Amsterdam betaalt 10 miljoen euro aan taksen en boetes terug aan naoorlogse teruggekeerde Joden

nederJodenNederlandse Joden op transport naar de vernietigingskampen in het Oosten. Van de circa 140.000 Joden die voor de oorlog in Nederland woonden, werden er tussen de 102.000 en 110.000 vermoord, ongeveer 75 procent in totaal.

Diegenen op dit plaatje hierboven die waren ondergedoken of gedeporteerd maar overleefden moesten na hun terugkeer naar Nederland achterstallige taksen en boetes betalen “voor de tijd dat ze afwezig waren geweest”. Zelfs als hun huis gesloopt of gebombardeerd was, werden de Joden aangeslagen.

Een bijzonder cynisch en vergiftigd “geschenk” zo bleek van de naoorlogse Nederlandse regeringen die een goed werkende buraucratie en het keurig en tijdig innen van taksen verkozen boven zich te bekommeren om het menselijk leed dat de Nederlandse Joden was aangedaan mede door de schuld van de collaborerende Nederlandse regimes tijdens WOII.

Zestig jaar na de oorlog, op 11 april 2005 tijdens een symposium ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), stelde premier Balkenende de collaboratie van Nederlandse ambtenaren met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk aan de kaak. De letterlijke tekst van Balkenende luidde:

“Er waren Nederlandse gezagsdragers die meewerkten met de bezetters. Zij droegen bij aan een gruwelijk proces waarin joodse Nederlanders hun rechten werden ontnomen en waarin de menselijke waardigheid van joodse landgenoten werd geschonden. We weten dat er in Nederland veel mensen waren die zich met gevaar voor eigen leven – en vaak met succes – voor hun medemensen hebben ingezet. Maar er was in ons land ook veel kilte. Veel onverschilligheid. En verraad.”

Eerst belastingen betalen of straf: “Je had maar niet moeten overleven, sukkel!”
Na terugkeer van onderduikadressen of concentratiekampen werden bij veel Joden achterstallige erfpacht en renteboetes geïnd, berichtte het NRC Handelsblad op 15 mei ll. Compleet berooid dienden Nederlandse Joden die na de oorlog waren teruggekeerd, alsnog achterstallige belastingen allerhande te betalen. Een bittere pil om slikken voor de Joden die de Holocaust overleefden.

nadeoorlogDe Burgemeester van Amsterdam, Eberhard Van der Laan, noemde dat toen “formalistisch, bureaucratisch en kil” en beloofde de slachtoffers tegemoet te komen. In 2014 had de gemeenteraad al besloten tot het terugbetalen van de opgelegde renteboete.

“Na de oorlog: U wordt door niemand verwacht”… behalve door de Nederlandse fiscus!

De gemeente Amsterdam stelt thans tien miljoen euro ter beschikking aan de Joodse gemeenschap als tegemoetkoming voor de erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in Amsterdam moesten betalen, aldus een bericht van het Amsterdamse gemeentebestuur. De gemeente geeft dit geld nu terug aan de Joodse gemeenschap.

De compensatie gaat om een collectieve bijdrage die in zijn geheel zal worden toegekend aan de Amsterdamse Joodse gemeenschap en die op haar advies door de raad zal worden besteed, volgens een communique van het gemeentebestuur van Amsterdam. Met het geld kunnen projecten of programma’s worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld het Holocaust Namenmonument of het Nationaal Holocaust Museum.

De dappere studente
De hele zaak is aan het licht gekomen in maart 2013 door een onderzoek dat werd uitgevoerd door de toen 20-jarige scriptiestudente Charlotte van den Berg (plaatje rechts). Zij ontdekte de onregelmatigheden en bond de kat de bel aan.

Charlotte van den Berg“Ik had niet verwacht dat hier nog iets mee gedaan zou worden maar ik ben toch blij dat er gevolg aan werd gegeven. Ik had nooit durven dromen dat compensatie uiteindelijk het resultaat zou zijn,” aldus Charlotte tegenover het AP (The Associated Press) in een interview.

Een niet gepubliceerde herziening van deze zaken door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) vond 217 zaken terug waarin de Stad Amsterdam van terugkerende Joden achterstallige taksen en boetes terugvorderden voor de tijd dat ze niet in de stad woonden.


Bronnen:

♦ JTA: Amsterdam to pay Jewish community $11M for Holocaust survivor taxes van 23 mei 2016 [lezen]

♦ The Telegraph: Amsterdam to pay €10m to Jewish community for historic property fines of Holocaust survivors 20 mei 2016 [lezen]