Arabische illegale woningbouw bedreigt cultureel erfgoed van Jeruzalem

illegam-house
Op dinsdagochtend 17 mei 2016  werden door de Israël Park Autoriteit en de districtspolitie van Jeruzalem, twee Arabische woningen afgebroken die in 2002 illegaal werden opgetrokken in het Nationale Park van de Muren van Jeruzalem. Het park loopt doorheen de historische site Stad van David en de Tuinen van de Koning, gelegen nabij de Oude Stad van Jeruzalem (zie verder onderaan).

Volgens planning zouden de twee woningen vóór de Joodse Pasen (Peach) worden afgebroken maar enkele uren voor dat diende te gebeuren, werd de afbraak op bevel vanuit het kantoor van  premier Netanjahoe opgeschort. Echter, na weken van protesten werden de illegale woningen eindelijk afgebroken. Twee maanden voordien had de rechtbank van Jeruzalem de laatste bezwaren van de Arabische bewoners verworpen en stond niets de afbraak nog in de weg.

De organisatie Regavim, die de illegale Arabische woningbouw opvolgt en registreert doorheen heel Israël alsmede in Judea & Samaria, heeft de Israëlische politie en de Park Autoriteit gefeliciteerd voor het uitvoeren van de afbraak en zei:

“Deze woningen werden [bijna] 15 jaar geleden gebouwd binnen een erg belangrijk park. Wij verkeren al zolang in een juridische oorlog totdat de problemen zijn opgelost en de situatie hersteld werd in zijn oorspronkelijke staat. Dat is waarom het zo belangrijk is om de nationale parken in Jeruzalem sterker te maken en onmiddellijk een procedure op te starten tegen elke nieuwe inbreuk.”

De Stad van David, een kleine wijk in Jeruzalem net ten zuiden van de Oude Stad die vandaag voornamelijk bekend is bij haar Arabische naam Silwan, omvat de oorspronkelijke stad van Jeruzalem zoals die door Koning David ca. 3000 jaar geleden werd veroverd. Het omstreden De Arabische woonblok ligt in de Tuinen van de Koning (David) en wordt Al-Bustan genoemd. Vandaag wordt de wijk hoofdzakelijk bewoond door Arabieren, hoewel er tevens een significante minderheid aan Joden wonen.

City_of_david2Jeruzalem. De oostelijk gelegen Arabische wijk van Silwan, werd de afgelopen decennia uitgebreid en opgetrokken bovenop oude Joodse ruïnes en graven op en rond de Stad van Koning David zoals zeer goed zichtbaar is op de grondlagen op de foto hierboven. [beeldbron: Wikipedia/Silwan]

In de Tuinen van de Koning (in het Hebreeuws Gan Hamelekh en in het Arabisch al-Bustan) werd jaren geleden door Israël een controversieel ontwikkelingsproject gepland in de Arabische wijk van Silwan. De gronden worden traditioneel beschouwd als eens deel uitmakend van de koninklijke tuinen van de Israëlitische koningen.

De voorgestelde ontwikkeling zou o.m. een waterloop omvatten die stroomt ten zuiden van de Bron van Gihon door een aangelegd park, huisvesting en restaurants en winkels voor toeristen. Volgens de gemeentelijke overheid, is het voor de ontwikkeling bestemde voorgestelde gebied aangemerkt als een ‘open recreatieve ruimte,’ maar waar de afgelopen jaren “tientallen (Arabische) structuren werden gebouwd zonder vergunning.”

Volgens het gemeentebestuur van Jeruzalem, waren er in 1967 niet meer dan vier gebouwen, maar thans is het een getto waar ca. 120 families wonen in bouwvallige woningen die gebouwd zonder vergunning in het openbare park werden opgetrokken. Het stadsplan voor het gebied beloofde dat het nieuwe woningen zal bouwen voor al de betrokken families langsheen de randen van het park.

