Meer loze Palestijnse dreigementen, ditmaal bij veiligheidscoördinatie [Khaled Abu Toameh]

abbas 5

De eindeloze dreigementen van de Palestijnse Autoriteit om de veiligheidssamenwerking met Israël op te schorten is een zorgvuldig ontworpen bluf om meer geld af te persen van de westerse donoren, en het opschrikken van het Israëlische publiek, en het biedt een goede dekmantel voor zijn weigering om met Israël te praten over vrede.

Veel Palestijnen zeggen dat deze dreigementen ook zijn bedoeld voor “interne consumptie” – namelijk het kalmeren van Hamas en andere radicale groeperingen, en om de beschuldiging te weerleggen dat de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn mensen aan het verraden is door “samen te werken” met Israël.

Hamas heeft een “verzoening” geregeld met President Mahmoud Abbas opdat de regerende Fatah-factie in de Westelijke Jordaanoever alle vormen van veiligheidssamenwerking met Israël gaat beëindigen. Hamas beweert dat deze coördinatie meestal gericht is tegen zijn leden en supporters op de Westelijke Jordaanoever.

In de afgelopen jaren hebben de PA-veiligheidstroepen honderden Hamas-mannen opgepakt in een poging te voorkomen dat de islamistische beweging machtsbases tot stand kan brengen op de Westelijke Jordaanoever.

Er gaat haast geen week voorbij in de afgelopen paar maanden waarin geen hoge ambtenaar van de Palestijnse autoriteit dreigt om de veiligheidsbanden met Israël af te snijden. Sommige ambtenaren in Ramallah hebben zelfs beweerd dat de PA al een besluit tot opschorting had genomen, niet alleen over de veiligheidssamenwerking met Israël, maar eveneens over de politieke en economische betrekkingen.

PA-ambtenaren zeggen dat hun dreigementen, die tot nu toe zo veel stof hebben doen opwaaien, volgende maand zullen worden gerealiseerd.

“April gaat het keerpunt worden,” verklaarde Jamal Muheissen, lid van het Centraal Comité van Fatah. “Dit is een maand dat de wijzigingen met betrekking tot diverse kwesties niet langer kunnen worden vertraagd of uitgesloten. April zal de volledige en openbare opschorting laten zien van de veiligheidssamenwerking [met Israël]. Dit is de eerste stap van het Palestijnse leiderschap.”

Dit klinkt vreemd genoeg vertrouwd: bijna een jaar is er verstreken sinds de leiders van de Palestijnse Autoriteit en Fatah de eerste aankondiging deden over hun beslissing om te stoppen met alle vormen van veiligheidssamenwerking tussen de PA en Israël.

Op de bijeenkomst in Ramallah vorige maand hebben de leiders nogmaals hun beslissing bevestigd. Deze keer, naar verluidt, is het Israëls “falen om alle ondertekende akkoorden met de Palestijnen na te komen”. Dat vraagt van hen om de veiligheidssamenwerking op te schorten.

De Amerikaanse Vice President Joe Biden was naar verluidt op de hoogte van dit voornemen eerder deze maand tijdens zijn bezoek aan Ramallah.

Maar Biden is niet de enige westerse leider die ingewijd zou zijn over deze dreiging. Palestijnse bronnen zeggen dat buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en leiders die een bezoek aan Ramallah brengen eraan gewend zijn geraakt om van Abbas en andere Palestijnse leiders te horen dat ze hun “bedoeling aankondigen” om alle betrekkingen met Israël op te schorten, met inbegrip van de veiligheidssamenwerking.

Bovendien heeft de PA onlangs gelekt naar de Palestijnse media dat het officieel kennis heeft gegeven aan Israël over haar besluit tot “beperking” van alle betrekkingen met Israël. Volgens het onbevestigde verslag heeft President Mahmoud Abbas drie hoge ambtenaren gestuurd – Algemene Inlichtingen Chef Majed Faraj, Preventieve Veiligheid Chef Ziad Hab Al-Reeh en PA Minister voor Civiele zaken, Hussein Al-Sheikh – voor een ontmoeting met de Israëlische ambtenaren om hen over het gemelde besluit in te lichten.

