Mahmoud Abbas in EU parlement: ‘Israëlische rabbijnen vergiftigden Palestijnse waterbronnen’

mahmoud-water3

De Dwaas van Palestina, aka Mahmoud Abbas, kreeg voor zijn toespraak in het Europese Parlement een staande ovatie van de vertegenwoordigers van het parlement. Om zijn Israëlhaat wat kracht bij te zetten had Abu Mazen uit zijn mouw een ouwe belegen antisemitische kwakkel geschud die stonk naar duistere Middeleeuwse tijden, toen het in de Europese landen nog dagelijkse kost was om snel een paar Joden de keel over te snijden vooraleer naar het werk te togen.

In zijn toespraak beweerde Abu Mazen namelijk dat Israëlische rabbijnen deze week hadden opgeroepen om het Palestijnse water te vergiftigen en hij beschuldigde Israël dat de bezetting van Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem aan de basis zou liggen van terreur en geweld in de wereld:

“De Israëliërs doen dit eveneens… sommige rabbijnen in Israël hebben het tegenover hun regering erg duidelijk gemaakt dat onze waterputten zouden vergiftigd moeten worden zodat onze Palestijnen zouden sterven.”

En ook dit:

“Eens dat een einde komt aan de bezetting zal het terrorisme verdwijnen, zal er geen terrorisme meer zijn in het Midden-Oosten noch elders in de wereld.”

Israël’s premier Benjamin Netanjahoe beschuldigde Abu Mazen van het verspreiden van deze oude Middeleeuwse kwakkel en vanuit zijn kantoor in Jeruzalem gaf het kantoor van de premier een verklaring uit naar aanleiding van deze antisemitische uitspraken van Abbas:

“In Brussel toonde Abbas zijn ware gezicht. Iemand die weigert om president Rivlin en premier Netanjahoe te ontmoeten voor directe onderhandelingen en tegelijk een bloedsprookje verspreidt in het Europees parlement en valselijk beweert dat zijn hand is uitgestoken naar vrede. Israël wacht op de dag wanneer Abbas stopt met leugens te verspreiden en aan te zetten tot haat. Tot dan zal Israël doorgaan met zichzelf te verdedigen tegen Palestijnse opruiing die daden van terreur motiveert.”

Het Europees Joods Congres (EJC) heeft eveneens de Europese leiders opgeroepen om Abu Mazen te veroordelen voor zijn toespraak in het parlement. “Het is bijzonder gewetenloos dat een buitenlandse leider in het Europees parlement trots verwijst naar een bloedsprookje en daarvoor een staande ovatie krijgt,” zei Dr. Moshe Kantor, de president van de EJC.

waterbron32Plaatje dat circuleerde doorheen de sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp enz.) over een Israëlische rabbijn die zou opgeroepen hebben om de Palestijnse waterputten in Judea & Samaria te vergiftigen [beeldbron: Le Monde Juif]

In feite was het de Franse pro-Hamas meute die de kwakkel was beginnen verspreiden, die later opgepikt werd door Abbas en de rest van de wereld, via de sociale media waarin de Joodse inwoners van Judea & Samaria ervan werden beschuldigd dat ze de waterputten van de Palestijnen moest vergiftigen:

“De voorzitter van de Raad van Rabbijnen van Cisjordanië, Shlomo Mimad, riep op zondag de kolonisten op om de waterputten van de Palestijnen te vergiftigen”, vertelde de pro-Hamas splintergroep op haar website, waarmee het de valse informatie overnam van andere anti-Israëlische media.

Om te beginnen is de hierboven afgebeelde Joodse man niet rabbijn Shlomo Mimad want die man bestaat niet eens. In werkelijkheid is de man op de foto rabbijn Yisrael Eichler. Bovendien is de voorzitter van de Raad van Rabbijnen van Judea & Samaria op dit ogenblik rabbijn Yishai Babad en dus zeker niet de fictieve ‘Shlomo Mimad’.

