Volgens UNICEF en het AFP is Israël een ‘kindermoordenaar’ +video

unicefNabi Saleh nabij Ramallah in Judea, 23 december 2011. Een 17-jarige Palestijn zwiert een steen naar Israëlische soldaten tijdelijks de wekelijkse vrijdagprotesten. De T-shirt van UNICEF is een Barcelona football shirt.

Het Franse persagentschap Agence France-Presse (AFP) heeft enkele dagen geleden andermaal een eenzijdig bericht verspreid dat zogenaamd gebaseerd is op een rapport UNICEF omtrent omgekomen Palestijnse kinderen, aldus een bericht van Honest Reporting. Israëlische soldaten zouden “volgens UNICEF” het laatste kwartaal van 2015 “25 Palestijnse kinderen gedood” hebben:
children

Als voorbeeld van een Israëlische ‘kindermoord’ citeert UNICEF (via het AFP) een voorbeeld van een terroristische aanslag van 25 oktober 2015 in Hebron door een Palestijns 17-jarig meisje dat tijdens het uitvoeren van haar aanslag werd gedood door soldaten. Volgens UNICEF

“[…] werd de 17-jarige door IDF soldaten opgeleid en daarna met minstens vijf schoten doodgeschoten. Hoewel de Israëlische autoriteiten beweerden dat zij trachtte een politieman neer te steken, vertelde een ooggetuige dat zij op het ogenblik dat ze werd neergeschoten helemaal geen bedreiging vormde en dat ze had geschreeuwd dat ze geen mes had.”

Zoals steeds wordt geen rekening gehouden met de Israëlische versie van de feiten. In feite baseert UNICEF zich enkel op het vage verslag van een mysterieuze “ooggetuige” waarvan niemand weet om wie het gaat en die verder nergens bij naam wordt vernoemd. Volgens een bericht van The Jerusalem Post verliep het incident wel enigszins anders:

“Een terroriste viel met een mes op zondag agenten van de Grenspolitie aan ter hoogte van de ingang van de Grot der Patriarchen in Hebron nadat zij de verdenking wekte van de officieren. De vrouw wachtte aan de ingang van de heilige site maar gedroeg zich verdacht. Zij werd gevraagd zich te identificeren waarop ze plotseling een mes trok en op de politieagenten toeliep terwijl ze hen toeschreeuwde. De agenten vuurden naar haar en ze werd gedood. Ze slaagde er niet in om iemand te verwonden.”

Volgens AFP en UNICEF is het doden of arresteren van 12 tot 17 jarige Palestijnse relschoppers gewapend met messen, brandbommen en erger, een misdaad. Volgens UNICEF zitten in deze categorie van minderjarige terroristen per december 2015 ca. 422 in een Israëlische cel. Hoewel, vraagt HR zich af,

“is een 17-jarige gewapend met een mes nog werkelijk ‘een kind’ in de pure zin van het woord? Zagen deze Israëlische soldaten een onschuldig kind voor zich toen zij het vuur openden? Natuurlijk niet noch kan van hen moeilijk verwacht worden dat zij temidden van een aanslag eerst naar de leeftijd van de dader zouden vragen.”

Wat werkelijk alarmerend zou moeten zijn is het verontrustend groot aantal Palestijnse jongeren dat zich engageert in terroristische activiteiten en geweld tegen Israëlische soldaten en burgers. Zou UNICEF zich niet beter zorgen maken om de Palestijnse opruiing via de sociale media platforms zoals Facebook en Twitter, die deze jongeren aanmoedigen om hun eigen leven en dat van hun slachtoffers in gevaar te brengen? Maar noch het UNICEF-rapport noch het AFP tonen zich bereid om een alternatief te bieden voor het bloedsprookje dat stelt “dat Israël een koelbloedige criminele kindermoordenaar is die koudweg Palestijnse kinderen liquideert.”

Is Israel killing Palestinian Children?