Voorspelbaar VN (OCHA) rapport 2015: ‘Het Palestijnse lijden is allemaal de schuld van Israël’

judea3aPro-Israëlmanifestatie op het Damplein in Amsterdam (NL) 11 juni 2016 [beeldbron]

Vorig jaar (2015) vielen de meeste Israëlische en Palestijnse slachtoffers van de voorbije tien jaren in Judea & Samaria (aka de West Bank) en in Israël volgens een rapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd door de VN organisatie United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA].

ocha2Het 19 pagina’s tellende rapport getiteld Fragmented Lives/Humanitarian Overviews 2015 [pdf-file] nam andermaal Israël’s militaire bestuur in Judea & Samaria alsook in oostelijk Jeruzalem onder de loep en het impact ervan op het Palestijnse dagelijkse leven in de betwiste gebieden.

David Carden, chef van OCHA in de ‘Bezette Palestijnse Gebieden’ zei er dit over:

“Deze maand, beginnen de Palestijnen aan hun 50ste jaar onder Israëlische bezetting. ‘Fragmented Lives’ toont duidelijk de verwoestende gevolgen aan van deze voortdurende situatie, vooral op de 4,8 miljoen Palestijnen die steeds kwestbaarder worden als gevolg van schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten.”

Het rapport schrijft verder:

“Het lijden als gevolg van de vijandelijkheden van 2014 – met bijna 90.000 Palestijnen die in de tweede helft van 2015 nog steeds ontheemd zijn – werd verergerd door een acht jaar durende blokkade door Israël, de bijna ononderbroken sluiting van de passagiersdoorgang te Rafah [Gaza] naar Egypte en door de interne Palestijnse verdeeldheid. De precaire leefomstandigheden van ontheemde vrouwen en meisjes verhogen een reeks van bezorgdheden omtrent bescherming, met inbegrip van toenemende blootstelling aan gendergerelateerd geweld.”

Maar de belangrijkste focus van het rapport was 2015, dat gekenmerkt werd door de golf van Palestijns geweld tegen Israëli’s die per december reeds het leven kostte aan 25 Israëliërs en de reactie daartegen van de Israëlische strijdkrachten.

De tol lag hoger onder de Palestijnen, met 146 mensen die om het leven kwamen, aldus de VN. Van dat aantal, werden 94 Palestijnen gedood tijdens het plegen van aanslagen en ‘vermeende aanslagen’ tegen Israëliërs, aldus de VN. Met ‘vermeende aanslagen’ bedoelen de VN waarschijnlijk dat de dader(s) kon(den) geneutraliseerd worden vóóraleer de aanslag werd gevoerd, maar dat wordt zo niet expliciet toegelicht in het rapport.

De meeste van de andere 52 doden vielen bij gewelddadige botsingen tussen Palestijnse relschoppers en de IDF. In het cijfer van 52 zijn ook begrepen de aanvallen op ‘onschuldige’ Palestijnen door Israëlische rechtse extremisten, zoals de juli brandstichting in het Palestijnse dorp van Duma die drie levens eistte.

Minderjarige gedode Palestijnen
De Palestijnse fataliteit telt ook 30 minderjarigen, van wie er 20 werden gedood door Israëlische veiligheidstroepen tijdens het uitvoeren van aanslagen en ‘vermeende aanslagen’ tegen Israëliërs aldus het VN-rapport. Hiermee wordt impliciet verwezen naar 13 tot 17 jarige Palestijnse stenen- en brandbommengooiers die tijdig door het IDF of andere Israëlische ordediensten werden geneutraliseerd.

Als het gaat om de gewonden in 2015, is er een enorme discrepantie tussen het aantal Palestijnen die gewond werden – 14.053- en het aantal Israëliërs die fysiek werden geschaad – 304 – vermeld het VN-rapport:

“De absolute meerderheid van de Palestijnse verwondingen werden veroorzaakt tijdens botsingen [met de Israëlische ordediensten vooral ten gevolge van het inhaleren van traangas waarvoor medische behandeling (60 procent) nodig was; rubberen kogels (26%); en met scherpe munitie neergeschoten door Israëlische strijdkrachten (10%).”

Het lijkt mij niet onlogisch dat er discrepantie is in het aantal gewonden. Jarenlang komen meteen na het vrijdaggebed in hun locale moskeeën, duizenden jonge Palestijnen de straat op om de Israëlische ordediensten te bestoken met alles wat ze kunnen vinden. Bij mijn weten bestaat er onder Israëliërs niet een dergelijke gewelddadige traditie en zullen aan Israëlische zijde uiteraard ook veel minder doden en gewonden vallen. Geweld zaait geweld. Israëliërs worden aangevallen en verdedigen zich. Niemand die hen dat kwalijk zou mogen nemen. mij dunkt.

‘Kolonisten’ geweld afgenomen
Het VN-rapport vermeldt wel dat het geweld, dat wordt gebruikt door Israëliërs die wonen in Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem, tegen de locale Palestijnen is afgenomen, en merkt op dat van 305 dergelijke aanvallen in 2013, deze in 2014 gedaald waren naar 217 en in 2015 nog verder daalden tot 130.

Deze cijfers omvatten zowel vandalisme als persoonlijk letsel. Het aantal Palestijnen dat lichamelijk gewond werd door deze Israëliërs lag op 92 in 2013, steeg in 2014 naar 107 en daalde in 2015 vervolgens tot 97.

Administratieve detentie
Het rapport eist dat Israël stopt met de controversële praktijk van administratieve detentie zonder vonnis voor terreurverdachten, het Joodse geweld tegen Palestijnen bedwingt en een einde maakt aan de afgrendeling van Gaza die de VN een vorm van ‘collectieve bestraffing’ noemt.

De administratieve detentie is een noodmaatregel die werd geïntroduceerd door de Britten ten tijde van het Britse Mandaat voor Palestina (1920-1948), waarmee Israël een verdachte kan interneren zonder proces voor een periode van zes maanden en die onbeperkt in de tijd kan verlengd worden indien dat noodzakelijk is. Administratieve detentie is tevens een belangrijk instrument om terreuraanslagen te voorkomen.

Ook het Internationaal recht laat detentie zonder proces toe in extreme beperkte omstandigheden. Gezien de recente geweldsgolf in Judea & Samaria en in Jeruzalem (en recent de dodelijke aanslag in Tel Aviv), kan men gerust spreken van extreme omstandigheden volgens het internationaal recht. De administratieve detentie is ook bedoeld om de verdachte zolang vast te houden om de autoriteiten toe te laten bewijzen te verzamelen, en met het doel verdere aanslagen te voorkomen. In sommige gevallen wordt detentie gebruikt wanneer een delicate Arabische bron concrete informatie heeft verstrekt en de autoriteiten de identiteit van deze informant willen beschermen.

Gewelddadige Palestijnen
Over het geweld door Palestijnen wordt in het VN rapport maar weinig gewag gemaakt. Wel eisen de VN in hun rapport van Hamas “dat het de principes respecteert van onderscheid, proportionaliteit en voorzorgen, met inbegrip van het stoppen met aanslagen te plegen op Israëlische burgers en burgerdoelwitten, met inbegrip van alle raketaanslagen.

Van de Palestijnse Autoriteit in het gebied van Judea & Samaria wordt gevraagd een beter strafrecht in te stellen, vrijheid van meningsuiting en vergadering toe te staan en een einde te maken aan [het uitvoeren van] de doodstraf in de door de PA gecontroleerde gebieden [met inbegrip van de executies in Gaza door Hamas zoals bv deze van 3 Palestijnen amper twee weken geleden].

muslims