AJC France veroordeelde op haar Facebookpagina Abbas voor zijn krasse uitspraken en schreef:

“De beschuldiging die Mahmoud Abbas vandaag uitte in het Europees Parlement jegens Israëlische rabbijnen is absoluut niet ongewoon en al helemaal niks nieuws onder de zon. [Die kwakkel] is letterlijk gebaseerd op de oude mythe dat Joden de waterputten vergiftigden die in Europa hebben geleid tot massale massacres.”

waterbron33
16de eeuwse antisemitische prent. Houtgravure van de Franse schrijver Pierre Boaistuau (1517-1566) in zijn boek ‘Histoires Prodigieuses’ uit 1560. Op het plaatje is te zien hoe een Joodse man vergif gooit in een waterput terwijl Satan erin urineert. Ernaast werd een kind op een kruis gespijkerd. De suggestie in het plaatje is duidelijk.

Alzo kan men enkel maar veronderstellen dat de “Joden met de Duivel samenwerken”, de “Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus” en dat Joden boosaardige mensen zijn die niet te vertrouwen zijn “opdat gij niet wilt sterven van vergiftigd water of een ander probleem”. Ziekelijke denkbeelden die  de typisch antisemitische opvattingen over Joden ondersteunen – van in de Middeleeuwen tot in onze moderne tijd – en waarin elk detail op het plaatje staat voor weer een ander stereotype over “de Jood”.

jews-poisoning-wellsEen ander plaatje waarin Joden een waterput vergiftigen. Dergelijke boosaardige antisemitische praatjes ontstonden vermoedelijk ergens in de Middeleeuwen toen in 1348 in Europa een allesverwoestende pest epidemie (de Zwarte Dood) toesloeg en uiteindelijk het leven kostte aan ca. 25 miljoen Europeanen. Een voorbeeld van een antisemitische wet die volgde op het uitbreken van de bruine pest is deze van mei 1349 in het Duitse Brandenburg: “… er wordt gezegd dat de Joden elders vele personen hebben omgebracht door vergiftiging”.

Vermits niemand tijdens de Middeleeuwen een idee had over hoe de pest zich verspreidde werd het gerucht gelanceerd dat de plaag het resultaat was van sabotage of vergiftigingen, dat het enige mogelijke antwoord dat de woede van de verpauperde en ongeletterde bevolkingen kon afleiden van hun eigen onkunde om de plaag te bestrijden door de Joden van het veroorzaken van de pest te beschuldigen.

Wanneer sociale en politieke groeperingen staan te popelen om de macht te grijpen, werd de schuld voor de plaag aldus bij de Joden geplaatst, met woedende relschoppers die meer dan anders stonden te springen om hele Joodse gemeenschappen op de brandstapels te jagen. De gevolgen voor de Joodse gemeenschappen in Europa waren dan ook verschrikkelijk en zullen zes eeuwen later enkel overtroffen worden door de nazi Holocaust.

Tienduizenden Europese Joden werden na een schijnproces of zelfs zonder proces levend verbrand op de markten van zowat alle Europese steden. Zo werd bijvoorbeeld in 1350 in Brussel bijna de volledige Joodse gemeenschap uitgeroeid.

Wat ze overigens 20 jaar later in 1370 vol overgave zouden overdoen nadat de Joden ervan beschuldigd werden dat ze heilige hosties doorboorden. In mei 1370 werden een zestal Joden levend geroosterd op de brandstapel te Brussel omdat zij gestolen hosties met messen doorboord zouden hebben. Het begin van een nieuwe genocide op de Joden van Brussel. Lees dit onverkwikkelijke verhaal uit onze Belgische vaderlandse geschiedenis verder op deze blog in het artikel: “Het antisemitisch geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal”.


Advertenties

Mahmoud Abbas weigert verzoek van de EU om Israël’s president te ontmoeten in Brussel

pa-abbas

President Mahmoud Abbas was gisteren in Brussel op uitnodiging van de Europese Unie en ookk Israël’s president Reuven Rivlin was tezelfdertijd in Brussel. Martin Schultz, de voorzitter van het Europees parlement had aan president Rivlin gevraagd of hij bereid was om Mahmoud Abbas te ontmoeten terwijl ze beiden in Brussel waren om het Europees parlement toe te spreken en een aantal Europese parlementsleden te ontmoeten.

Terwijl Reuben Rivlin onmiddellijk bereid was en de EU ambtenaren bevestigde dat de Israëlische president graag inging op het initiatief van de EU, sloeg Mahmoud Abbas het aanbod van de hand en weigerde Israël’s president te ontmoeten hoewel ze tegelijkertijd in Brussel waren.

