Sinds 1948 keerden 3,2 miljoen Joden terug naar hun land van herkomst: Israël!

aliyah-is

Zowat 3,2 miljoen Joodse mensen van over de hele wereld immigreerden naar Israël sinds de heroprichting en restauratie van de Joodse Staat in 1948, volgens een rapport dat woensdag werd vrijgegeven door Israël’s Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De immigratiecijfers die de aliyah reflecteren van 1948 tot 2015 waren sterk geconcentreerd in twee belangrijke golven.

De eerste grote immigratiegolf vond plaats in de periode 1948 tot 1951, voornamelijk van Arabische Joden, en startte meteen na de onafhankelijkheidverklaring van Israël die gevolgd werd door vervolging van de Joden in de Arabische landen die zich in november 1947 in de VN tegen de erkenning van de stichting van Israël hadden gekeerd en prompt een aanvalsoorlog ontketenden tegen de kersverse Joodse Staat die pas in april 1949 zal eindigen in een tijdelijk staakt het vuren. De absurde immigratiequota die door de Britse bezetter tijdens de oorlogsjaren waren opgelegd aan Joden (in volle periode van de Holocaust notabene!) werden meteen afgefloten en de Europese Joden en vooral de overlevenden van de Europese nazikampen stroomden toe.

Erefuseniken tweede belangrijke immigratiegolf was die van 1990 tot 1999, direct na de val van het IJzeren Gordijn dat Europa verdeelde in twee machtsblokken (Oost- en West-Europa) en die begon in november 1989 en resulteerde in het einde van de Koude Oorlog in 1991. Grote aantallen Joden uit de landen van het voormalige Warschau Pact zochten hun weg naar Israël, een stroom die tot eind jaren 1990 zal aanhouden. Uiteindelijk maakten zowat 1,35 miljoen Oost-Europese Joden, voornamelijk Polen, Oekraïners en Russen (‘Refusniks‘), aliyah die samen zowat 42 procent van al de aliyah’s vormden sinds 1948.

Een bekende ‘refusnik’ die actief was in de periode die voorafging aan de Russische aliyah, is de 68-jarige mensenrechtenactivist Natan Sharansky (geb. in Donetsk, Oekraïne) die negen jaar opgesloten zat in gevangenissen in en rondom Moskou en vervolgens in Tartarstan en Perm. Onder druk van de wereldopinie werd hij in 1986 door de Sovjets uit het land gezet en verhuisde hij naar Israël. Na een lange carrière in de Israëlische politiek leidt Sharansky sinds juni 2009 tot op vandaag het Joodse Agentschap Israël te Jeruzalem, een internationale organisatie die in 1929 werd opgericht en die Joden aanmoedigt en behulpzaam is bij hun aliyah naar Israël.

Een groot deel van de Joodse Russisch sprekende immigranten uit het voormalige Sovjetblok schaart zich achter de politieke partij Ysrael Beiteinu (Israël is Ons Huis) met als boegbeeld Avigdor Lieberman die onlangs werd aangesteld als Israël’s minister van Defensie.

Radicale Islam
Terwijl de aliyah de recente jaren is afgenomen, vooral sinds het einde van de Tweede Intifada die tot stilstand kwam na de dood van de Palestijnse leider Yasser Arafat in november 2004 (vermoedelijk als gevolg van Aids ziekte), is aliyah de laatste jaren toch weer toegenomen voornamelijk door de radicaal islamistische dreigingen met geweld en een aantal bloedige aanslagen die volgens de betrokken jihadis werden gepleegd “in naam van Islam” of “in de naam van Allah”

extr2

Vorig jaar was er een toename met 15,7 procent in de totale immigratie vergeleken met 2014, met 27.908 immigranten. Op 14 februari 2015 heeft de Israëlische regering een 45 miljoen dollar programma ontvouwd om “de absorptie van immigranten uit Frankrijk, België en de Oekraïne aan te moedigen”.

Sindsdien zijn de dingen van kwaad naar erger gegaan met nog meer terroristische aanslagen door de ‘radicale Islam’ die werden geïnspireerd of in opdracht gebeurden van de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS/Daesh). Het gewenste effect werd bereikt, want thans staat er een nooit eerder geziene grote groep Europese Joden te trappelen om Europa te verlaten en te verhuizen naar Israël.

Amerikaans Joodse aliyah
Naast de Arabische, Europese en Russische Joodse exodussen is er ook de Amerikaanse aliyah die steeds meer succesvol is. Op woensdag 25 mei 20016 herdacht de Knesset (het Israëlisch parlement) 100 jaren Amerikaans Joodse bijdragen aan Israël en het Zionisme, met inbegrip van de voorstelling van een rapport omtrent Amerikaanse aliyah naar Israël en de financiële steun aan de Joodse staat. Sinds 1972 hebben 115.195 immigranten vanuit de Verenigde Staten aliyah gemaakt en het aantal Amerikaanse Joden dat aliya plant zit nog steeds in de lift.

just-jew-itTerwijl het aaatal immigranten vanuit de Verenigde Staten naar Israël tussen 1991 en 2000 schommelde rond 2.246 per jaar, is dat gemiddelde gestegen tot 2.635 jaarlijks van 2001 tot 2010. Sinds 2011 tot op heden ligt het jaarlijks gemiddelde cijfer op 3.290 Amerikaanse immigranten naar Israël, het hoogste gemiddelde sinds de jaren 1960.

Volgens het rapport zijn de topbestemmingen voor Amerikaans Joodse immigranten de hoofdstad Jeruzalem, waar ca. 29.882 Amerikaanse émigrés zijn gestrand sinds 1972. Op afstand volgen Tel Aviv met 10.620 Amerikaanse Joden, Beit Shemesh met 6.937, Raanana met 3.717, Haifa met 3,520, Netanya met 3.043, Modiin met 2.006 en Efrat met 1.978.


Bron: naar een artikel van David Rosenberg van 26 mei 2016 in Arutz Sheva (Israel National News)