Bewoners van de huizen die voor sloop in aanmerking komen, erkennen dat hun wijk in een staat van verval verkeert, maar eisen dat de woningen worden verbeterd in plaats van te worden gesloopt. Zij hebben wettelijke vergunningen geëist voor hun bestaande, niet-geautoriseerde huizen en bezwoeren dat “We nooit onze huizen zullen verlaten.” Volgens de Israëlische krant Haaretz “Ontkent niemand in de buurt dat de woningen illegaal werden gebouwd”, maar bewoners beweren dat ze werden gedwongen om illegaal bouwen op het open land, omdat de stad weigerde om bouwvergunningen te geven.

Oude foto’s van de Tuinen van de Koning (Al-Bustan) – zoals dit plaatje hieronder begin jaren 1900 – tonen het park zoals het er toen bijlag, nagenoeg onbewoond en met landbouwgronden in terrasvorm met links bovenaan de Tempelberg en rechts het dorp van Silwan dat thans allemaal binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem ligt:kidron

Sinds de tijd van de Ottomaanse en Britse bezetters, werd het onderste deel van het Silwan bos vrij van bebouwing gehouden om de historische uniciteit behouden. Maar in de afgelopen 10 jaren of zo, werden zo’n 90 huizen gebouwd zonder vergunning door lokale Arabische krakers in het gebied bekend als de Tuinen van de Koning (plaatje hierboven).

Burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat erkent dat de Arabische krakers die daar zijn er al tientallen jaren wonen, en zijn plan om de Tuinen van de Koning weer in te schakelen in een groene omgeving is zich bewust van hun situatie. Volgens het plan, zullen 66 van de 90 geviseerde illegale bouwwerken met terugwerkende kracht worden goedgekeurd en zullen alternatieve percelen worden gegeven aan degenen die zijn uitgezet.

Desondanks staan lokale Arabische en linkse Joodse elementen, die vijandig staan tegenover Israël, te popelen om samenwerking met de internationale media en richten zich uitsluitend op het feit dat een aantal van de betrokken Arabische families door Israël gedwongen worden om ‘hun’ woningen te verlaten. Israël neemt de zaak bijzonder ernstig omtrent het plan, ondanks het feit dat de woningen illegaal op grond van de staat werden gebouwd en de gemeente met terugwerkende kracht tweederde van de huizen toch zal goedkeuren en dat de resterende krakers bouwgronden zullen ontvangen ondanks dat ze de wetten hebben overtreden.

Barkat legde uit dat door de krakers behuizing te geven, de gemeente het veel moeilijker krijgt om werk te maken van het herstel van de groene zone. Het grootste deel van de illegale huizen werd gebouwd zonder de juiste infrastructuur, wat betekent dat de gemeente thans sanitair en elektriciteit moet installeren in de reeds bestaande structuren. Het betekent ook dat het voorgestelde park en andere openbare ruimten veel kleiner zullen zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was.

city-of-david-NU

Hierboven de “Stad van David” vandaag en hieronder zoals ze er vermoedelijk ca. 3000 jaar geleden heeft uitgezien. In feite is dit het aloude Jeruzalem dat door de Bijbelse Koning David (1040 tot 970 v. Chr.) tot hoofdstad werd gemaakt van de Verenigde Koninkrijken van Israel en Judah. Het antieke Jeruzalem lag dus in feite buiten de tegenwoordige Oude Stad, ten zuiden van de Tempelberg tussen twee valleien, links de Centrale Vallei en rechts de Kidron Vallei waardoor een kleine beek liep aka de Kidronbeek.

De site van de Stad van David is wellicht het gebied dat het meest het voorwerp van historisch onderzoek en opgravingen is van archeologen en nog steeds worden er nieuwe artefacten, constructies en historische feiten ontdekt. Ook politiek is de locatie van deze oude site bijzonder beladen vermits de Stad van David geografisch voorbij de Groene Lijn ligt in wat sinds 1948 Oost-Jeruzalem wordt genoemd en wordt opgeëist door Islam. Echter, na het einde van de Zesdaagse Oorlog (de Junioorlog van 1967) en de herovering van Jeruzalem op Jordanië werden Oost-en West-Jeruzalem (= de wijken gelegen ten Westen, maar buiten de Oude Hoofdstad) definitief herenigd en werd opnieuw de hoofdstad van het moderne Israël.

CityDavidDraw