De leugens van Mahmoud Abbas zijn tekenen van diepe wanhoop onder Palestijnen

abbas-lier2

Mahmoud Abbas, de “Pinokkio” van de Palestijnse Arabieren, heeft gisteren alweer een andere idiote uitspraak gedaan met name dat de Palestijnen er waren nog vóór Abraham op het toneel verscheen. Natuurlijk, is dit niet nieuw voor hem, aangezien hij eerder beweerde dat Jezus een Palestijnse profeet was.

PinokkioEvenals het beschuldigen van Israël voor het executeren van een 13-jarige Palestijnse terrorist, totdat de jongen even later goed en wel levend werd teruggevonden, genietend van zijn maaltijden in een Israëlisch ziekenhuis.

En natuurlijk is er het TV-station van de Palestijnse Autoriteit, waarvan hij de baas is, dat onder meer beweerde dat Israël de bronnen vergiftigde in Gaza en niet te vergeten dat Israëliërs met opzet Palestijnen vermoorden om daarna hun organen te stelen.

Het punt is dat al deze leugens, die blindelings geloofd en verspreid worden door de cohortes van de BDS-beweging,  Jewish Voice for Peace en andere antisemitische organisaties, tekenen zijn van diepe wanhoop.

Het zijn tekenen van wanhoop dat sites zoals Israellycool en anderen [bv. brabosh.com], waarin echte feiten worden aangehaald met echte nieuwskranten en echte mensen, feiten die de Palestijnse Autoriteit of om het even welke redelijk en logisch denkende persoon niet simpelweg kan afdoen als “Zionistische propaganda”.  En omdat ze die niet kunnen weerleggen doen ze wat zij het beste kunnen: de feiten negeren en in plaats van verhalen verzinnen om de aandacht af te leiden.

Maar ondanks dat er een duidelijke trend bestaat van groeiend antisemitisme in de wereld is er ook nog een andere groeiende trend. En dat is dat mensen zich meer bewust worden van de geschiedenis. Ja, r zijn Joden die ver zijn afgedwaald van de betekenis van hun Joodse identiteit, maar er zijn er nog veel meer die hun Joods zijn ontdekken en ook herontdekken. Ze beginnen te begrijpen wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat het betekent Joods te zijn met een eigen Joodse staat.

Joden hebben een sterke, rijke, gedocumenteerde en gedefinieerde identiteit, geschiedenis en erfgoed. Wij wonen in Israël omwille van al deze factoren. De Palestijnen, die een product zijn van een anti-Israël beweging, in plaats van een pro-palestijnse, hebben dat allemaal niet. Ze beschikken niet over een lange geschiedenis, of een bepaalde identiteit, of een gedocumenteerd erfgoed. En als je geen van al deze elementen hebt die je als volk te definiëren, ben je gewoon vertrokken met een leeg museum met lege schappen en niets om te laten zien.

door Justin Amler

“Bij de opening van het Palestijns Museum in Ramallah op 18 mei 2016 werd een Palestijns bed-zonder-matras getoond van ca. 5000 jaar v. Chr. Een onweerlegbaar bewijs  dat de cultuur van het Palestijnse volk veel ouder is dan de Joodse,” zei al-Pinokkio. museum04a


Bron: in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel van 7 juni 2016 op de pro-Israëlblog van Israellycool

Advertenties

Israël’s minister Uri Ariel wil 60 procent van Judea & Samaria annexeren; geen recht op ‘terugkeer’

pal-abbasDe “tweestatenoplossing” volgens de ‘gematigde’ PA-president Mahmoud Abbas

In een interview met The Times of Israel van dinsdag 7 juni 2016 heeft Israël ’s minister voor Landbouw Uri Ariel (Joods Huis partij van Naftali Bennett) gezegd dat hij niet bepaald onder de indruk is van de pogingen van premier Netanjahoe om de deur op een kier te zetten voor vredesonderhandelinge richting tweestatenoplossing.