President Reuvlin stak zijn ontgoocheling niet weg en zei:

“Wij kunnen met elkaar praten. Wij kunnen rechtstreeks met elkaar praten en een weg zoeken om vertrouwen op te bouwen… Ik was erg opgetogen om het voorstel van de vertegenwoordiger van de EU te accepteren om een ontmoeting op touw te zetten met president Abbas die op dezelfde dag een bezoek bracht aan Brussel.

Ik was erg teleurgesteld dat hij een dergelijke ontmoeting van de hand wees. Wij zullen niet in staat zijn om vertrouwen te scheppen als we niet beginnen met elkaar rechtstreeks te praten en kijken naar wat we kunnen doen en wat gedaan kan worden en niet naar wat niet kan gedaan worden. En er is veel, heel veel dat gedaan kan worden.

Rechstreekse gesprekken zijn de enige mogelijke weg om vertrouwen te scheppen en de voorwaarden herstellen voor een perspectief op vrede tussen Israëliërs en Palestijnen. Er zijn geen binnenwegen of omleidingen in het Midden-Oosten. Persoonlijk vind ik het vreemd dat president Mahmoud Abbas – mijn vriend Abu Mazen – telkens opnieuw weigert te praten met Israëlische leiders en telkens opnieuw naar steun zoekt bij de internationale gemeenschap.”

In zijn toespraak in het Europees Parlement op woensdag 22 juni verwierp president Rivlin het Franse vredesinitiatief en zei er teveel “fundamentele mankementen in voor komen” en zei:

“De poging om onderhandelingen herop te starten enkel omwille van het heil van onderhandelen, brengt ons geen stap dichterbij tot de lang verwachte oplossing maar verwijdert ons er integendeel steeds verder weg van.”

Abbas had eerder aan Haaretz gezegd dat hij geen plannen had om Rivlin te ontmoeten en tegenover de Belgische reporters mompelde hij zoiets van “dergelijke ontmoeting moet op voorhand eerst goed geregeld zijn,” en dat was het dan.

Uiteraard hoeft het niemand te verbazen dat Abbas weigerde Rivlin te ontmoeten in Brussel. Eens temeer een bewijs hoe weinig realisme er in het EU parlement leeft omtrent het Israëlisch Palestijns conflict en hoezeer men zich binnen de EU naïef blijft vastklampen aan oude voorstellen en ideeën die hopeloos verwijderd zijn van de hedendaagse feiten aan de grond.

Echter, de dubbele agenda van Abbas kwam even later weer aan de orde toen hij het Europees parlement toesprak en de schuld voor de terreur in de hele wereld bij Israël legde omdat het de controle heeft over de Westelijke Jordaanoever en oostelijk Jeruzalem. “Eens dat een einde komt aan de bezetting zal het terrorisme verdwijnen, zal er geen terrorisme meer zijn in het Midden-Oosten noch elders in de wereld,” benadrukte Abbas.

Hij herhaalde tevens de steun van de Palestijnse Autoriteit voor een tweestatenoplossing gebaseerd op het recente Franse vredesinitiatief en het Arabische Vredesinitiatief uit 2002 en Abbas zei in het EU-parlement:

“Wij verwerpen iedere suggestie van tijdelijke grenzen of een interim-overeenkomst omdat het een verspilling is van tijd en nergens toe leidt. Wij zijn voorstander van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en de oplossing zal worden gebaseerd op het Arabische vredesinitiatief, dat in 2002 werd goedgekeurd, zonder daarin veranderingen aan te brengen. Onze handen zijn uitgestrekt in een verlangen naar vrede en wij hebben de politieke wil om vrede te bereiken.”

Vanuit Jeruzalem gaf het kantoor van premier Benjamin Netanjahoe eveneens een verklaring uit naar aanleiding van de uitspraken van Abbas:

“In Brussel toonde Abbas zijn ware gezicht. Iemand die weigert om president Rivlin en premier Netanjahoe te ontmoeten voor directe onderhandelingen en tegelijk een bloedsprookje verspreidt in het Europees parlement en valselijk beweert dat zijn hand is uitgestoken naar vrede. Israël wacht op de dag wanneer Abbas stopt met leugens te verspreiden en aan te zetten tot haat. Tot dan zal Israël doorgaan met zichzelf te verdedigen tegen Palestijnse opruiing die daden van terreur motiveert.”