Bernie Sanders’ kwakkel: hoezo ‘disproportioneel’ veel dode Palestijnen? Lees eerst even dit…

sanders-interview

Zoals reeds eerder hier vermeld had Bernie Sanders op maandag 4 april 2016 verklaard dat Israël “meer dan 10.000 onschuldige mensen heeft gedood in Gaza” tijdens Operation Protective Edge van november 2014. Dat cijfer lag bijna zeven keer hoger dan van Hamas zelves!

Gewezen op zijn verkeerde inschatting, stelde Sanders dat cijfer later bij tot 2000 gedode burgers, maar ook dat was nog altijd twee hoger volgens cijfers van de VN en Shin Bet. Sanders leek ‘vergeten’ te zijn dat ruim de helft van de dode Palestijnen, terroristen waren van Hamas & het dozijn gelieerde terreurgroepen zoals bv de PIJ (Palestijnse Islamitische Jihad) e.a.

Aan Israëlische zijde vielen 72 doden, 66 soldaten en 6 burgers. Die verhouding 72 versus 2125 schokkeerde Sanders en hij schaamde zich er niet voor om dit een “disproportionele” reactie van Israël te noemen ten aanzien van het geweld van de Palestijnen.

Een antwoord van Gavin Kadey (IsraellyCool) van woensdag 13 april 2016 omtrent de dodentol tijdens de Gaza oorlog en Israël’s vermeende “disproportionele” (= onevenredige, overdreven, buiten verhouding tot) reactie:

In het licht van de uitspraken van Bernie Sanders omtrent Israël en Gaza, voel ik mij verplicht om mijn stem te laten horen met betrekking tot de kwestie van “disproportionaliteit”.

♦ Het is oorlogstijd, levens worden verloren, de Amerikaanse verliezen zijn hoog, geschat wordt dat op het einde van de oorlog ongeveer 420.000 Amerikanen omkwamen waaronder 12.000 burgers.

De Japanse verliezen zijn nog hoger, zeker 2.550.000 of meer (3.200.000) Japanners stierven. Maar het is oorlog en er een einde aan stellen rechtvaardigt de middelen.

We weten allemaal de Amerika 2 atoombommen op Japan gooide, waarbij honderdduizenden burgers werden gedood. Dower schat hun aantal op 550.000 doden en Gruhl zelfs op 670.000!

Was de Amerikaanse reactie disproportioneel?

♦ In 1990 viel Irak Koeweit binnen en de door de Amerikanen geleide coalitie snelde Koeweit ter hulp. Ongeveer 28.000 Irakezen schoten het leven er bij in waaronder ca. 3.000 burgers.

Het totaal verliezen aan de kant van de coalitie was minder dan 500 zielen!

Was de reactie van de coalitie disproportioneel?

♦ In de Koreaanse oorlog verloren de Amerikanen ongeveer 35.000 soldaten, de Koreanen, zowel Noord als Zuid, verloren bijna een miljoen mensen!

Was de Amerikaanse reactie disproportioneel?

♦ Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren de Duitsers ongeveer 7.500.000 mensenlevens (officiële Duitse cijfers van 1960), ongeveer de helft waren burgers. De dodentol aan geallieerde zijde (Brits en Amerikaans) liep op tot minder dan een miljoen.

Was de reactie van de geallieerden disproportioneel?

bernie-disproportionate

Weinigen zouden er ooit aan durven denken om zoiets te zeggen, ondanks het feit dat de geallieerden bewust bombardementen uitvoerde op civiele centra, met de uitdrukkelijke bedoeling om de oorlog te bekorten.

Het is algemeen geweten dat de Amerikanen, naast uitgezonden boodschappen via de radio, miljoenen pamfletten in het Japans uitstrooiden vooraleer zij hunnen bommen afgooiden. De pamfletten en de radio waarschuwden beiden voor de nakende verwoesting die de Japanse natie stond te wachten.

Op een haast gelijkaardige wijze strooide Israël pamfletten uit boven Gaza en stuurde duizenden sms-berichten naar mobiele telefoons om de burgerlijke bevolking te waarschuwen voor de komende aanvallen. Indien deze waarschuwingen waren opgevolgd, was het niet eens nodig geweest dat er burgers zouden omkomen!!

Het is een trieste gang van zaken, wanneer die dezelfde waarschuwingen misbruikt worden door de Gazaanse regering (van Hamas). Hamas concentreerde burgers in die gebieden, met het oog om het aantal (burger) slachtoffers nog te vergroten en deze cijfers te gebruiken in een propaganda-oorlog tegen Israël. Deze oorlog wordt gevoerd via de internationale media, die verre van onpartijdig, met grote bedragen (in olie en hulp) worden gesponsord die de regering in Gaza tot hun beschikking hebben.

Historisch trok Israël zich in 2005 terug uit Gaza en gaf het bestuur van de Strook over aan Al-Fatah (Mahmoud Abbas), dat echter na de verkiezingen in januari 2006 de macht moest overdragen aan Hamas.

Toen Hamas weigerde om het geweld af te zweren en Israël te erkennen, legde Israël een zeeblokkade op en volgden economische sancties. Die zeeblokkade werd door Israël aangekondigd in januari 2009, ruim anderhalf jaar nà de machtsovername door Hamas in de Strook en werd vervolgens in september 2011 als legaal verklaard door het ‘Palmer Rapport’ van de Verenigde Naties.

De ecomische sancties werden opgelegd door Egypte en Israël alsmede door het ‘Kwartet voor het Midden-Oosten’, sancties die de facto werden opgesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland!

Tot op heden heeft Hamas geweigerd om het geweld af te zweren en blijven trouw aan hun Covenant van 18 augustus 1988, waarin ondermeer staat dat “Israël zal bestaan ​​en zal blijven bestaan ​​tot Islam het opheft, net zoals anderen dat voordien ook deden.” Hamas verkeert de facto in een permanente staat oorlog met Israël en vuurde sinds 2001 meer dan 15.000 raketten af op willekeurig gekozen Israëlische burgerdoelwitten.

Dat is in feite allemaal voor niks nodig, Gaza is tenslotte toch een vrije en onafhankelijke entiteit. Hamas zou haar aandacht beter richten om een ​​economie op te bouwen waar ze trots op zouden kunnen zijn, dankzij de miljarden die ze aan buitenlandse steun hebben ontvangen. In plaats daarvan wordt het geld gebruikt voor het zaaien van terreur en geweld en het creëren van een ultra rijke heersende klasse die de terreuroorlog tegen Israël regisseert, maar zelf woont in andere landen, waardoor het Israëlische vergelding kan vermijden.

Nogmaals, Gaza heeft geen enkele reden om Israël aan te vallen, naast het ultieme verlangen om om Israël te vernietigen. Dit is oorlog. Hamas is zich terdege bewust van de Israëlische militaire capaciteit. Op een schoolplein wordt een jongen, die het gevecht aangaat met iemand die groter is dan hijzelf, waarschijnlijk in elkaar getrapt. In het licht van wie er begonnen is, is het weinig waarschijnlijk dat iemand ooit zal suggereren dat de reactie die volgde disproportioneel was!

Zijn de Israëlische reacties disproportioneel? Nee, integendeel. Zij zijn enkel het logische gevolg van iemand die het gevecht begint met iemand die groter (en sterker) is dan hijzelves.

Bij Hamas weten ze al wie ze graag als Amerikaanse president willen:

sanders-tunnel

Advertenties