Nederlands parlement wil overheidsfinanciering van BDS boycot-Israël beweging beknotten

boycott3

Een hoopgevend bericht voor Israël en een flinke opdoffer voor de internationale antisemitische BDS beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) die zowel in België als in Nederland bijzonder actief is en dat dankzij overheidssubsidiering:

bds-nlHet kabinet moet „zo snel mogelijk” de financiering beëindigen van organisaties die een boycot van of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen. De Kamer heeft donderdag een motie van SGP, VVD en ChristenUnie met die boodschap aangenomen.

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) schreef de Kamer afgelopen vrijdag echter al dat het kabinet „zeker” geen activiteiten van de boycotbeweging financiert. Het ondersteunt evenmin de internationale oproep van die beweging tot sancties tegen Israël.

Subsidiëring van dergelijke clubs is „niet alleen onwenselijk”, maar ook in strijd met het kabinetsbeleid, meent de Kamer. De regering is namelijk tegen een boycot van of sancties tegen Israël. SGP en ChristenUnie  vroegen Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) om te onderzoeken of bij acties van die beweging in Nederland wettelijke grenzen worden of zijn overschreden. [bron: Ref.dag]

bds-be3“Tot nog toe werden zulke organisaties gefinancierd met Nederlands belastinggeld, bijvoorbeeld via de Nederlandse bijdrage aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat. Behalve Nederland, financieren ook België, Denemarken, Zweden en Zwitserland via dit ‘Secretariat’ clubs die een voortrekkersrol spelen in het aanzetten tot boycots. Of Koenders de motie ook gaat uitvoeren, blijft afwachten,” schrijft aldus CIDI.nl.

Hieronder de niet-bindende gewijzigde motie zoals die door de Kamer uiteindelijk werd aangenomen:

motie