Mark Regev legt uit aan Oxfordstudenten waarom de Palestijnen geen vrede willen met Israël +video

studentenprotestOxford, 30 april 2016. Een 40-tal studenten van de Oxford Palestine Solidarity Campaign betogen aan de deuren van de Oxford Union tegen de komst van ambassadeur Mark Regev. Zij scandeerden slogans zoals ‘Occupation no more’, ‘Free Gaza now’ en het gekende ‘from the river to the sea, Palestine will be free’ [beeldbron: OxStu]

Op 30 april 2016 gaf Mark Regev, Israël’s ambassadeur aan het Verenigd Koninkrijk, een boeiende lezing tegenover studenten van de universiteit van Oxford onder de titel: “Middle East Reality Check – The Road to Peace“. De lezing ging in de eerste plaats over de aanhoudende conflictsituatie in Israël en in de Palestijnse gebieden zelves, evenals de bredere geopolitieke crisissen, met name de opkomst van de ‘Islamitische Staat’ in Syrië en Irak en de ontwikkeling van de spanningen tussen het moslim soennitische Saoedi-Arabië en het sjiitische Iran.

Hij opende het Q & A debat met het weerleggen van twee mythes die ten overvloede circuleren in de westerse media:

Mythe 1: Nog steeds wordt beweerd dat het conflict tussen Palestijnen en Israël aan de basis ligt van algemene onrust in het Midden-Oosten. Jarenlang werd en wordt nog steeds beweerd dat indien het Palestijns-Israëlisch conflict, door vele experten van over de hele wereld steevast “Hét Midden-Oostenconflict” genoemd (in enkelvoud, alsof er  maar één conflict is en dat dit tevens aan de basis zou liggen van alle andere conflicten), in heel het Midden-Oosten vrede zal komen en alle stukken van de puzzle op hun plaats zullen vallen. De realiteit luidt helemaal anders. Kijk naar wat er gebeurt in Jemen, Syrië, Libië, Irak enz. waar noch Israël noch de Palestijnen in betrokken zijn. De problemen tussen soennieten en sjiieten zullen, wat er ook gebeurt en wat de uitkomst van onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen ook mogen opleveren, helemaal geen impact hebben op de grote problemen en conflicten binnen de moslimwereld in het M-O. Maw: zelfs als er morgen vrede komt tussen Israël en de Palestijnen, zijn de problemen in de Arabische wereld, Libië, Syrië, Irak nog altijd daar, blijven zij onopgelost en lopen de oorlogen gewoon verder en kunnen zelfs nog verder radicaliseren en uitbreiden.

Mythe 2: Alles staat en valt bij de Palestijnse staat, wordt gezegd. De reden, zo wordt beweerd, waarom het conflict tussen Israël en de Palestijnen nog altijd voortduurt, is omdat de Palestijnen geen eigen staat hebben. Het tegenstelde is waar, zegt Regev. De reden waarom er geen vrede is tussen Israël en de Palestijnen is omwille van het bestaan van de Joodse staat. Het decennialang falen van het Palestijnse leiderschap om Israël te aanvaarden als een Joodse staat is waarom er geen vrede is.

Als men objectief kijkt naar de vele pogingen en onderhandelingen om het conflict op te lossen, ziet men dat er talloze gelegenheden zijn geweest waarin de mogelijkheid van een Palestijnse staat op tafel werd gelegd. Telkens zeiden de Palestijnen NEEN, verwierpen zij de oprichting van een Arabisch Palestijnse staat, om de eenvoudige reden dat een akkoord telkens inhield dat zij dan ook Israël in elk gemaakte voorstel als een onafhankelijke staat moesten erkennen en accepteren, een staat waarin de Palestijnen beloofden zij aan zij in vrede en veiligheid nààst Israël te leven en dus niét in de plaats van Israël.

Het feit dat Palestina zou opgericht worden en onvermijdelijk de erkenning van de staat van het Joodse volk impliceerde is wellicht het enige en het belangrijkste obstakel dat vrede in de weg staat. Het feit dat Israël bestaat en zal blijven voortbestaan in het M-O is een gegeven dat de Palestijnen kost wat het kosten moet willen verhinderen. Pas wanneer Israël is verdwenen, kan en mag Palestina de plaats innemen van Israël, luidt het aan Palestijnse zijde. Echter, net zoals Israël in 1979 vrede sloot met Egypte in ruil voor land, vrede en erkenning en hetzelfde gold voor het vredesakkoord tussen Israël en Jordanië in 1994 is dit de enige weg om tot een definitieve oplossing te komen van het Palestijns-Israëlisch conflict.

Mark Regev | Full Address and Q&A | Oxford Union:

Advertenties