Hamas vernietigt pas ontdekte ruïnes van antieke Byzantijnse Kerk in Gaza stad [in beeld]

byz03Gaza stad, zaterdag 2 april 2016. De resten van een oude Byzantijnse kerk moeten wijken voor de bouw van een winkelcentrum. [beeldbron: screenshot video J-Post]

Palestijnse christenen hebben op woensdag 6 april hun ongenoegen geuit over de manier waarop de Palestijnse Autoriteit en Hamas zijn omgegaan met het christen erfgoed in Gaza.  Bouwvakkers vonden op zaterdag 2 april de resten van een 1500 jaar oude Byzantijnse kerk op het Palestine Square in het centrum van Gaza Stad, waar een shoppingcentrum wordt gebouwd.

Ze zeiden dat bulldozers de oudheden verwijderden en zonder toezicht gewoon doorgingen met hun werk. Ze beschuldigden de twee grote Palestijnse partijen (Al Fatah van Mahmoud Abbas en Hamas van Khaled Meshaal & Ismail Haniyeh) van het willen uitwissen van de christelijke geschiedenis en identiteit in het Heilige Land.

Jamal Abu Rida, hoofd van het ministerie voor Antquiteiten van de Palestijnse Autoriteit had zijn excuus al klaar en zei:

“Ons eerste gedacht is dat de site is een kathedraal of een kerk was uit de Byzantijnse periode. Hoewel het ministerie grote interesse heeft in het bewaren van de resten, heeft het niet de middelen om dat te doen. De site waarover we spreken is 2000 vierkante meters groot en tien meters diep en vereist honderden arbeiders en miljoen dollars om een gedegen opgraving uit te voeren om artefacten eruit te nemen en teksten te lezen. Echter, ons ministerie beschikt slechts over 40 arbeiders om opgravingen uit te voeren.”

De waarheid luidt natuurlijk anders. De constructiewerken worden uitgevoerd in een gebied dat onder de controle staat van Hamas en daar heeft de Palestijnse Autoriteit nauwelijks of helemaal geen invloed. Sinds Hamas met geweld in de zomer van 2007 de macht greep mag zelfs PA-president Mahmoud Abbas het gebied niet eens meer binnen. In werkelijkheid is hier het Gazaanse ministerie van de Islamitische Wakf verantwoordelijk voor wat er in Gaza met het erfgoed gebeurt en dan telt enkel en alleen islamitisch erfgoed en de rest, Joods én of Christen, wordt simpelweg op het vuilnisbelt gegooid.

Sommige Palestijnse christenen op de West Bank hebben zware kritiek op de wijze waarop in Gaza de bouwvakkers de resten verwijderden en doorgingen met de werken. Pater Ibrahim Nairouz, een priester van de Episcopale Diocese van Jeruzalem en die in Nabloes woont, beschuldigde de Palestijnse Autoriteit van het geven van islamitische namen aan twee christen en Joodse heilige sites in Nabloes (een klooster en een trap gekend als de ‘Joodse Trappen’) en zei over de graafwerken in Gaza stad:

“Zij gebruikten bulldozers om de antiquiteiten te verwijderen en niemand die het bevel gaf om de werken stil te leggen zodat deze belangrijke archeologische site kon onderzocht worden. Als zij de resten hadden gevonden van een moskee of een synagoge of een andere oude structuur, zouden zij er dan op dezelfde manier mee zijn omgegaan? Of doen zij dat enkel omdat het een antieke kerk is? Het spreekt voor zich dat het crhisten erfgoed en mensen over vuur liggen in dit gebied.”

Vele Palestijnse christenen uitten hun ongenoegen op de sociale media. Een christen vrouw uit Nabloes schreef:

“Niemand heeft het recht om het bestaan van de ander te ontkennen. Wij zijn allemaal broeders in dit land en wij lijden en voelen dezelfde pijn als onze moslimbroeders. Onze geschiedenis is diep geworteld in dit land en iedereen die daar anders over denkt is verkeerd. Wat nu gebeurt is erg triest.”

Een andere christen uit Nabloes, Suleiman Fayoumi, schreef:

“In hoeverre verschillen de ambtenaren van de Wakf in Gaza van ISIS wanneer zij antiquiteiten en een religieuze en culturele schat platbulldozeren?”

Nick Bandak uit Bethlehem vond het “oneerbiedig” en “barbaars” om de resten van deze kerk op deze manier te verwijderen en stelde de retorisch vraag:

“Trachten zij de geschiedenis te veranderen die bewijst dat Gaza een van de antieke plaatsen was van het Christendom?”

De Palestijnse christen Sami Khalil schreef:

“De vraag luidt, waar zijn diegenen gebleven die geven om het bewaren van het Christen erfgoed? Waar zijn de kerkleiders in Jeruzalem en de wereld? Waar zijn de bisschoppen en aartsbischoppenen wat belet hen om in actie te komen omtrent een belangrijk incident dat dat bijdraagt tot de vernietiging van onze christelijke identiteit in het Heilige Land? Waar zijn het Vaticaan en UNESCO?”

“Dit incident zou gepubliceerd moeten worden zodat de hele wereld de waarheid over Hamas zou kennen,” schreef Samir Qumsieh, voorzitter van de Verenigde Christen Sociëteit in Bethlehem in een bericht op Facebook.

Hieronder nog zes plaatjes van de omstreden site. De typisch Byzantijnse zuilen van de antieke kerk zijn duidelijk herkenbaar. Ook een kruisteken werd vrijgemaakt. Alles zal wellicht dra op een vuilnisbelt in Gaza verdwijnen. [beeldbron: screenshot video J-Post]

byz05
byz06
byz04
byz07
byz01
byz02