Waarom Palestina nergens op de kaart staat? Simpel: omdat het nooit heeft bestaan

losslie01

Plaatje hierboven: Advertentiecampagne betaald door het Committee for Peace in Israel and Palestine omtrent “Verlies van Palestijns gebied van 1946 tot 2010” met tekst ernaast: “4,7 miljoen Palestijnen werden door de Verenigde Naties geklasseerd als vluchtelingen.

De bewuste advertentie was gedurende 30 dagen te zien in ca. 50 metrostations in New York. Kostprijs van de campagne: 25.000 dollars, volgens Henry Clifford, de vicevoorzitter van de anti-Israëlgroep. “Die advertentiecampagne is bedoeld om de mensen op te voeden en te informeren omtrent de werkelijke historische context van het gebied,” zei Clifford zonder blikken of blozen.

Zo te zien draait de anti-Israël propagandamachine nog steeds op volle toeren en er wordt ook aardig wat geld tegenaan gegooid, lees: verkwist aan het verspreiden van leugens en haat. Wat dit soort betaalde leugen advertenties bijdraagt aan vrede tussen Israël en de Palestijnen is mij een raadsel. Edoch, we zouden het bijna vergeten: vrede is nooit het objectief geweest. Het echte opzet van campagnes zoals hierboven is de demonisering en de uiteindelijke vernietiging van Israël onder het masker van vermeend pro-Palestinisme.

Het citaat “4,7 miljoen Palestijnen werden door de Verenigde Naties geklasseerd als vluchtelingen” klopt natuurlijk. Maar hoe is dat cijfer ontstaan? Tijdens de oorlog van 1948 vluchtten om diverse en soms erg dubieuze redenen naar schatting een half miljoen Arabieren weg uit het Britse Mandaat voor Palestina, aka de Britse bezettingsmacht van het gebied tussen 1917 en 1948. Daarvan zijn er anno 2016 volgens de meest optimistische cijfers nog hooguit 30.000 (bejaarde) vluchtelingen in leven.

Echter, in 1950 beslisten de Verenigde Naties, die al sinds hun ontstaan gegijzeld worden door de Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC aka de moslimwereld), om de status van ‘Palestijnse vluchteling’ erfbaar te maken in afwachting van hun terugkeer naar Palestina en aldus op demografische wijze Israël van de kaart zouden vegen. Dit was dus allesbehalve een humanitair besluit maar zuiver anti-Israël politiek.

Vandaar dat de Arabische (die nà 1967 ‘Palestijnen’ zullen worden genoemd) vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen ook nooit geïntegreerd werden in hun veelal Arabische gastlanden (Syrië, Jordanië, Libanon, Egypte…) waar ze integendeel sinds 1948 als 3de en 4de rangsburgers worden behandeld, compleet rechteloos, zonder behoorlijke huisvesting, arbeids- en integratieverbod.

Als je vandaag ziet hoe snel de Europese landen de immigratiegolf van miljoenen Arabische en Afrikaanse vluchtelingen opvangen en direct hun integratie aanvatten (of dat toch proberen), zou je verwachten dat hetzelfde zou gebeurd zijn in de Arabische wereld met de Palestijnse vluchtelingen van 1948. Niet dus en ook geen enkel Europeaan die daar ooit vragen heeft bij gesteld. In werkelijkheid kan het lot van ‘de Palestijn’ de wereld geen lor schelen. Laat ze kreperen, klinkt het tussen de lippen door. Israël moet kaput en de Palestijnse vluchtelingen zijn niets anders en niets meer dan een zoveelste instrument om dat doel te bereiken.

Over de leugenachtige kaartjes die hierboven in de advertentie worden gepresenteerd als “de ware historische context” heb ikzelf al wat gepubliceerd op deze blog, zie hier, hier en hier en in het Engels wordt hier, hier en hier dieper op ingegaan. Maar daar wil ik in dit artikel nog twee kaartjes aan toe voegen, vermits de eerste 2 kaarten (van de 4) die hierboven worden getoond slechts een Palestina tonen zoals wordt gesuggereerd dat het heeft bestaan tussen 24 juli 1922 en 14 mei 1948 (zijnde de officiële door de VN gemandateerde periode van het Brits Mandaat voor Palestina) hoewel de Britten het gebied al bezetten sinds 1917.

Met het onderstaande kaartje erbij zou dit wellicht de symetrie van de kaarten op de advertentie verstoren waarin op 16 september 1922 ruim 2/3 van Palestina eenzijdig werd afgesplitst door Groot-Brittannië om het om te vormen tot Transjordanië, later Jordanië. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit oostelijk gelegen gebied nauwelijks een half jaar deel was van het Brits Mandaat, maar ook dan  kan je het moeilijk Palestijns gebied noemen. De Britten gaven dit gebied aan de Hasjemieten en maakten de Saoedi-Arabische Hoessein (geboren in Mekka) tot de eerste koning van Jordanië.

losslie04Als in het westen van het Britse Mandaat allemaal Palestijnen woonden, wie woonden er dan in het oostelijke deel ervan? Alleen maar Joden, Arabieren en rondtrekkende Bedoeinen…

Interessanter is het volgende kaartje dat moeilijk te vinden is op het internet en dat in feite ook in de advertentie zou moeten prijken, hoewel het niet zo mooi groen gekleurd is als de andere. Palestijnen beweren dat Palestina al duizenden jaren bestaat. Maar wie woonden werkelijk in dat gebied vooraleer het werd veroverd door de Britten in 1917? Hoeveel mensen weten nog dat het hele gebied ruim 400 jaar lang werd bezet en bestuurd door de Turken, ten tijde van het Ottomaanse Rijk?

mehmed5Sultan Mehmed V van Turkije (toen het Ottomaanse Rijk)

De Ottomaanse kaart van de Levant hieronder (tegenwoordig Israël, Syrië, Libanon, Jordanië…). Palestina komt er niet op voor om de eenvoudige reden dat het niet bestond en ook nooit als een land of volk heeft bestaan en zelfs niet eens als een administratieve eenheid.

Zoals op het kaartje is te zien werd het gebied door de Ottomanen vastgelegd in Districten, in het Turks “Sanjaks” en “Vilayets” genoemd, zoals bijvoorbeeld de Sanjak van Acre, Sanjak van Latakia, Sanjak van Maan, de Villayet van Syrië, de Villayet van Beiroet enz. tot en met een zogeheten Onafhankelijke Sanjak van Jeruzalem aka het Mutasarrifaat van Jeruzalem.

Maar nergens een ‘Palestina’ en al zeker geen “verloren” Palestijns territorium. Want hoe kan je iets verliezen dat je nooit in bezit hebt gehad? In dat gebied woonden enkel Joden, Arabieren en Bedoeinen en uiteraard de Sultan van Turkije, Mehmed V, de 35ste Sultan van het Ottomaanse Rijk en de 27ste Kalief van het Ottomaanse Kalifaat (regeerperiode 1909-1918).

vilayet2