Miljoenen mensen stellen nog steeds de Joden collectief verantwoordelijk voor de moord op Jezus

adl-jesusAntisemitisme: “Het collectief beschuldigen van Joden als volk dat verantwoordelijk zou zijn voor werkelijke of ingebeelde wandaden begaan door een enkele Joodse persoon of groep, of zelfs voor feiten die werden gepleegd door niet-Joden.” [bron: Werkdefinitie van de EUMC omtrent Antisemitisme]

Net toen ik dacht dat de samenleving genoeg had gekregen van de bizarre beschuldiging dat Joden gezamenlijk verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Jezus Christus, is een gelijkaardige bizarre boodschap langsgekomen om mijn zelfgenoegzaamheid te tarten. Een nieuwsbrief van een van Amerika’s meest prestigieuze universiteiten heeft de beschuldiging nieuw leven ingeblazen.

Hier is wat de ‘anonieme’ auteur, naar verluidt een Joodse bekeerling tot het christendom, schreef in Ichthus, de onderschatte christelijke nieuwsbrief van Harvard schreef:

“Wij, de Joden, hebben God collectief verworpen en hebben Hem opgehangen aan een kruis om te sterven en dus verdienen wij de straffen die op onze hoofden werden gestapeld in de afgelopen 2000 jaar.”

Verbijsterd door de kritische reacties in de media reactie heeft Aaron Gyde, de hoofdredacteur van Ichthus, een knullig excuus aangeboden voor de uitspraken van de anoniemicus dat expliciet luidde: “… het was niet de bedoeling van de schrijver, noch van Ichthus, een stuk te presenteren dat antisemitisch is in zijn natuur of in de interpretatie.”

Dit incident zou mij niet mogen verbaasd hebben, gezien het feit dat 26 procent van de Amerikanen [ca. 85 miljoen mensen!] klaarblijkelijk nog steeds geloven dat de Joden Jezus hebben gedood, volgens een onderzoek dat in 2013 werd uitgevoerd door de Anti-Defamation League. En het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger, omdat mensen vaak gegeneerd zijn om toe te geven dat ze er politiek weinig correcte overtuigingen op nahouden. Hoeveel mensen zouden bijvoorbeeld willen toegeven dat ze een afkeer hebben van zwarten of dat ze alle moslims wantrouwen, zelfs indien dezen hun standpunten zouden delen?

Toch, blijft het een raadsel waarom die beschuldiging jegens Joden aanhoudt, ondanks dat de feiten, logica en de consensus van Bijbel deskundigen en onderzoekers het tegendeel zeggen. De beschuldiging lijkt alleen maar zinvol indien je dit als volgt zou lezen; “De Joden hebben Jezus gedood – de feiten volgen.”

Maar er zijn nooit geloofwaardige feiten gevonden die de beschuldiging staven. Dat komt omdat de beschuldiging een code is voor haat – Jodenhaat – en haat bestaat op zichzelf.

De Jezus moord
Zelfs indien een Jood, Judas Iskariot, een overloper was (hoewel het onlangs ontcijferde evangelie van Judas dat betwist), betekent dat niet dat het Joodse volk collectief verantwoordelijk was. Inderdaad, het feit dat al de volgelingen van Jezus Joods waren zou moeten volstaan om de beschuldiging omver te werpen. Andere details zijn eveneens verdacht. Waarom zouden de Joodse autoriteiten een informant betalen om Jezus te vinden? De evangelies vertellen ons dat de Sanhedrin Jezus gemakkelijk konden vatten op één van zijn bijeenkomsten buiten of in een synagoge, waar hij regelmatig bad en de Torah onderwees.

Jezus maakt dat punt duidelijk aan de arresterende partij in de tuin van Getsemane aan de voet van de Olijfberg waar hij dagelijks bad: “Dagelijks zat Ik bij u, lerende in den Tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen.” [Mattheus 26:55]. Het Evangelie legt uit dat zij een opstand vreesden indien zij Jezus in het openbaar zouden arresteren en dat een massa Joden zou opstaan om hem te verdedigen “Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.” [Mattheus 26:3-5]. En de Joden waren tegen hem?

