De rest van de wereld tegen Israël [Likoed Nederland]

israelfirst2Antisemitisme: “Het meten met twee verschillende maten en gewichten door [van Israël] een bepaald gedrag te verwachten dat niet verwacht en of noch geëist wordt van om het even welke andere democratische natie.” [bron: Werkdefinitie van de EUMC omtrent Antisemitisme]

Op vrijdag 29 januari j.l. stond er een artikel in het Nederlandse NRC Handelsblad van correspondent Derk Walters met als titel “Israël tegen de rest van de wereld”. Het artikel probeerde deze titel te onderbouwen. Echter, hier worden oorzaak en gevolg omgedraaid.

Een groot deel van de wereld keert zich tegen Israël. Alleen al het feit dat jaar op jaar de meerderheid van de veroordelingen van de Verenigde Naties zich richt tegen de enige democratie in het Midden-Oosten Israël geeft dat al aan. Dat komt doordat de islamitische wereld (een derde van de lidstaten) zich als één blok tegen Israël keert. Samen met veel niet-islamitische dictaturen is er een automatische meerderheid tegen Israël.

jude-labelDat Europa hier weinig tot niets aan doet en zelf ook Israël soms als enige uitkiest voor maatregelen en veroordelingen, is uiterst pijnlijk. Denk daarbij aan het recente labelen van uitsluitend Israelische producten uit betwiste gebieden, terwijl er nog tweehonderd betwiste gebieden elders in de wereld zijn. Maar die hoeven niet apart gelabeld.

En dat juist door Europa, dat door haar Jodenhaat miljoenen Joden de dood in heeft gejaagd, eeuwenlang, in pogroms, de Kruistochten, de Inquisitie en de Holocaust.

En dat juist door Europa, waar de Jodenhaat weer hoog oplaait. Waardoor bijvoorbeeld momenteel 43% van de Franse Joden vertrek naar Israël overweegt. En dit ‘straffen’ van Israël gebeurt op een moment dat Joodse Israëli’s dagelijks op straat worden aangevallen. En de oorzaak daarvan – de reeks van oproepen tot geweld tegen Joden vanuit Palestijnse leiders, kranten, televisie, scholen, imams en moskeeën – wordt niet veroordeeld door datzelfde Europa.

Europa zegt (bij monde van de Deense ambassadeur Jesper Vahr) dat deze discriminatie nodig is omdat het “Israël aan hogere normen wil houden” en dat het daarom gewenst is dat “Europa met twee maten meet” waar het Israël betreft. De Europese Unie voegt aan de lange geschiedenis van redenen waarom joden gediscrimineerd zouden moeten worden een nieuw onzinnig argument toe.

Correspondent Derk Walters probeert de afkeer en walging van Israëli’s hiervan in zijn artikel weg te zetten als iets van de rechtervleugel in Israël. Dat is het niet. Dit wordt breed waargenomen en zo gevoeld door de Israëlische bevolking. Het klopt wel wat Derk Walters constateert, dat Israël zich hierdoor steeds meer richt op landen als China en India. Daar heeft men niet zo een verbeten, irrationele houding naar Joden.

door Likoed Nederland


Bron: een artikel van donderdag 4 februari 2016 door LikoedNederland, dat werd ingezonden naar de NRC maar niet werd geplaatst vanwege “andere keuzes”…