De Palestijnse straat heeft echter een heel andere mening over deze dreigementen. De verslagen, zo zeggen ze, doen denken aan President Abbas’ onophoudelijke dreigementen om ontslag te nemen.

Deze Palestijnen beschouwen de dreigementen als een rookgordijn om de voortdurende veiligheidssamenwerking met Israël te verbergen, die zoals ze zeggen, lijkt te zijn toegenomen in de afgelopen maanden. Ze zeggen dat President Abbas waarschijnlijk de westerse leiders voor de gek kan houden met deze bedreigingen, maar niet zijn eigen mensen, die gewend zijn geraakt aan het horen van deze loze dreigementen door hun leiders.

Een hoge ambtenaar van de Fatah in Ramallah heeft het dilemma van de Palestijnse Autoriteit samengevat: “Wij worden geconfronteerd met een ingewikkelde crisis. Als wij het dreigement [het opschorten van de veiligheidssamenwerking met Israël] uitvoeren, zullen wij te lijden krijgen; maar ook als we het niet doen, zullen we lijden “

De situatie gaat echter niet alleen over geld: het gaat ook om macht. President Abbas en zijn veiligheidsleiders weten heel goed dat de veiligheidssamenwerking eerst en vooral ten goede komt aan hen. Ze weten heel goed dat zonder de hulp van Israëls, Hamas zich in de Westelijke Jordaanoever als een kanker zal verspreiden, tot en met het uiteindelijk omverwerpen van de PA en deze te vervangen door een ander islamitische regime zoals in de Gazastrook.

Het helpt om Abbas te herinneren aan het doorzichtige moment, toen hij in 2014 tegenover een bezoekende Israëlische groep verklaarde dat de veiligheidssamenwerking met Israël “heilig” was. Hij voegde eraan toe: “Wij zullen dat voortzetten zelfs als we het oneens zijn over de politieke kwesties.”

Voor een verandering was Abbas toen eens eerlijk. En hij heeft gelijk. Voor Abbas is de veiligheidssamenwerking inderdaad “heilig”. Het houdt hem aan de leiding en het weerhoudt Hamas van de overname van de Westelijke Jordaanoever. Daarom is de veiligheidssamenwerking – in Abbas woorden – zeer belangrijk voor de Palestijnse autoriteit – misschien meer dan de terroristische aanslagen van Hamas tegen Israël te dwarsbomen.

Abbas heeft een probleem. Hij kan niet tegen zijn volk zeggen dat veiligheidssamenwerking met Israël hem op de troon houdt. De heiligheid van de veiligheidssamenwerking is een onderwerp voor alleen Israëlische oren.

Dus waar gaan de bedreigingen over? Geld.

Hier is Abbas zijn babbel naar de wereld: “Stuur meer geld of wij gaan de veiligheidssamenwerking met Israël afsnijden.” En daarbij is er maar weinig toegevoegde waarde, dat meestal alleen naar de VS en de EU toe verzonden wordt: Roep een internationale conferentie bijeen voor het “oplossen” van het Israëlisch-Palestijnse conflict, of we zullen de veiligheidssamenwerking met Israël afsnijden.

abbas22Abbas aan de wereld: “Zend meer geld of wij snijden de veiligheidssamenwerking met Israël af.” Links: De President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas met de Franse President François Hollande. Rechts: Abbas met hoge functionarissen van de Europese Unie Federica Mogherini en Jean-Claude Juncker [beeldbron: The Gatestone Institute]

Wat Abbas ook is, hij is niet suïcidaal. Stopzetting van de veiligheidssamenwerking met Israël zou zowel zijn einde betekenen als het einde van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever. Wat de internationale gemeenschap te horen krijgt, is niets anders dan een nieuwe versie van het oude verhaal ten behoeve van nog meer politieke concessies en nog meer geld.

door Khaled Abu Toameh


in een vertaling uit het Engels door W.J. Jongman en H. Sleijster van een artikel op de website van The Gatestone Institute van 21 maart 2016

gatestone-logo

Advertenties