Illegale bouwprojecten van de Europese Unie worden door Israël volkomen terecht gesloopt [Likoed.nl]

settle03Israël drijft haar inspanningen op om illegale kolonisatie van Israëlische grond door de Palestijnen, gefinancierd door de Europese Unie, te verhinderen. Europa moedigt actief illegale Palestijnse bouw aan in Area C, gebied dat conform de Oslo Akkoorden van 1993 onder Israëlisch bestuur werd geplaatst. Hiermee tracht de EU Israël onder druk te zetten door aan de grond feiten te creëeren die een regelrechte schending van Oslo zijn. [beeldbron: United With Israel]

In een artikel in het Nederlands Dagblad op 28 april j.l. wordt verslag gedaan van de sloop van Palestijnse constructies door Israël. Dit artikel is naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen door de minister Koenders en Ploumen.

Die Kamervragen waren gebaseerd op informatie die verstrekt werd door de VN, die zoals bekend een anti-Israëlische meerderheid heeft als gevolg van het machtsblok van islamitische landen (ongeveer een derde van de lidstaten van de VN).

Daardoor krijgt de lezer te weinig mee wat het Israëlische standpunt is – en wat er eigenlijk aan de hand is. Veel lezers zullen zich verwonderd hebben afgevraagd waarom er wordt gesloopt en wat de betrokkenheid van de EU is.

Er wordt gesloopt omdat het om illegale bouw gaat: bouwwerken waar geen bouwvergunning voor verkregen is. Deze bebouwing vindt plaats in gebied C op de Westbank, dat onder Israëlisch bestuur staat volgens de internationaal gegarandeerde Oslo-akkoorden. Dit gebied is bij die akkoorden onder Israëlische controle gebleven, omdat het nauwelijks bewoond door Palestijnen – slechts 4% van de Palestijnse bevolking van de Westbank woont er.

Dat de EU juist daar bebouwing financiert is dus een bewuste poging van de EU om – door instroom van Palestijnen – daar de Palestijnse claim te vergroten. Het is dus politiek bedrijven en heeft niets met ‘humanitaire’ hulp te maken, zoals de EU beweert.

Dan betaal je ook niet voor gebouwen die weer moeten worden gesloopt, integendeel. Als het om humanitaire hulp ging, zou men bouw subsidiëren in het autonome Palestijnse gebied van de Westbank, waar 96% van de Palestijnen woont.

Deze steun aan illegale bebouwing impliceert dat de EU partij kiest in dit conflict door de bevolkingssamenstelling in dit gebied te wijzigen. Dit loopt vooruit op het feit dat de grenzen nog in een definitief vredesverdrag bepaald moeten worden, zoals vastgelegd in de Oslo akkoorden. De EU handelt dus in strijd met de Oslo akkoorden en dus met het internationaal recht.

Dit terwijl die akkoorden nota bene door de EU gegarandeerd zijn. Het is een totale verspilling van Europees en Nederlands belastinggeld, want uiteraard sloopt Israël illegale bebouwing.

Nog wel te weinig, want de Israëlische regering heeft zware kritiek gekregen van de Israëlische Rekenkamer, dat er nog te laks wordt opgetreden tegen illegale bebouwing op de Westbank. Het gaat dan om zowel illegale bebouwing van Arabieren (tweederde deel) als Joden (eenderde deel). Israël maakt vanzelfsprekend geen onderscheid tussen beide groepen.

De VN en de EU doen dat wel: die maken zich hard voor het slopen van illegale bebouwing van Joden, maar financieren juist die van Arabieren. Een merkwaardige steun aan het veel voorkomende islamitische racisme in islamitische landen, waarbij Joden, christenen en overige andersgelovigen minder rechten hebben dan moslims.

Maar Israël sloopt dus volkomen terecht illegale bebouwing op de Westbank zonder te discrimineren naar geloof of ras, en zal dat blijven doen.

Video: De illegale kolonisatie van de West Bank door de EU


Bron: Een opinie-artikel van Likoed Nederland in het Nederlands Dagblad van 29 april 2016.

likoednederland


Gerelateerd op deze blog:

Europese Unie koloniseert en misbruikt hulpfondsen om haar illegale activiteiten op de West Bank te financieren; dd. 17.03.2016 [lezen]

Europese Unie veroordeelt Israël voor de afbraak van haar illegale constructies; dd. 27.02.2016 [lezen]

Europese Unie is diplomatiek offensief begonnen tegen Israël en roept op tot boycot; dd. 21.03.2015 [lezen]

Israël breekt illegale nederzettingen weer af die door Europese Unie werden gebouwd; dd. 14.03.2015 [lezen]

Europese Unie bouwt illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever [Likoed.nl]; dd. 17.02.2015 [lezen]

Europa’s hypocrisie: De Palestijnse Autoriteit helpen om Oslo Akkoorden te schenden; dd. 23.10.2014 [lezen]

Advertenties