Open brief aan Ayrault: ‘Kennen de Fransen dan de waarheid niet over de Palestijnse Arabieren?’

frans2Parijs, 2 december 2014. In de Assemblée werd door de Franse parlementsleden gestemd ten gunste van de erkenning van de Palestijnse ‘staat’ [screenshot van video]

Volgens de website van France Diplomatie onderneemt Frankrijk een nieuw initiatief om het Palestijns-Israëlisch vredesproces weer op gang te brengen. In een officiële mededeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk Jean-Marc Ayrault luidt het bericht als volgt: “Dans le cadre de l’initiative de relance du processus de paix portée par la France, la conférence ministérielle initialement prévue le 30 mai se tiendra le 3 juin, à Paris.

In de toelichting “Israël / Palestine : 9 clés pour comprendre la position de la France” worden de Franse uitgangspunten duidelijk. Volgens Frankrijk is de “tweestatenoplossing de enig mogelijke oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict: grenzen gebaseerd op de 1967 Lijnen met onderling overeengekomen evenwichtige landruil; veiligheidsmaatregelen die de soevereiniteit van de Palestijnse Staat bewaren en de veiligheid van Israël garanderen;   een eerlijke, rechtvaardige en onderhandelde oplossing voor het vluchtelingenprobleem; een akkoord dat Jeruzalem tot de hoofdstad maakt van de twee Staten.”

France DiplomatieDe website van France Diplomatie schrijft verder: “Frankrijk is een actieve bijdrager aan de Palestijnse economische ontwikkeling en de consolidering van de instellingen van de toekomstige Palestijnse Staat. Het besteedt aanzienlijk sommen (ongeveer 400 miljoen euro voor de periode 2008-2014 en 40 miljoen euro in 2015) aan hulp voor Palestina waarvan ongeveer een derde voor Gaza is bestemd. Palestina blijft de belangrijkste begunstigde van de Franse begrotingssteun.

Open brief van William K. Langfan

Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk Jean-Marc Ayrault, u heeft een nieuw Palestijns-Israëlisch Vredesproces opgestart.

Mr. Ayrault, ik ben een 94 jaar oude Joods Amerikaanse ontvanger van uw Légion d’Honneur voor mijn militaire dienst in Frankrijk [1] tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik meen dat ik het recht heb om u met respect te vragen of u het originele Charter van de PLO van 1964 [2]  wilt lezen dat oproept om de vernietiging van Israël toen Israël nog bestond binnen haar grenzen van 4 juni 1967. Alsjeblieft, bekijk goed Artikel 24 [3] dat zegt “Deze Organisatie oefent geen regionale soevereiniteit uit over de Westelijke Jordaanoever van het Hasjemitisch Koninkrijk van Jordanië, of in de Gazastrook…”

Ik zou ook graag willen dat u de rest van mijn brief bestudeert die u misschien zal dwingen om twee keer na te denken over een Palestijns-Israëlische vredesconferentie in deze tijd.

Bent u zich bewust van het feit dat Oslo, het laatste ‘Vredes’ Akkoord tussen de Palestijnse leiders en Israël, dat heeft geleid tot de overdracht van een groot deel van de ‘West Bank’, en het Palestijnse falen om ook maar één woord te wijzigen van hun absolute verplichting om de clausules op te heffen in het PLO Charter die oproepen om Israël te vernietigen?

Ik ben bereid om een Wells Fargo check ten bedrage van $250.000 aan u te geven of aan de eerste persoon die een rechtsgeldig document kan voorleggen dat werd goedgekeurd door de Palestijnse Nationale Raad (PNC), waarin de bewuste nietigverklaringen in het Charter worden opgesomd en die in nieuwe bewoordingen de bewuste clausules bevat die gedeeltelijk nietig werden verklaard.

Artikel 29 van het oorspronkelijke Charter van 1964 [2] en Artikel 33 van het in 1968 Geamendeerde Charter van 1964 [4] zegt duidelijk dat het Charter niet kan gewijzigd worden tenzij twee derde van de raadsleden een wijziging ervan goedkeurt. Geen enkel dergelijk document bestaat; vandaar dat om het even welke poging om op een andere wijze het Charter te willen veranderen, van nu en generlei waarde is.

Bent u zich bewust van het feit dat de twee andere Palestijnse politieke partijen, Hamas en Fatah, eveneens een charter [5] en een grondwet [6] hebben waarin wordt opgeroepen tot de vernietiging van Israël?

Heeft u ooit om het even welke recente frequente en exacte vertalingen gelezen van MEMRI [7] en PMW [8] omtrent Palestijnse televisie uitzendingen, krantenartikelen, toespraken van Palestijnse leiders en Vrijdagpreken van geestelijken?

Hoogachtend,

William K. Langfan


Bron:Open letter to French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault” by William K. Langfan van 19 mei 2016 – Arutz Sheva; in een vertaling naar het Nederlands door Brabosh.com [lezen]

Bijlagen:

William K. Langfan[1] Interview met William K. Langfan van 2 december 2003 – Veterans History Project [lezen]

[2] PLO Charter van 1964 [lezen]

[3] Omtrent Artikel 24 in het PLO Charter van 1964 – “Palestine: Time to Tell the Truth” – De versie van het PLO Charter van 1964 zegt: “This Organization does not exercise any regional sovereignty over the West Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan, on the Gaza Strip or the Himmah Area” (= de gebieden van het voormalige Brits Mandaat voor Palestina die werden gecontroleerd door respectievelijk Jordanië, Egypte en Syrië.) [David Singer op 19 december 2011 in Arutz Sheva – lezen]

[4] PLO Charter van 1968 [lezen]

[5] Hamas Charter van 1988 [lezen]

[6] Al Fatah Constitution [lezen]

[7] MEMRI – The Middle East Media Research Institute [lezen]

[8] Palestinian Media Watch (PMW) [lezen]

[9] Israël ’s Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948 [lezen]