EU waarschuwt Israël: Palestijnse illegaal gebouwde woningen in C-gebied afbreken schaadt de relaties

demol2Structuren die in het E1 gebied (Area C) illegaal werden opgetrokken met sponsoring van de Europese Unie (EU-logo op de platen) werden zonet vernietigd door bulldozers van het IDF [beeldbron: Noga Tarnopolsky/The Media Line]

De Europese Unie heeft Israël gewaarschuwd dat het beleid van het vernietigen van illegale Palestijnse woningen – met inbegrip van deze die de EU zelf financiert – de betrekkingen schaadt tussen Israël en de 28-lidstaten van de EU. Tijdens een besloten ontmoeting vorige week tussen EU ambtenaren en vertegenwoordigers van COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories) heeft de EU een waarschuwing uitgegeven, berichtte The Jerusalem Post op 1 juni 2016.

Eerder deze maand heeft de EU uitdrukkelijk en in het publiek dergelijke activiteiten veroordeeld, in het bijzonder omtrent Israël ’s afbraak van woonbarakken die Bedoeien (plaatje bovenaan)  met de steun van de EU  illegaal hadden opgetrokken in het E1-gebied (van Area C) van het zogeheten ‘nederzettingenblok’ van Ma’aleh Adumim ten oosten van Jeruzalem:

“De betreurenswaardige trend van verbeurdverklaringen en vernielingen sinds het begin van het jaar, met inbegrip van de door de EU gefinancierde humanitaire hulp, werd deze week opnieuw bevestigd door de sloop van tijdelijke onderkomens in Jabal al-Baba, een bedoeïenen gemeenschap in het zogenaamde E1 gebied.

De EU is sterk gekant tegen Israël ’s nederzettingenbeleid en de acties die in dit kader, met inbegrip van vernielingen en confiscaties door Israël, het bouwen van de scheidingsmuur voorbij de 1967 lijn, huisuitzettingen en gedwongen transfers. Dergelijke ontwikkelingen in het zogenaamde E1 gebied stellen de inzet van Israël mbt. de tweestatenoplossing in vraag.”

De Palestijnen trachten aldus al vele jaren – met de hulp en het donorgeld van de Europese Unie – feiten aan de grond te creëren door illegaal te bouwen in delen van het C-gebied dat nochtans – conform de Oslo Akkoorden – onder Israël ’s controle valt. De EU beschouwt dit gebied de facto reeds als zijnde een deel van een toekomstige Palestijnse staat ook al staat dit helemaal niet vast en moet in een onderhandeld akkoord de toekomst van deze betwiste gebieden nog steeds worden bepaald.

Los van het feit dat Israël zich in het bijzonder zorgen maakt dat dergelijke illegale kampementen mogelijk kunnen gebruikt worden door Palestijnse terroristen die vanuit dergelijke barakken voorbijrijdende voertuigen op de belangrijke verbindingsweg Route 1 onder vuur kunnen nemen zoals bij herhaling in het verleden is gebleken.

Volgens de internationale wet, heeft Israël de volledige burgerlijke en veiligheidscontrole van het C-gebied (kaartje onderaan). Uitgedrukt in wettelijke termen bestaat daar niet de minste twijfel over. Iedereen die in het C-gebied wil bouwen moet zich wenden tot de enige autoriteit die daarvoor bevoegd is en waar elke bouwaanvraag moet ingediend worden: het IDF (Israëlische leger). Al het andere dat daar wordt gebouwd is per definitie illegaal.

De EU klaagt dat Israël de wet handhaaft conform de afgesloten akkoorden. Welnu, op zich is er niets mis mee dat de EU klaagt dat Israël ongelijk de wetten toepast, of voor hen om de diplomatie te gebruiken om los te komen van het vergunningsbeleid. Maar Israël is wel verplicht om zijn wetgeving af te dwingen op het bouwen in het C-gebied.

Wanneer de Europese Unie zegt dat Israël moet toelaten dat er illegaal gebouwd wordt, zegt de EU in feite dat de Oslo Akkoorden en die akkoorden die daar op volgden (de enige documenten in de internationale wet die bepalen wie verantwoordelijk is voor controle op de dagelijkse gang van zaken op de Westelijke Jordaandoever) van nul en generelei waarde zijn.

Bovendien zeggen ze dat in plaats van dat de definitieve grens wordt bepaald door middel van onderhandelingen, dat decennialang het officiële standpunt is van de westerse wereld, zeggen zij dat veel van het C-gebied reeds Palestijns gebied is nog vóór dit een feit is. Dit gaat hand in hand met het Franse initiatief van deze week. De EU probeert een oplossing te vinden om Israël op de knieen te dwingen en is meer dan bereid om het internationaal recht aan hun laars te lappen.

Volgens de Oslo Akkoorden van 1993/94 werd de controle over het C-gebied in het geheel toegewezen aan Israël, of zowat 60 procent van Judea & Samaria:
C-gebied