PA president Mahmoud Abbas beweert dat de Palestijnse natie 6000 jaar oud is

abbas-liesDe Palestijnse leugenmachine van fantast Mahmoud Abbas draait weer overuren…

In een poging om de Palestijnen te laten geloven dat zij afstammelingen zijn van een zeer oude natie en een geschiedenis hebben die zelfs dateert van lang vóór de Joodse geschiedenis in het Land van Israël, fabriceren de leiders van de Palestijnse Autoriteit regelmatig verhaaltjes omtrent een 5000 jaar oude beschaving (soms zelfs 6000 jaar oud!).

Recent hebben PA president Mahmoud Abbas en zijn adviseur in Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbash tijdens verschillende gelegenheden gesproken over een Palestijnse natie waarvan zij beweren dat die voorafging aan die van Abraham in het land van Kanaän.

Abbas slaagt er zelfs in om de Bijbel verkeerd te citeren in een poging om bijbelse steun te vinden voor zijn leugens, zoals blijkt uit deze uitzending op de openbare omroep PA TV van 21 maart 2016 (heruitgezonden op 14 mei 2016):

“Onze verhalen zeggen dat wij in dit land leefden vóór Abraham. Ik zeg dit niet. De Bijbel zegt dat. De Bijbel zegt, in deze woorden, dat de Palestijnen bestonden vóór Abraham. Dus, waarom erkent u mijn recht [op het Land van Israël] niet?”

Video: Mahmoud Abbas fabriceert geschiedenis:
“De Bijbel zegt dat de Palestijnen bestonden vóór Abrabham…”

De uitspraak van Abbas omtrent de Bijbel is fout. De enige Bijbelse referentie waarover Abbas kan gesproken hebben is de zinsnede: En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen” [Genesis 21:34]

Echter, de Filistijnen hebben geen enkele band met de hedendaagse Palestijnse Arabieren. De Filistijnen waren een zeevaardersvolk van Griekse origine die zich in de 12de eeuw v. Chr. vestigden in het land van Kanaän en leefden naast de Israëlitische stammen. De Palestijnen, die Arabieren zijn, hebben geen voorouders in het land uit Bijbelse tijden die Israëlistische en Judeése soeveriniteit voorafgingen. Omdat de Arabieren pas in het land toekwamen in 637 nà Chr. samen met de moslim invasie.

Onnodig te zeggen dat de “Palestijnen” nergens worden genoemd in de Bijbel. De enige reden waarom Abbas dit “feit” – die een fabricatie is – vernoemd is omdat dit het bewijs is dat de Palestijnen het “recht” geeft op het land.

‘De leugen herhalen tot ze de schijn van waarheid krijgt’
Zoals de geschiedenis ons leert veroverde Groot-Brittannië in 1917 het gebied op het Ottomaanse Rijk. Op 30 oktober 1918 volgde officieel de capitulatie van Mehmet VI, de laatste Sultan van het Ottomaanse Rijk, waardoor een einde kwam aan 400 jaar Turkse bezetting van het Land van Israël.

Sinds 25 april 1920 werd het door de Britten veroverde gebied tijdelijk herdoopt naar het Britse Mandaat voor Palestina. Die naamskeuze ‘Palestina’ verwees naar de Romeinse periode tussen 135 en 390 na. Chr. toen na het neerslaan van de laatste Joodse opstand – beter gekend als de Bar Kohba Revolte – herdoopt werd tot een Romeinse provincie en de naam Syria Palæstina meekreeg.

Echter, die Romeinse benaming heeft verder historisch, noch cultureel, noch etnisch iets te maken met het voormalige Rijk van de Filistijnen, een zeevolk dat zich omstreeks 1175 voor Chr. vestigde aan de kust. Hoewel die mythe tot op vandaag hardnekkig wordt gepropageerd door het tegenwoordige Palestijnse leiderschap om hun wortels te ‘bewijzen’ en hun ‘historische rechten’ op het gebied te claimen.

Echter, een onafhankelijke staat onder de naam Palestina – met of zonder Jeruzalem als zijn hoofdstad – noch een Palestijns Volk, heeft ooit in de geschiedenis van de mensheid bestaan. Daar is geen enkel historisch bewijs voor te vinden. Dat blijft een mythe.


Bron: in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel van Itamar Marcus van 6 juni 2016 op de website van Palestinian Media Watch (aka PalWatch – PMW)