Verenigde Naties verbieden een pro-Israëlische tentoonstelling +video

anti-semitic_637865

De Verenigde Naties hebben sleutelsecties van een speciale tentoonstelling gediskwalificeerd omtrent Israël die informatie presenteerde over het Zionisme, Jeruzalem en Arabische Arabieren.

De tentoonstelling zou normaal morgen, maandag 4 april, geopend worden, maar in het licht van de huidige beslissing tot censuur die het Joodse erfgoed viseert in het land van Israël, besloot Danon Danon om de toch die panelen te tonen die door de Verenigde Naties werden verboden (zie onderaan enkele panalen).

De Israëlische afgevaardigde aan de Verenigde Naties, Danny Danon, samen met de NGO StandWithUs die de tentoonstelling initieerde, spraken hun ontgoocheling uit over de censuur en eisten dat VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, het verbod weer zou intrekken.

Danon merkte op dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ruim 40 jaar geleden een resolutie aannam die Zionisme gelijkstelde aan racisme (zie verder *).

Terwijl die discriminerende resolutie 16 jaar later werd teruggedraaid, is “de nieuwe diskwalificering  een de facto inwerkingtreding van dezelfde oude resolutie die het Zionisme definieerde als ‘onaanvaardbaar'”, argumenteerde ambassadeur Danny Danon en hij voegde eraan toe:

“‘ Door het diskwalificeren van een tentoonstelling over Zionisme ondermijnt de VN het voortbestaan van de staat Israël als het vaderland van het Joodse volk. Wij zullen niet toestaan dat de VN  het feit wil censureren dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van Israël is. Volgens dit schandalig besluit is het Zionisme onwaardig bevonden voor de VN vandaar dat we passende maatregelen nemen. Wij zullen ervoor zorgen dat deze verboden expositie zal bekeken worden door miljoenen over de hele wereld. De VN moet dit schandalig besluit terugdraaien en haar excuses aanbieden aan het Joodse volk. Zionisme en Jeruzalem zijn de fundamenten en de morele basis waarop de staat Israël werd opgericht.”

De VN en het Zionisme
*) Op 10 november 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aan die was ingediend door de 22 moslim lidstaten van de Arabische Liga en verklaarde dat “Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie” [Zionism is a form of racism and racial discrimination].

Aldus werd het anti-Zionisme verder uitgebreid in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) en sloeg vrijwel meteen over naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme wettigden en officieël erkenden.

Resolutie 3379 werd zestien jaar later herroepen door Resolutie 46/86 van 16 december 1991: “The general assembly decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975“, maar het vergift had dan al zijn slopend werk verricht. De grote massa weet niet eens dat die veroordeling van het Zionisme door de VN jaren later weer herroepen werd. Wat kan het hen schelen?

De drie gediskwalificeerde tentoonstellingen kunnen hieronder bekeken worden:

zion01

zion02

zion03

Advertenties