Saeb Erekat’s PLO-NAD hernoemt Arabische massacre van Joden van 1929 tot een ‘Palestijnse Opstand’

 PLO-revolteTweet van de PLO-NAD: “Drie Palestijnse Revolutionairen werden op 17 juni 1930 door de Britten opgehangen in Acre voor hun deelname aan de ‘Palestijnse Opstand van 1929’.”

De uitdrukking “Palestijnse Opstand van 1929” is de heroïsche term die wordt gegeven door het tegenwoordige Palestijnse leiderschap, met inbegrip van de door CNN opgehemelde Saeb Erekat die de PLO-NAD voorzit, aan de massacre in 1929 op meer dan 100 Joden over het hele gebied  en in het bijzonder het Bloedbad in Hebron van 1929 toen een meute dolgedraaide Arabieren op 29 augustus 1929 69 Joden afslachtten waarvan 46 Jeshiva studenten en hun leraars.

Het gebied werd destijds door het Britse Mandaat voor Palestina gecontroleerd en het waren de Britten die drie ‘Palestijnse helden’ tot de doodstraf veroordeelde en hen in het openbaar ophing. Zelfs volgens volgens de Palestijnse geschiedenissen, is de ergste ‘misdaad’ waarvan zij de Joden kunnen beschuldigen in die tijd was het opstellen van een tijdelijke afscherming aan de Kotel (aka de Klaagmuur) om mannen en vrouwen van elkaar te scheiden op Jom Kippoer in 1928,  iets wat daar toen de gewoonte was.

Dus ja natuurlijk was dat voor de Arabieren een goede aanleiding om de Joden af te maken met hakmessen en bijlen in Hebron, Jeruzalem, Safed en elders in 1929. Sindsdien is de barbaarse geest van toen onder Arabieren niet meer geëvolueerd, zoals de ‘Messen Intifada’ bewijst die sinds oktober 2015 doorheen heel Israël raast en reeds aan ca. 35 Israëliërs het leven heeft gekost.

Overigens werd in het Arabisch nooit gesproken van een “Palestijnse Opstand” omdat de Arabieren die toen in opstand kwamen zichzelf (nog) geen Palestijnen wilden noemen. Dat zullen ze pas doen nadat Israël in juni 1967 Jeruzalem, Judea & Samaria, heroverde op het Jordaanse leger dat het hele gebied in 1950 had geannexeerd.

In plaats van werd die opstand de “Buraq Revolutie” genoemd. Buraq was de naam die de Arabieren de voorbije honderd jaren had gegeven aan de Westelijke Muur (Klaagmuur). Dus, naast het verheerlijken van deze moordenaars van Joden als een heroïsche opstand, herbenoemt de PLO deze massacre om deze te laten klinken als ware het een “Palestijnse” kwestie, en was de Judeocide van 1929 een Palestijns heroïsch feit in de geschiedenis van ‘Palestina’.

PLO-NAD
De PLO-NAD [Negotiations Affairs Department], het Departement voor Onderhandelings Zaken van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, werd in 1994 in Gaza opgericht om toe te zien op de implementatie van het Interim Akkoord (ook gekend als Oslo II) dat op 28 september 1995 in Washington D.C. olv. Bill Clinton werd ondertekend door Yitzhak Rabin voor Israël en Yasser Arafat voor de PLO.

Saeb ErekatTot halverwege 2003 werd de NAD voorgezeten door Abu Mazen, nom de guerre van huidig president van de PA Mahmoud Abbas, die toen secretaris-generaal was van het Uitvoerend Comité van de PLO. Nadat Abbas in april 2003 door de Palestijnse Wetgevende Raad (PNC aka het Palestijnse parlement) werd benoemd tot de eerste Palestijnse premier, werd Saeb Erekat, toponderhandelaar in het vredesproces met Israël, door de PLO aangesteld om de PLO-NAD te leiden.

De NAD heeft twee kantoren, één in Gaza en een tweede in Ramallah:

♦ Het kantoor van de NAD in Gaza bestaat uit eenheden die verantwoordelijk zijn voor Israëlische zaken, Israëlische schendingen van ondertekende overeenkomsten, Israël ’s kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT] en de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen.

♦ Het kantoor van de NAD in Ramallah is verantwoordelijk voor de opvolging van de Interim Akkoorden en bereid de Palestijnse posities voor inzake de gesprekken die moeten leiden tot een Permanent Statusakkoord met Israël. Vandaar dat het kantoor gestructureerd werd in zes eenheden: Israëlische Kwesties, Onderzoek en Informatie, Interim Akkoord, Permanente Status, Public Relations en Regering en Financiën.

Tot slot
De laatste officiële persmededeling van de PLO-NAD dateert van 19 juni 2016 toen Saeb Erekat fulmineerde jegens Israël omtrent het recente besluit van Israël om meer geld te investeren (18 miljoen dollars, ca. 15,8 miljoen euros) in de Israëlische steden en gemeenten in Judea & Samaria voorbij de Groene Lijn (de wapenstilstandslijn van april 1949, die door de EU de “pre-1967 grenzen” wordt genoemd):

“Israël doet er alles aan om elke inspanning te saboteren om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken. Dit is opnieuw een klap in het gezicht van de internationale gemeenschap, ondanks een aantal recente internationale pogingen om de Israëlische misdaden en overtredingen te verdoezelen. Het is tijd voor de internationale gemeenschap om haar verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van deze extremistische regering die openlijk Apartheid ondersteunt en zich kant tegen de tweestatenoplossing.”

Tja, zolang het kantoor PLO-NAD van Saeb Erekat blijft doorgaan om elke genocide op Joden, zoals hierboven het Bloedbad in Hebron van 1929 werd getwitterd, een Palestijnse Opstand te heten en tegen beter weten in aan Israël onrealistische eisen blijft stellen, maakt een Permanent Status Akkoord tussen Palestijnen en Israël bitter weinig kans en blijft vrede een utopie.

Overigens bestaat een tweestatenoplossing voor de Palestijnse gebieden sinds juni 2007 reeds in de feiten met name West-Palestina aka Gaza en Oost-Palestina aka de Westbank [OPT] die elk een aparte koers volgen. Die Twee Palestina ’s ontstonden toen de terreurgroep Hamas president Abbas en zijn al-Fatah club met geweld uit de Gazastrook ranselde, Hamas de Palestijnse Autoriteit niet langer erkende als de internationale wettelijke vertegenwoordiger van het ‘Uitgevonden Volk van Palestina’ en sindsdien heel alleen de Strook bestuurt.

door Brabosh.com

Met dank aan EoZ voor de hint.