Ik heb me vaak afgevraagd hoeveel Joden er in feite waren die schreeuwden om de kruisiging van Jezus. Populair volksgeloof vertelt dat het om een enorme menigte ging. Hollywood films zoals The Passion of the Christ versterken dat begrip. Het is moeilijk aan te nemen dat de Joden uit het hele land in Jeruzalem verzamelden en allen uit volle borst schreeuwden “Kruisig hem! Kruisig hem!”

[…]

jezus13aCorrectie van traditionele westerse voorstelling van de christen Jezus (links) compleet gestript van zijn Joods orthodoxe origine (rechts) [beeldbron: Jewish Jesus Art Exhibit]

Ont-Joodsing van Jezus door de Christenen
Hoe verbijsterend bleken de dodelijke gevolgen te zijn voor de Joden door de eeuwen heen omwille van de beschuldiging van “Christus Moordenaars”, indien inderdaad slechts een gering aantal Joden present was tijdens de kruisiging, terwijl veel meer hem omhelsden en de meesten nooit van hem hebben gehoord. Alleen wanneer je de evangelies door de ogen van haat leest kan je concluderen dat de Joden Jezus hebben gedood. Dus, hoe kan de code voor haat worden doorbroken? Alleen wanneer we volledig de Joodse fundamenten van het christendom begrijpen.

Vandaar dat ik een kunsttentoonstelling organiseerde onder de titel “Het Judaïsme terug in beeld brengen: Voor het herstel van de Christen/Joodse scheiding” [“Putting Judaism Back in the Picture:Toward Healing the Christian/Jewish Divide.”]

jezus-boekHet enorme aantal Middeleeuwse en Renaissance kunstwerken toont de wijze aan hoe christenen en anderen werden geconditioneerd en Jezus en de Joden doorheen de eeuwen heen beschouwden. Bovendien hebben ze een wig gedreven tussen christenen en Joden door Jezus te ont-Joodsen door hem exclusief voor te stellen als een Christen, zonder de minste verwijzing naar zijn Joodse afkomst. Hun erfenis blijft tot op vandaag doorzinderen, zoals blijkt in de nieuwsbrief van Harvard.

In het verdampen van Jezus’ Joodse identiteit hebben deze kunstwerken de bijbelse geschiedenis vervalst. Jezus en zijn familie worden gewoonlijk weergegeven als gebleekte blonde Noord-Europeanen die woonden in vorstelijke Romaanse instellingen, omringd door Middeleeuwse en Renaissance christelijke heiligen en andere anachronismen. Deze beelden scheppen de illusie dat Jezus en de Joden van verschillende religies en etniciteit waren en met elkaar in conflict waren. Deze valse implicaties druisen regelrecht in tegen de uitbeelding van door-en-door Joodse Jezus in de Evangelies.

Voor deze tentoonstelling, werden kunstenaars uitgenodigd om kunstwerken in te dienen die de Joodse identiteit van Jezus herstellen en het brengen van evenwicht door de twee zijden van het verhaal van Jezus te presenteren: Jezus de gelovige Jood en Jezus, wiens leven en leer een nieuwe religie inspireerde die zich ontwikkelde nà de kruisiging. Het uitgangspunt van de tentoonstelling was dat de historische vervreemding van Christendom en het Jodendom niet geheeld zullen worden totdat de Joden naar Jezus zullen kijken en een gelovige Jood zien (zelfs indien deze niet als de Messias wordt geaccepteerd) en christenen kijken naar een orthodoxe Jood en Jezus zien.

door Bernard Starr


♦ Bernard Starr is een psycholoog, college professor en journalist. Hij is de auteur van het boek “Jesus Uncensored: Restoring the Authentic Jew” verschenen bij OmniHouse op 15 januari 2013. Website van de auteur: hier klikken.

Bron: een artikel van Bernard Starr in een ingekorte vertaling van Brabosh.com dat op 13 december 2013 verscheen in The Algemeiner.