Ziekelijk: EU landen akkoord in VN om enkel Israël te veroordelen als schender van gezondheidsrechten

WHO-hall-2016Genève, 25 mei 2016. De Vergadering van het Wereld Gezondheidsdepartment van de Verenigde Naties adopteert een zoveelste anti-Israël resolutie die werd ingediend door het Arabische blok binnen de VN en door ‘Palestina’ [beeldbron: UN Watch]

Op 25 mei 2016 hebben in de Verenigde Naties te Genève Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere EU lidstaten een resolutie van de VN aangenomen, die werd ingediend door het Arabische blok en door de Palestijnse delegatie, waarin Israël er apart werd uitgelicht en veroordeeld tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Volgens de VN zou Israël de enige schender in de wereld zijn van “mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheid” en hebben de VN tevens een WHO delegatie afgevaardigd die een onderzoek moet opstarten en rapport uitbrengen omtrent “de gezondsheidssituatie in het bezette Palestijnse gebied” en in “de bezette Syrische Golan” en dit volgend jaar opnieuw op de agenda te plaatsen tijdens de volgende bijeenkomst.

In contrast daarmee heeft de VN vergadering niet gesproken over de Syrische hospitalen die worden gebombardeerd door Syrische en Russische oorlogsvliegtuigen, noch over de miljoenen Jemenieten die toegang tot voedsel en water worden ontzegd door de door Saoedi-Arabië geleide bombardementen en blokkade en heeft ook geen enkele resolutie aangenomen tegen om het even welk ander land in de wereld.

Van de 24 items op de agenda van de vergadering was er slechts één, Item No. 19 tegen Israël dat gericht was jegens een specifiek land, zei Hillel Neuer, uitvoerend directeur van de Israëlische ngo UN Watch, en hij zei verder:

“De Verenigde Naties hebben vandaag een nieuw toppunt van absurditeit bereikt door het aannemen van een resolutie die Israël beschuldigt van het schenden van de gezondheidsrechten van Syriërs in de Golan, zelfs als in werkelijkheid op het terrein Israëlische ziekenhuizen hun levensreddende behandeling verderzetten van Syriërs die naar de Golan vluchten voor de barbaarse aanvallen van het Assad-regime .

Schaam u, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland voor het ondersteunen van de kaping van de jaarlijkse wereldgezondheidsvergadering en voor het omleiden van kostbare tijd, geld en middelen van mondiale prioriteiten inzake gezondheid, met het oog op een politieke vervolging van Israël, vooral wanneer, in werkelijkheid, iedereen die ooit in een Israëlisch ziekenhuis of kliniek heeft rondgelopen, weet dat zij eersteklas gezondsheidszorg leveren aan duizenden Palestijnse Arabieren, evenals Syriërs die op de vlucht zijn voor Assad. 

Tezelfdertijd looft UN Watch het principieel standpunt dat werd ingenomen door de Verenigde Staten, Canada, Australië, Paraguay, Guatemala, Micronesië en Papoea-Nieuw-Guinea die zich scharen aan de zijde van Israël en zich blijven verzetten tegen het bestendigen van een gepolitiseerd agendapunt.”

Met dit laatste verwees UN Watch naar de Verenigde Staten en Canada die beiden het woord namen in de vergadering waarin ze zich uitdrukkelijk verzetten tegen de zoveelste anti-Israel oefening. De stemming was 107-8 voor de resolutie, met 8 onthoudingen en 58 afwezigen. De resolutie roept op tot het rapporteren omtrent een reeks vermeende Israëlische schendingen, met inbegrip van “de gevolgen van langdurige bezetting en de schendingen van de mensenrechten inzake de mentale, fysieke en milieu gerelateerde gezondheid” in de “bezette Palestijnse gebieden.”

De tekst een heeft tevens drie rapporten gemandateerd gebaseerd op de door de Arabieren gesponsorde resolutie die vorig jaar werd aangenomen: een “veldonderzoek” omtrent “de gezondheidsomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden“, een soortgelijk rapport van de WHO-directeur-generaal, en het daarmee verband houdende rapport van de WHO-secretariaat.

UN-cartoon


Bron: naar een artikel van 25 mei 2016 op de website van UN Watch

Advertenties