Frankrijk belegt op 30 mei een internationale meeting om het vredesproces nieuw leven in te blazen

frans2Parijs, 2 december 2014. In de Assemblée werd door de Franse parlementsleden gunstig gestemd over een resolutie die van de Franse regering eiste dat het onmiddellijk de ‘Palestijnse Staat’ zou erkennen. Dat is tot nog toe niet gebeurd. [beeldbron: screenshot van video]

Frankrijk heeft op donderdag 21 april aangekondigd dat het op 30 mei aanstaande een internationale meeting zal houden in een poging om Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) te dwingen opnieuw te onderhandelen over vrede. Frankrijk neemt de organisatie van de meeting op zich en heeft naar verluidt de ministers van twintig landen uitgenodigd om te bespreken hoe het vastgelopen vredesproces nieuw leven kan worden ingeblazen, aldus volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault (plaatje rechts).

Minister Ayrault sprak met een viertal kranten waaronder ook de Israëlische krant Haaretz en het pan-Arabische dagblad Al Quds Al-Arabi, hoewel hij specificeerde dat Israël en de Palestijnse Autoriteit ziet uitgenodigd worden in Parijs om de meeting bij te wonen. Opnieuw een buitenlands initiatief dat eigengereid “weet” en wil beslissen  “wat goed is voor Israël” zonder daar verder Israël erin te betrekken. De minister beloofde wel om in de tweede helft van 2016 een nieuwe internationale bijeenkomst te beleggen waar de Israëlische en Palestijnse leiders  wel op uitgenodigd zouden worden.

Jean-Marc AyraultMinister Ayrault zei in een onmiskenbare oproep om herenigde Israël ’s hoofdstad Jeruzalem opnieuw te verdelen:

“De twee zijden staan verder weg van elkaar dan ooit. Er bestaat geen andere oplossing dan de oprichting van twee staten, één Israëlische en de andere een Palestijnse, die zij aan zij in vrede en veiligheid naast elkaar leven, met Jeruzalem als een gedeelde hoofdstad. Wij kunnen niets anders doen. Wij moeten in actie komen vooraleer het te laat is.”

De minister zei dat de debatten gebaseerd zullen in op het Arabisch Intiatief voor de Vrede van 27 maart 2002, toen de 22 lidstaten van de Arabische Liga unaniem een alomvattend voorstel goedkeurden dat beloofde een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict.

Het voorstel werd prompt verworpen door Israël omdat in het voorstel van de Joodse staat een massieve terugtrekking werd geëist en het de terugkeer van miljoenen nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen moest accepteren in ruil voor een vage belofte op papier tot normalisering van de betrekkingen met de Joodse Staat door de staten van de Arabische Liga. Zoals bekend verwerpen de Palestijnen keer op keer elk vredesakkoord waarin het zogenaamde ‘Recht op Terugkeer’ ontbreekt.

De minister zei hieromtrent:

“In Israël is de regering meer en meer dubbelzinnig over de kwestie van een tweestatenoplossing en zijn de Palestijnen meer en meer verdeeld. We moeten aan de Israëliërs uitleggen dat de bouw van nederzettingen een gevaarlijk proces is en dat het hun eigen veiligheid in gevaar brengt. Ik ben niet naïef, ik ben volkomen oprecht. Er is geen alternatief – de andere optie is fatalisme en dat verwerp ik.”

De aankondiging van de meeting komt te midden een Arabische terreur golf die reeds meer dan een half jaar aansleept en gekenmerkt wordt door felle opruiing tot haat en geweld jegens Israël ’s Joodse gemeenschap op instigatie van het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit. Die “Messen Intifada” heeft tot nog toe het leven geëist van 34 Israëliërs sinds september vorig jaar. Nog maar op maandag jongstleden vond de eerste aanslag op een lijnbus plaats in Jeruzalem waarbij 21 gewonden vielen en de Palestijnse bommenlegger hierbij zelf om het leven kwam. Die aanslag werd meteen opgeëist door de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza.

Het Franse initiatief voor een internationale conferentie dat aanstuurt op een vredesakkoord tussen de betrokken partijen werd aangekondigd in januari met inbegrip van een dreigement van Parijs om eenzijdig de soevereiniteit van de “Staat Palestina” te erkennen, indien de gesprekken zouden mislukken. Maar de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault, die nog maar sinds 11 februari 2016 in functie is en Laurent Fabius opvolgde, kwam vorige maand terug op die dreiging, zeggende dat Frankrijk niet ‘automatisch’ een Palestijnse staat zou erkennen als zijn initiatief mislukt.

De Palestijnse Autoriteit heeft het Franse initiatief verwelkomd maar heeft ook aangedrongen op een resolutie van de Verenigde Naties tegen de Israëlische ‘bouw van nederzettingen’ vooruitlopend op een eventueel hernieuwde vredesproces. Premier Benjamin Netanjahoe heeft het initiatief verworpen. Hij noemde het initiatief “raadselachtig en contraproductief” en argumenteerde dat het voorstel de Palestijnen stimuleert om vooral geen compromissen te sluiten. De laatste ronde van vredesbesprekingen werden Israël opgedrongen door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, en werd uiteindelijk getorpedeerd door de PA in april 2014, toen het een eenheidsakkoord sloot met Hamas en kort nadien een Hamas-Fatah regering voorstelde.

coulibaly4Op 9 januari 2015 werden vier Joden vermoord in de kosjere supermarkt Hyper Cacher te Parijs, door de islamistische terrorist Amedy Coulibaly (plaatje hierboven) die opereerde namens ISIS/Daesh. Enkele uren voor de aanslag zei hij in een telefonisch gesprek met BFM-TV dat hij de “onderdrukte moslims verdedigde met inbegrip van deze in Palestina” en dat hij de supermarkt Hyper Cacher had uitgekozen “omdat dit een Joodse handelszaak” was en dat “Joden zijn doelwit waren.” Jodenhaat en Israëlhaat vloeiden naadloos in elkaar over in Parijs.