Egyptische regeringskrant onthult Joods complot om de wereld te veroveren (hier gaan we weer)

antisemDe meest onwaarschijnlijke complottheoriëen over Joden en Zionisten, al dan niet in samenwerking met de Vrijmetselarij, circuleren als sinds mensenheugenis de wereld rond [beeldbron: The Times of Israel: “Why do Jews and Israel so often feature at center of conspiracy theories?”]

Onze Egyptische vredespartners lijken de laatste tijd wat meer moeite te hebben met hun partnerschap met hun dagelijkse regeringskrant die een reeks artikelen publiceert waar wijlen Adolf Hitler zijn vingers zou aan aflikken. In een nieuwe serie artikelen zijn volgens het Egyptische dagblad Al Ahram de Joden druk bezig met een geheim complot om de wereld te veroveren en alle andere volken en religies te vernietigen.

plotOmslag van “De Joods-Zionistische Talmoedische Samenzweringen” [beeldbron: waqfeya.com]

De reeks van vijf artikelen, die werden geschreven door de Egyptische journalist Ali Gad en die vertaald werden door MEMRI (Middle East Media Research Institute),  benadrukt de journalist dat de Joden achter alle globale conflicten steken met inbegrip van de burgeroorlog in Syrië, Irak en de Eerste en de Tweede Wereldoorlogen, als deel van hun masterplan om de wereld te vernietigen.

De auteur gebruikt vervalste passages uit de Talmoed als “bewijs” voor de samenzwering en citeert bovendien uit de Protocollen van de Wijzen van Zion, een Russische antisemitische tekst die reeds lang geleden bij herhaling werd weerlegd als zijnde gefabriceerd.

Gad begint met het stellen van de vraag: “Waarom zijn alleen Arabieren het laatste, armste, het minst veilig en  het minst ontwikkelde onder alle volkeren?” In zijn poging om een antwoord te vinden, schrijft Gad dat hij “onthullend onderzoek heeft verricht dat een Joods plan voor wereldheerschappij presenteert.”

Volgens Gad verbruiken de Arabische gemeenschappen “meer wapens dan voedsel” omdat zij zich constant door de Joden laten leiden naar een sectarisch conflict. Ter “vervulling van de dictaten uit de Tamoed” slaagt Israël erin om een politiek conflict om te turnen in een sectarisch, zet het Soennieten op tegen Sjiieten “met het doel om de kracht van de moslims te ondermijnen.”

“Het doel van het verborgen Joodse complot is effectief wereldheerschappij”, schrijft Gad, maar stelt dat de Joden eerst een economische overname zullen uitvoeren door het verdrinken van landen in de schulden, zoals ze dat gedaan hebben met de Verenigde Staten en bepaalde Europese landen.

In het licht van deze, vraagt Gad zich af, hoe is dan nog mogelijk om de Arabieren te beschuldigen van extremisme en terrorisme? Het Joodse complot heeft meerdere ‘soft warfare’ instrumenten tot haar beschikking, met inbegrip van de vrijmetselarij, communisme en atheïsme – overigens volgens Gad, allen uitgevonden door Joden.

Joden worden geïnstrueerd door de Talmoed om eerst een persoon van zijn identiteit te beroven, zodat hij vervolgens kan worden geprogrammeerd en hij schrijft:

“Zij geloven dat het vernietigen van religie en moraal de enige manier is om een persoon te verwijderen van zijn geloof, intentie en doel, totdat van de mensen niets anders overblijft dan een lege schil die kan worden hervormd en omgeturnd in een centrale factor in de plannen voor de vernietiging en ondergang.”

De Joden hebben “een enorm fortuin vergaard dat hen in staat stelde om de wereldeconomie te beheersen,” poneert Gad. De manier waarop ze dit bereikt hebben gebeurde door het aanzetten tot conflicten en het “aanwakkeren van de vlammen voor oorlog.”

Gad citeert uitspraken van beroemde antisemieten als bewijs, met inbegrip van Henry Ford, die Duits-Joodse bankiers ervan beschuldigde voor het starten van de Eerste Wereldoorlog, en de Canadese schrijver William Guy Carr, die schreef dat zowel de Engelse revolutie en de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt werden door het Zionisme.

“Als deze deze uitspraken waren gedaan door de Arabieren, zouden mensen waarschijnlijk met elkaar hebben gewedijverd om hen te beschuldigen van haat en antisemitisme, zoals door de wereld wordt aanvaard,” legt Gad uit.

De terugkeer van Koning David naar Jeruzalem? Moet kunnen! 🙂

Gad eindigt zijn betoog door te stellen dat met het oog op de relevantie en het behouden van de “integriteit,” het Joodse veroveringsplan “af en toe wordt gewijzigd door hun wijze mannen” en toonaangevende landen leiden naar het pad van “tolerantie voor religieus en politiek extremisme en later naar het socialisme, promiscuïteit en chaos, waardoor het onmogelijk wordt om de beginselen van gelijkheid te implementeren” met het oog “om de regeringen in alle landen te vernietigen en ze te vervangen door een tiranniek Joodse monarchaal regime.”


Bron: naar een artikel van 17 juni 2016 op de blog van Breitbart