Europese vluchtelingencrisis, Israël en de Joden: van Welkomst Euforie tot Pandora’s Doos [Dr. Gerstenfeld]

manfred2In de zomer van 2015 zag Europa een onverwachte toename van M-O vluchtelingen die aanvankelijk op het nodige cynisme werd onthaald, behalve in Duitsland.  Op 31 augustus 2015 zei een zelfverzekerde Duitse Bondskanselier Angela Merkel in een persconferentie aan het begin van de vluchtelingencrisis in Europa: “Wir schaffen das!” [We krijgen het wel voor elkaar]. Een uitspraak die een half jaar later zal worden aangemerkt als wellicht één van de meest lichtzinnige (op het debiele af) uitspraken van een Europese leider sinds het einde van de Tweede Oorlog, thans 71 jaar geleden.

Van Welkomst Euforie tot Pandora’s Box
Het verhaal van de vluchtelingencrisis in Europa kreeg enkele dagen later een enorme boost toen op 2 september 2015 op het Griekse eiland Lesbos, het lichaam aanspoelde van de 3-jarige Aylan Kurdi die tijdens zijn vlucht vanuit Syrië tijdens de oversteek per boot verdronk in de Middellandse Zee. Het plaatje hierboven werd miljoenen keren verspreid via de sociale media en overgenomen door pers en politiek in de hele Europese Unie.

Dit markeerde het begin van de Welkomst Euforie in de EU. Na jarenlang de vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten te hebben genegeerd, opende Europa haar grenzen voor miljoenen vluchtelingen, voor het merendeel moslims, afkomstig uit dictatoriale regimes,  gekend en berucht voor grove schendingen van de mensenrechten, vrouwenrechten, homohaat, Israëlhaat en bovenal virulente Jodenhaat. Ook die nare neven-eigenschappen werden door Europese regeringsleiders straal genegeerd en de Europeanen stortten zich, blind en doof en wars van elke gevoel voor realiteit en gemis aan feitenkennis, compleet onder in het roes van de Welkomst Euforie.

Die vluchtelingenstroom werd aanvankelijk weinig of helemaal niet gecontroleerd wat er toe leidde dat tevens duizenden Jihadisten meedreven op deze stroom. Naar voorzichtige schattingen leven er momenteel meer dan een half miljoen vluchtelingen in de EU-landen die nergens zijn geregistreerd. Europol berichte onlangs dat meer dan 10.000 kinderen van die recente asielgolf vermist worden.

Echter de Welkomst Euforie kreeg dra een flinke deuk. Toen op Nieuwjaarsnacht in Keulen honderden moslims, onder hen oude maar ook vele nieuwe asielzoekers, meer dan duizend locale Duitse blanke vrouwen overvielen en of verkrachten, zal het negen dagen [!] duren vooraleer de pers dit verhaal zal oppikken en dan nog zeer tegen haar zin.  De Duitse politie- en veiligheidsdiensten hadden tot dan getracht het hele incident onder de mat te vegen, totdat het aantal klachten dermate was toegenomen dat het ontkennen en negeren moest plaatsmaken voor de realiteit.

Na de aanvankelijke door pers, media en politiek georkestreerde Welkomst Euforie, volgde stilaan de ontnuchtering naarmate de Doos van Pandora zich stilaan begon te ontsluiten.

Europese vluchtelingencrisis, Israël en de Joden
Wat hieronder volgt is een lezing van Dr. Manfred Gerstenfeld, waarin hij in een notendop het hele verhaal en de chronologie van die massieve en chaotische instroom van meer dan een miljoen vluchtelingen in Europa toelicht en in de juiste context plaatst. De voorbije maanden zagen we nieuwe ontwikkelingen, in het bijzonder in Duitsland en in Zweden, de twee landen die tot nog toe de meeste vluchtelingen hebben opgenomen.

Gerstenfeld heeft het ook over het impact van de vluchtelingen afkomstig uit rabiate antisemitische landen op de locale   Joodse gemeenschappen en het beleid van de EU ten aanzien van Israël. Ook het controversiële vluchtelingenakkoord tussen en de EU en Turkije komt aan bod.

Toch ziet Gerstenfeld in deze recente ontwikkelingen een aantal uitdagingen en opportuniteiten voor Israël die ook belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de Europese Joden. Al bij al een lezing van ongeveer 1 uur maar die beslist de moeite loont om van het begin tot het einde helemaal uit te zien. Een ontnuchterend, helder maar bloedernstig relaas van de feiten en het impact dat dit alles heeft en nog zal hebben op ons allemaal.

From Welcome Euphoria to Pandora’s Box: The European Refugee Crisis
by Dr. Manfred Gerstenfeld

Advertenties