Uitspraken van Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten

golansoldaat

De uitspraken van premier Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten. De meesten negatief maar enkele blijven toch postief zoals bijvoorbeeld deze van Ted Cruz. Senator voor de Amerikaanse staat Texas en presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, Ted Cruz, drukte op maandag zijn steun uit voor Israël’s premier Benjamin Netanjahoe, die eerder had opgeroepen om Israël’s soevereiniteit over de Golan Hoogtes te erkennen.

Ted Cruz zei gisteren:

“De regering van Israël herhaalde de realiteit dat de Golan Hoogvlakte deel uitmaken van het soevereine grondgebied van Israël. Gezien de aanwezigheid van vijandige terroristische organisaties, variërend van ISIS tot Hezbollah aan de noordgrens van Israël, is het roekeloos en gevaarlijk voor elementen in de internationale gemeenschap om te trachten Israël onder druk te zetten en de Golan over te leveren aan de chaos die Syrië heeft overweldigd. Het pad naar vrede kan Israël niet dwingen om afstand te nemen van haar eigen veiligheid. Ik juich de moed toe van premier Netanjahoe die opkomt voor de veiligheid van zijn volk. Amerika staat achter u.”

VS: Golan is van Syrië
Terwijl Ted Cruz duidelijk zijn steun verleende aan de oproep van Netanjahoe, dachten ze daar bij het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk anders over. De woordvoerder van het ministerie, John Kirby zei op maandag tegenover de pers dat de Verenigde Staten de Golan Hoogtes niét beschouwen als een deel van Israël:

“Het standpunt van de Verenigde Staten over de kwestie is ongewijzigd. Dit standpunt werd gehandhaafd door zowel de Democratische als de Republikeinse regeringen. Deze gebieden maken geen deel uit van Israël en de status van die gebieden moet worden vastgesteld door middel van onderhandelingen. De huidige situatie in Syrië laat dit momenteel niet toe.”

Kirby’s kritiek volgde op een veroordeling van Israël die eerder op maandag door Duitsland werd uitgesproken omtrent de Golan “dat deze oproep [van de premier] een schending is van het internationaal recht en van het Handvest van de Verenigde Naties.”

De eerste die Netanjahoe’s oproep hekelde was Syrië dat reageerde met te zeggen dat het de “Golan zal terugnemen met de hulp van de Verenigde Naties desnoods met militair geweld.” Ook de chef van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi, hekelde gisteren de opmerkingen van Netanjahoe en noemde het een “escalatie”.

Obama getraumatiseerd door Israël
Nog meer kritiek op Israël kwam van de Amerikaanse vice-president Joe Biden die maandagnacht, tijdens een gala van de linkse Joodse organisatie J-Street in Washington DC, sprak over wat hij noemde de “overweldigende frustratie” met Israël die leeft binnen de regering van Barack Obama.

obama-surprise4De kritiek kwam nauwelijks enkele uren na de aanslag in Jeruzalem die gisteren in de late namiddag plaatsvond en waarbij ca. 21 gewonden vielen.

“De koers die Israël momenteel volgt is er geen die het bestaan van Israël veiligstelt als een Joodse, democratische staat en wij moeten erover waken dat dit wel gebeurt,” zei Biden in de zelfvoldane overtuiging dat de Amerikanen het best geplaatst zijn om beter dan Israël zelves “te weten wat goed is voor Israël.”

De vice-president ging verder met Israël te hekelen over een reeks kwesties. Ondanks een gedeeltelijke bouwstop in de Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria, had Joe Biden zware kritiek op de Israëlische acties voorbij de Groene Lijn, met inbegrip van de Golan Hoogtes waar het IDF momenteel militaire manoevers uitvoert, en Biden zei:

“Ik ben ervan overtuigd dat de acties die de Israëlische regering de afgelopen jaren heeft ondernomen – met name de gestage en systematische uitbreiding van de nederzettingen, de legalisatie van buitenposten, het [onrechtmatig] toeëigenen van gronden – ons in een richting bewegen en nog belangrijker: Israël in de verkeerde richting drijven.”

In een scherpe sneer naar de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe, sprak Biden zijn lof uit voor het linkse parlementslid Stav Shaffir (van de Zionistische Unie partij), waarin deze openlijk haar hoop had geuit “dat de Israëlische linkerzijde weldra de controle over de Knesset zal terugwinnen.” Biden antwoordde haar met “Moge uw standpunten het begin zijn om weer de mening van de meerderheid te winnen in de Knesset.”

Verwijzend naar de recente terreuraanslag in Jeruzalem van gisteren, zei dat de Verenigde Staten het gebruik van geweld veroordelen en noemde diegenen die aanslagen plegen tegen burgers “misleide lafaarden”

Advertenties