ISIS aanslagen in Europa drijven de anti-Israël activiteit binnen de EU nog meer op

appeaser“De West-Europeanen willen Israël voederen aan de krokodillen van de militante Islam. Dit uiteraard in de hoop dat zij als laatsten zullen worden verscheurd en opgevreten!” zei Yaakov Kirschen, aka de cartoonist Dry Bones, bijna vijftien jaar tijd geleden. Hij liet zich hierbij duidelijk inspireren door een citaat van Sir Winston Churchill (1874 – 1965) die ooit de wijze woorden sprak: “An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.”

Een korte paragraaf van Evelyn Gordon uit een artikel in Commentary Magazine van woensdag 30 maart 2016, met als titel “ISIS Makes the EU More Anti-Israel“, in reactie op de aanslagen in Brussel van 22 maart jl.:

“Decennialang hanteerde Europa een simplistische redenering: Al de jihadisten van de wereld waren zodanig gefixeerd op Israël dat zij bereid waren weg te kijken van de jarenlange haat tegen ‘Kruisvaarder’ Europa, zolang Europa hen maar zou helpen in hun oorlog tegen Israël. Zoals Dr. Manfred Gerstenfeld er deze week nog heeft opgewezen, trachten vele Europese landen, met inbegrip van Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Italië, van dit aanbod voordeel te halen: zij zochten akkoorden waarbij Palestijnse terroristen vrij konden opereren in hun landen, meestal zonder vrees voor arrestatie, maar met een snelle vrijlating gegarandeerd indien arrestaties noodzakelijk werden door Amerikaanse druk met in ruil dat de terroristen die landen niet zouden aanvallen.

Niet alleen heeft dit grotendeels Europa beschermd tegen de jihadistische terreur, maar het heeft zelfs een tijdlang verhinderd dat het in de valkuil zou trappen van de meeste verzoeningspolitiek getinte akkoorden. Zoals elke grote islamitische aanslag in Europa, vroegen vele Israëliërs zich na de aanslagen van vorige week in Brussel af of de Europeanen eindelijk zouden begrijpen waarmee Israël dagelijks wordt geconfronteerd. Helaas lijken dergelijke aanslagen de anti-Israël activiteit in Europa nog te doen intensiveren.

Het gebruikelijke probleem met verzoening is dat de agressor, na het binnen schrokken van de prooi die de verzoener hem toegooide, daarna achter de verzoener aangaat en dat vanuit een sterkere positie, vermits één vijand dan al uit de weg is geruimd. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Europa eerst het Sudetengebied weggaf aan Hitler en vervolgens de rest van Tsjecho-Slowakije in 1938-39, alleen om hem nauwelijks een jaar later een u-bocht te zien maken en de rest van Europa op te schrokken.

Maar Israël, tegen alle verwachtingen in, vertoonde geen tekenen van instorten; het toonde zich steeds sterker ondanks decennia van niet aflatende aanslagen. Dus voor Europa moet het de perfecte oplossing hebben geleken: de krokodil kon Israël voor altijd aanvallen en de Europeanen zouden definitief voor eeuwig veilig zijn. Het enige wat ze moesten doen was ervoor te zorgen dat het beest gefixeerd bleef op Israël door zelf steeds een constante drumbeat aan te houden van anti-Israël verontwaardiging.”

EU eist van Israël land in ruil voor vrede met de PA. Herinner u het Verraad van München in 1938:

Op de afbeelding hierboven toont de Britse premier Neville Chamberlain trots het papier aan pers en publiek met daarop het ondertekende akkoord dat hij met Adolf Hitler in München had bereikt op 29 september 1938. Hitler had Tsjecho-Slowakije opgeëist en dreigde met een invasie van Europa als het niet zou toegeven. Europa stuurde Chamberlain die prompt afstand deed van Tsjecho-Slowakije en bij zijn terugkomst trots verkondigde dat hij “de vrede had gered”.

Chamberlain had gekozen voor “Land voor Vrede” maar verkeek zich op Hitler die zich nooit aan een akkoord heeft gehouden. Voor die kolossale blunder zal door Europa een zware prijs worden betaald. Tegelijk leverde Europa de Europese Joden uit aan de moordenaars van de Duitse nationaal-socialistische dictatuur, hoewel het op de hoogte was van de Rassenwetten van Neurenberg van 3 jaar eerder – september 1935 – en aldus kon vermoeden wat de Joden nog te wachten stond.