Minister Ariel, die zoals bekend fel gekant is tegen de oprichting is van een soevereine staat  ‘Palestina’, klaagde erover dat door te suggereren dat er een wens zou zijn om een tweestatenoplossing voor het conflict te promoten, premier Netanjahoe de notie van vele Israëliërs voedt dat de creatie van een Palestijnse staat onvermijdelijk is.

Vandaar dat minister Uri Ariel zijn voorstel lanceert om “enkele duizenden Arabieren” die momenteel in het C-gebied wonen, te verhuizen naar eventueel andere gebieden die worden bestuurd door de Palestijnse Autoriteit om daarna het volledige C-gebied te annexeren bij Israël.

Het C-gebied (Area C op de West Bank, kaartje rechts) beslaat zowat 60 procent van het gebied en werd in de Oslo Akkoorden van 1993 volledig aan de controle van Israël toegewezen.

“We moeten streven naar de annexatie van Area C; dit zijn gebieden waar er helemaal geen Arabieren leven. We zouden een paar duizend kunnen laten verhuizen, die geen significante numerieke factor vormen”, zei de minister, maar verzuimde om erbij te vertellen hoe en naar waar hij die Arabieren zou verhuizen.

Eerder dan de Palestijnen een eigen staat te geven stelt minister Ariel voor om tegelijk met de annexatie van het C-gebied ca. 10 miljard NIS (ongeveer 2,3 miljard euros) uit te trekken om de leefomstandigheden van de Arabieren in de andere Palestijnse gebieden (in het A- en B-gebied) drastisch te verbeteren.

De leider van Ariel’s partij, Naftali Bennett, die reeds lang een voorstander is voor de annexatie van het C-gebied, heeft erkent dat er vele duizenden Palestijnen wonen en zei dat hen de optie tot het verwerven van Israëlisch burgerschap moet worden gegeven. Minister Ariel daarentegen heeft eerder Israël opgeroepen om het hele gebied van Judea & Samaria (aka de West Bank) te annexeren, waarbij de Palestijnen de status van “permanent resident” zou kunnen krijgen in een groter Israël en de mogelijheid tot volledige stemgerechtigdheid.

Minister Uri Ariel zei verder:

“Netanjahoe ’s herhaaldelijk verklaarde wens om een vredesakkoord met de Palestijnen te sluiten en zijn gedeeltelijke omarming van het Arabische vredesinitiatief, waarin wordt gepleit voor een Israëlische terugtrekking achter de pre-1967 lijnen en een ‘rechtvaardige’ en ‘overeengekomen’ oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk wordt bereikt, zal nergens toe leiden als gevolg van het Arabische rejectionisme.

Uitendelijk zullen de Arabieren niet akkoord gaan [omdat] er geen ‘recht op terugkeer’ komt, en zij willen terugkeren naar waar om het even ze dat willen. In Israël is iedereen het erover eens, zelfs de [centrumlinkse partij] Zionistische Unie, dat er geen recht op terugkeer komt. En er zijn nog andere kwesties die voor hen [de Palestijnen] niet onderhandelbaar zijn.”

Palestijnse Arabieren trachtten de voorbije jaren, met de financiële hulp en know how van de Europese Unie, om het C-gebied op illegale wijze te koloniseren, acties die de facto een grove schending zijn van de Akkoorden van Oslo van 1993.

Zo werden het afgelopen jaar honderden Arabisch-Europese illegale constructies door het IDF met bulldozers weggewalst wat tot hevige protesten leidde binnen de Europese Unie die het betwiste gebied reeds beschouwen als deel van een toekomstige staat Palestina. De Europese Unie wil Israël op slinkse wijze dwingen om dit als een feit te accepteren zonder dat vooraf eerst een vredesakkoord wordt ondertekend, noch dat Israël’s veiligheid wordt gegarandeerd.