Amerikaanse visa dienst erkent thans officieel Israël en zijn vlag maar niet Jeruzalem als hoofdstad

De website van de officiële visa dienst van de Verenigde Staten voor mensen die naar het buitenland willen reizen, lag de laatste maanden onder vuur nadat was gebleken dat Israël als land en met vlag, niét werd vermeld. In plaats van Israël kregen visa aanvragers  de keuze tussen reizen naar ‘Tel Aviv’ en naar ‘Jeruzalem’.

Visa5

Vreemde zaak toch, temeer om dat de VS officieel Israël toch hebben erkend maar weliswaar tot op heden  Jeruzalem weigeren te erkennen als de hoofdstad van de Joodse staat.

Zoals hieronder te zien is op een screenshot van de visa dienst, werden op de bewuste site drie locaties niet vermeld als land noch met hun vlag. Cyprus, omdat het voor de helft wordt bezet door Turkije en de gedeelde soevereiniteit (Griekenland en Turkije) internationaal wordt betwist. Dus geen vlag. En uiteraard ‘Tel Aviv’ en ‘Jeruzalem’ zonder Israël:

visa3

De Amerikaanse bloggers Elder of Zyon (EoZ) en The Blaze bonden vier weken geleden de kat de bel aan en dat bleef niet zonder resultaat. In een officiële mededeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd als excuus aangevoerd “dat de bewuste website werd uitbesteed aan derden en zij aldus niet verantwoordelijk konden gesteld worden voor de inhoud.” Onzin natuurlijk.

Wat er ook van zij, de website werd enkele dagen geleden als bij wonder toch geactualiseerd, niet helemaal zoals het hoort, maar toch een zichtbare verbetering vermits dit keer Israël wèl wordt vernoemd en mèt de nationale vlag erbij zoals hieronder te zien is:

visa2

Zoals men kan vaststellen werd het woord ‘Tel Aviv’ vervangen door Israël met de aparte toevoeging ‘Jerusalem’ en ‘The West Bank and Gaza’. Jeruzalem maakt volgens de Amerikanen nog steeds geen deel uit van Israël, zelfs ‘West-Jeruzalem’ van vóór 1967 werd nooit door de VS als hoofdstad van Israël erkend. Vandaar ook dat hun ambassade tot op heden nog steeds in Tel Aviv staat ( en niét in Jeruzalem) net zoals ook de ambassades van de landen van de Europese Unie dat zijn, die zoals algemeen is geweten slaafs het Amerikaanse M-O beleid volgen.

De aparte vermelding van ‘West Bank and Gaza’ suggereren natuurlijk de ‘Palestijnse Staat’ in wording, conform het Amerikaanse beleid om naar een tweestatenoplossing te streven. Vreemd genoeg is dat om het even op welke van de drie vermelding klikt, men telkens op dezelfde website uitkomt. Het blijft al bij al een absurde situatie.

Opmerkelijk blijft het feit dat Barack Obama in de aanloop naar zijn verkiezing als president beloofde om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Het onrecht zou hersteld worden…

obama-surprise2Tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 verklaarde Obama op de AIPAC conferentie (American Israel Public Affairs Committee) op 4 juni 2008: “Jeruzalem zal de hoofdstad van Israël blijven en mag niet gesplitst worden” [origineel: “Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided“]. Nadat hij een half jaar later werd verkozen, heeft hij die belofte sindsdien nooit meer herhaald. Integendeel.

De correctie die thans werd aangebracht op de website van de visa dienst verbeeldt hoe de Verenigde Staten de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict beschouwen en die zienswijze ook al jaren in hun buitenlandbeleid hebben opgenomen: Twee aparte staten (Israël en ‘Palestina’, zijnde de West Bank en Gaza) met in het beste geval Jeruzalem als de “gedeelde hoofdstad” van beide landen. In het slechtste geval wordt dit Jeruzalem als de hoofdstad van ‘Palestina’.

Zelfs indien één van de potentiële kandidaten voor het presidentsschap Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump of Ted Cruz zouden verkozen worden, zal die aan het buitenlandbeleid ten aanzien van Israël en ‘Palestina’  geen komma veranderen. De VS zijn en blijven inderdaad de beste bondgenoot van Israël maar dat bondgenootsschap is niet kritiekloos.

Advertenties