Is anti-Zionisme dan toch antisemitisch? Ja natuurlijk, dat is het altijd al geweest

killtheJewsUK

Londen, oktober 2015. Grafitti met de slogan “Dood de Joden” vaak begeleid door “Vernietig Israel“, duikt overal in heel Londen op. Hernieuwde Jodenhaat in een andere jas. Hedendaags antisemitisme onder het mom van Israëlhaat.

Is anti-Zionisme dan toch antisemitisch? Ja natuurlijk, dat is nooit anders geweest. Mark Regev, sinds april 2016 Israël ’s ambassadeur aan het Verenigd Koninkrijk, zei hierover het volgende in een interview met Andrew Marr op de Britse televisie BBC:

“U weet dat, volgens de geschiedenis antisemieten zich richtten tot individuele Joden, omdat ze slecht waren, omdat ze achter de schermen werkten, omdat het manipulatoren waren, kortom alle gekende typische antisemitische stereotypes.

mark_regev4Als je aandachtig luistert richten vandaag de moderne antisemieten zich tot de collectieve Jood, tegen de Joodse staat. Israël is het kwaad. Israël moet weggewerkt worden. Israël is een perversie. Dezelfde laster van toen richt zich thans tegen de Joodse staat. 

Als je op straat komt, onder een verschillende vlag en je zegt ‘deze groep mensen heeft recht op nationale zelfbeschikking en die andere groep mensen heeft ook recht op nationale zelfbeschikking’ en dan zegt u vervolgens: ‘maar het Joodse volk, zij hebben dat recht niet.’ Het idee dat het Joodse volk ooit leed onder onafhankelijkheid, dat is pervers, dat is boosaardig. U moet zich afvragen, waarom beoordeelt u het Joodse volk volgens verschillende standaarden? Daar bestaat een woord voor: antisemitisme.”