Duitse archeologen ontdekken antieke ‘zespuntige sterren’ tijdens opgravingen in Elephantine, Egypte

elephantine01
Een team van Duitse en Egyptische archeologen hebben twee zes-puntige sterren ontdekt die Davidsterren kunnen zijn en mogelijk verwijzen naar vroegere Joodse bewoning op het eiland Elephantine in het Aswan district. De Egyptische Autoriteit voor Antiquiteiten heeft een  dringend decreet uitgevaardigd om de bewuste steen met de twee sterren helemaal vrij te maken en te onderwerpen aan uitgebreid onderzoek.

Elephantine is een klein eiland in de rivier de Nijl, gelegen in het zuiden van Egypte, vlak bij het eerste cataract. Van noord naar zuid meet het eiland ongeveer 1,2 km en is op het breedste punt ongeveer 400 meter. Het eiland maakt deel uit van de Egyptische stad Aswan.

De Duitse archeologen weigerden aanvankelijk om de stenen te verwijderen, en wilden het in hun oorsponkelijke locatie behouden, maar ze zwichten onder druk van de Egyptische autoriteiten toen deze dreigden de opgravingen te beëindigen die bedoeld waren om een oude tempel te restaureren op de site.

De sterren zijn slechts ca. 10 centimeters groot, maar de Egyptische autoriteiten drongen er toch op aan om de hele sectie af te breken die 3 meters hoog en 10 meter breed was. Israëlische bronnen berichten dat de Egyptenaren zich zorgen maken dat de Joden dit willen gebruiken als voorwendsel om zich Egyptische grond toe te eigenen… en misschien wel héél Egypte willen opeisen op basis van 10 cm grote Davidsterren 🙂

De tempel die wordt onderzocht dateert uit de Ptolemaïsche Dynastie, tussen 305 en 30 v. Chr. Joden hebben sinds de 6de eeuw v. Chr. in Elephantine gewoond en nog veel meer Joden zullen toekomen in de Hellenistische periode.

Elephantine_TempleInteressant zijn ook de Elephantine papyri, een verzameling manuscripten en brieven in het Aramees die dateren van 495 tot 399 v. Chr. en waarin de samenleving van Joodse soldaten staat vastgelegd die hier gestationeerd waren. Hierboven een papyrus waarin de Joden toesteming vragen aan de Egyptenaren om op Elephantine een eigen tempel te mogen bouwen.

Joden hadden ook hun eigen tempel op Elephantine waar werd geofferd, polytheïstische geloven beleefden, die functioneerde naast die in Knoem. De tempel werd misschien gebouwd in reactie tot Manasseh’s herinvoering van paganistisch aanbidding of diende simpelweg te voldoen aan de noden van de locale Joodse gemeenschap.

Het is nog niet helemaal duidelijk of deze ontdekte symbolen wel iets te maken hadden met de Joodse gemeenschap en of met hun tempel op Elephantine in die antieke tijd. Maar het idee van Joodse aanwezigheid in het gebied, die zelfs bewezen wordt door de gevonden papyri, veroorzaakte blijbaar zoveel opschudding onder de Egyptearen dat ze blijkbaar toch niet het risico willen nemen dat sommige toeristen deze symbolen zouden opmerken en denken dat er een Israëlische vlag werd opgehangen op het Egyptische eiland… 😉

elephantine02

elephantine03