NOS misleidt en hersenspoelt kinderen: ‘Terroristen zijn boze mensen die geen baan kunnen vinden’

liesbeth2
NOS Jeugdjournaal van zondagmiddag 27 maart 2016: “Veel kinderen hebben vragen over terrorisme en over de aanslagen in Brussel. Verslaggever Milou van het Zapp Weekjournaal zette met kinderen de belangrijkste vragen op een rij en ging met “terrorismedeskundige” [?!]  Liesbeth van der Heide op zoek naar antwoorden.”

Terrorismedeskundige Liesbeth heeft duidelijk moeite om de hedendaagse terrorist juist te benoemen. Woorden zoals ‘Islam’ en ‘moslim’ worden angstvallig vermeden. In het Jeugdjournaal van gisteren leidde ze aldus de discussie in:

“Ja, wie is de terrorist? Het is eigenlijk net zoals met ons allemaal. Elke terrorist is anders. Wat we nu wel zien als we kijken naar de terroristen die we vandaag tegenkomen die naar Syrië en Irak vertrekken om te vechten, daar zit wel een grote groep tussen die hun school niet hebben afgemaakt, die geen vervolgopleiding hebben gedaan, die geen baan kunnen vinden en  die het gevoel hebben dat ze hier hun leven niet goed op kunnen bouwen.

freedom13Tja, wie wordt er hier voor de gek gehouden? “Elke terrorist is anders.” Hoezo anders? Maar wat hebben ze wel allemaal gemeen? Dat ze zich beroepen op Islam on hun moorden te verrechtvaardigen. Voor Liesbeth kennelijk een bijkomstig detail.

Bovendien blijkt dat vele van deze terroristen wel degelijk een goede opleiding hebben gehad, uit de bemiddelde middenklasse komen, sommigen zelfs universitaire diploma’s hebben behaald, een goed betaalde baan hebben of als zelfstandige aan de slag zijn.

De fabel dat enkel de verongelijkte en verpauperde moslim een terrorist wordt werd eerder reeds ontelbare keren weerlegd (lees bv. hier, hier en hier). Hun macho gedrag dat hen in islamitische familiale- en vriendenkringen wordt aangeleerd doet hen verlangen om “opgemerkt te worden” en “eervol” te sterven als een “echte man”.

Maar het is wel duidelijk dat Liesbeth de taak heeft gekregen van de Nederlandse Omroep Stichting [NOS] om de aandacht af te leiden van de olifant in het salon [= associale levensbedreigende islamisten in ons midden] dan wel botweg te negeren en de kinderen te blijven opvoeden en hersenspoelen met naïeve misleidende commentaren waar ze in de moslimwereld in het Midden-Oosten uiteraard heel hartelijk om moeten lachen.

rebellen3Bij mijn weten zijn het enkel werkloze moslims die terrorist worden. Dat is Liesbeth blijkbaar ontgaan. In mijn stad (Antwerpen) leven 181 nationaliteiten van alle religies die je maar kan bedenken. Daarvan trekken enkel de moslims onder hen naar Syrië om er te leren kelen en moorden om nadien met hun opgedane kennis terug naar Europa te keren en daar in een handomdraai onschuldige en ongewapende mensen vermoorden.

Terwijl de moslimterroristen ginder in Syrië nog tegen gewapende geoefende legers moesten vechten wordt het hen hier wel erg gemakkelijk gemaakt. Laffe honden zijn het…

Geradicaliseerde moslims, die gemeenzaam islamisten worden genoemd (ipv. islamieten), moeten buiten de wet worden gesteld. Die islamisten, niét alle moslims, zijn moderne barbaren; zij, niét alle moslims, moeten als paria’s uitgestoten worden en horen niet thuis in onze beschaafde westerse wereld.

De titel van het bericht zou dan ook beter luiden:

Terroristen zijn laffe islamisten die liever het criminele pad volgen dan te werken of naar een baan te zoeken.”