voorhand eerst goed geregeld zijn,” en dat was het dan.

Uiteraard hoeft het niemand te verbazen dat Abbas weigerde Rivlin te ontmoeten in Brussel. Eens temeer een bewijs hoe weinig realisme er in het EU parlement leeft omtrent het Israëlisch Palestijns conflict en hoezeer men zich binnen de EU naïef blijft vastklampen aan oude voorstellen en ideeën die hopeloos verwijderd zijn van de hedendaagse feiten aan de grond.

Echter, de dubbele agenda van Abbas kwam even later weer aan de orde toen hij het Europees parlement toesprak en de schuld voor de terreur in de hele wereld bij Israël legde omdat het de controle heeft over de Westelijke Jordaanoever en oostelijk Jeruzalem. “Eens dat een einde komt aan de bezetting zal het terrorisme verdwijnen, zal er geen terrorisme meer zijn in het Midden-Oosten noch elders in de wereld,” benadrukte Abbas.

Hij herhaalde tevens de steun van de Palestijnse Autoriteit voor een tweestatenoplossing gebaseerd op het recente Franse vredesinitiatief en het Arabische Vredesinitiatief uit 2002 en Abbas zei in het EU-parlement:

“Wij verwerpen iedere suggestie van tijdelijke grenzen of een interim-overeenkomst omdat het een verspilling is van tijd en nergens toe leidt. Wij zijn voorstander van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en de oplossing zal worden gebaseerd op het Arabische vredesinitiatief, dat in 2002 werd goedgekeurd, zonder daarin veranderingen aan te brengen. Onze handen zijn uitgestrekt in een verlangen naar vrede en wij hebben de politieke wil om vrede te bereiken.”

Vanuit Jeruzalem gaf het kantoor van premier Benjamin Netanjahoe eveneens een verklaring uit naar aanleiding van de uitspraken van Abbas:

“In Brussel toonde Abbas zijn ware gezicht. Iemand die weigert om president Rivlin en premier Netanjahoe te ontmoeten voor directe onderhandelingen en tegelijk een bloedsprookje verspreidt in het Europees parlement en valselijk beweert dat zijn hand is uitgestoken naar vrede. Israël wacht op de dag wanneer Abbas stopt met leugens te verspreiden en aan te zetten tot haat. Tot dan zal Israël doorgaan met zichzelf te verdedigen tegen Palestijnse opruiing die daden van terreur motiveert.”