PA bereidt nieuwe actie tegen Israël voor in de VN Veiligheidsraad [Missing Peace]

veiligheidsraadDe VN-Veiligheidsraad, als een factor die het Palestijns-Israëlisch conflict nodeloos rekt

Naar verluidt komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag 6 mei 2016 samen om een nieuwe resolutie te bespreken bedoeld “om de Palestijnse bevolking te beschermen“, aldus Riyad Mansour, de permanente waarnemer voor de Palestijnse Autoriteit aan de Verenigde Naties.

De meeting van vandaag komt er op vraag van Egypte, Senegal, Venezuela en Maleisië. De meeting wordt bijgewoond door onder meer een docent aan de universitiet van Cambridge, een voormalige topman van de UNRWA en door een vertegenwoordiger van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yes Din, aldus een bericht van het Palestijnse persagentschap Ma’an News.

Missing Peace schreef er eerder dit over:

Opmerkelijke timing
De timing van de PA actie tegen de terreuraanslagen maakt nog iets anders duidelijk. Het optreden van de PA is waarschijnlijk gerelateerd aan wat de Palestijnse leiders van plan zijn te gaan doen bij de Verenigde Naties later deze maand. Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft zich voorgenomen een nieuwe poging te wagen om de VN-Veiligheidsraad een resolutie te laten aannemen die Israël veroordeelt voor de voortdurende ‘uitbreiding’ van de nederzettingen en zal oproepen tot de beëindiging van de ‘bezetting van Palestijns land’.

De PA werkt naar verluidt samen met de Arabische Liga bij het opstellen van de ontwerp-resolutie en de lobby onder de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad. De resolutie vraagt niet om het eenzijdig vaststellen van de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar roept op tot een ‘onverwijld einde aan de Israëlische bezetting die begon in 1967.’

De timing van de PA-actie tegen de ‘Messenintifada” laat zien dat de PA niet dom is. Abbas en de zijnen weten dat de beelden van Arabische jongeren die Israëli’s met messen neersteken en auto’s die bushaltes vol Joden rammen geen goed doen zullen doen aan de Palestijnse aspiraties. De PA heeft immers de internationale gemeenschap nodig om de agenda van het unilateralisme vooruit te helpen. Dit verklaart de plotselinge inspanningen om de golf van terreur te stoppen.

Beslissend moment Amerika
Door de gang naar de VN-Veiligheidsraad, voert de PA de druk op Israël op en gokt erop dat President Obama een handje zal helpen om Israël het mes op de keel te zetten.

De PA weet dat een meerderheid van de 15 Veiligheidsraad leden voor de resolutie zal stemmen en dus zijn alle ogen gericht op wat de regering-Obama zal doen met het Amerikaanse vetorecht. De President heeft eerder laten doorschemeren dat het gebruiken van het het veto recht niet langer vanzelfsprekend is wanneer de VN Veiligheidsraad over resoluties stemt die te maken hebben met Israël.

Obama is nu in een lastige positie komen te verkeren omdat hij weet dat het niet gebruiken van het vetorecht de relatie met Israël verder zal doen verslechteren. Een dergelijke actie zal in de huidige verkiezingscampagne ook worden gebruikt om de Democratische partij af te schilderen als anti-Israël.

Commentatoren in Israël verwachten dan ook dat de Palestijnse actie zeer waarschijnlijk een lakmoesproef van de Amerikaanse-Israëlische relaties zal worden.

Oded Granot wist te vertellen dat de regering-Obama en de EU nu proberen om de PA ervan te overtuigen om de resolutie niet in te dienen ‘op dit moment’.

Dat zou wel eens waar kunnen zijn. De Europeanen zijn momenteel bezig met het organiseren van een “vredesconferentie” in Parijs deze zomer. De door de Franse regering te organiseren conferentie heeft ten doel om Israël en de Palestijnse Autoriteit te laten terugkeren naar bilaterale onderhandelingen.

Obama moet er verder rekening mee houden dat een weigering om zijn veto te gebruiken bij een stemming over een anti-Israël resolutie in de Veiligheidsraad een rode lijn voor het Congres zal zijn en de aspiraties van Hillary Clinton om president te worden van de Verenigde Staten zal schaden.

Weinig vertrouwen
Echter, velen in Israël – met inbegrip van premier Benjamin Netanyahu – hebben geen vertrouwen in Obama en met name niet waar het gaat om het conflict met de Palestijnen.

Het zou kunnen verklaren waarom de Israëlische PM plotseling een aantal ‘vertrouwenwekkende maatregelen’ aankondigde die tot doel hebben om de relatie met de PA te verbeteren. Dat is klaarblijkelijk de prijs die Israël betaalt voor de Amerikaans-Europese druk op de PA.

Netanyahu herinnerde Obama verder aan zijn eigen woorden, ”vrede zal niet komen door verklaringen en resoluties van de Verenigde Naties … Uiteindelijk zijn het de Israëli’s en de Palestijnen – niet wij – die akkoord moet bereiken over de kwesties die hen verdelen. ”

Het zal misschien genoeg zijn om het tij nu te keren maar op langere termijn kunnen we meer van dit soort acties verwachten van de Palestijnen.

Advertenties