BDS activist zegt dat er niemand omkwam op 9/11 en andere debiele opmerkingen +video

bds-hamas

De organisatie Indian People in Solidarity with Palestine [IPSP], een Indisch forum van de boycot-Irsael beweging BDS (Boycot, Divestment & Sanctions), hield op 22 en 23 augustus 2015 een twee-daagse conventie in New Delhi, Indië.

IPSPOnder de sprekers van de conventie bevond zich Nasser Barakat, een Palestijns-Indische BDS activist en een voormalige woordvoerder van de General Union of Palestinian Students in Indië [GUPS SFSU].

Barakat zei dat Israël gecreeërd werd als een voorwendsel, net zoals de “gefabriceerde” aanslagen van 9/11 (de vernietiging van de WTC torens in New York). Barakat voegde eraan toe dat hij zich niet voor de gek liet houden omtrent Iran’s nucleaire project omdat hij weet dat “Iran de grootste bondgenoot is van Israël“, en dat de Joden geen vijanden zijn omdat zij voor de moslims de “sleutel naar de Hemel” zijn.

De video werd geplaatst op het YouTube account van de beweging Indian People in Solidarity with Palestine [IPSP]. Hieronder enkele vertaalde passages uit de toespraak van BDS-activist Nassar Barkat:

“Waarom hebben de (westerse machten) in werkelijkheid Israël in Palestina gesticht? Daar bestaat een eenvoudige reden voor; omdat zij een excuus zochten [om Islam aan te vallen en te vernietigen].

Net zoals zij 9/11 fabriceerden; daar is nog altijd geen bewijs voor. Er is geen bewijs dat Al Qaeda dit heeft gedaan. Dat gebouw, zeggen zij dat er 3.000 mensen in stierven. Niemand [is daar gestorven]… Het is allemaal gefabriceerd. Zij wilden… George W. Bush wilde Primakov’s plan kelderen [de voormalige Russische premier].”

WTCHet bovenstaande doet mij terugdenken aan de antisemiet Richard Falk die tot voor kort voor de Verenigde Naties de Bijzondere Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden was.

Deze groezelige figuur bleek net zoals Nasser Barakat hierboven een gepassioneerde volgeling en verbreider te zijn van allerhande samenzweringstheorieën, met inbegrip van 9/11 (11 sep. 2001) toen de torens van het WTC in New York in de as werden gelegd.

Falk werd op 24 maart 2016 opgevolgd door de Canadese academicus Michael Lynk die er eveneens een bedenkelijke anti-Israël reputatie op nahoudt en… amper 3 dagen na de aanslagen van 9/11, het Westen ervan beschuldigde voor het uitlokken van de aanslagen op het World Trade Center. In de bedenkelijke wereld van de Verenigde Naties, waar recht voor gekken is en gekken recht spreken, was Falk zonder twijfel de meest geschikte werknemer en met zijn opvolger Michael Lynk wordt het er echt niet beter op.

De Palestijnse Indiër Nasser Barakat over Iran en ‘de bom’:

“Dit nepverhaal over uw nucleaire ding – u kunt dat aan iedereen wijsmaken maar niet aan mij. U zijt de grootste bondgenoot van Israël. Daar twijfel ik niet het minste aan. Jullie zouden één zaak moeten weten: In Iran hebben wij 1,5 miljoen Soennieten, maar we hebben geen enkele moskee. In Iran…

In het Zionistische leger, dat het zogenaamde Israël is, zijn er 200.000… Daar zijn 200.000 Joden, en dat zijn allemaal hoog geautoriseerde leiders, majoor-generaals en meer van dat. In Iran zijn er slechts 30.000 Joden en zij bezitten 200 tempels en zij kunnen hun ceremonieën vrijuit beleven. Iran is een grote grap die Amerika heeft gecreëerd.”

Barkat spreekt hierboven over “30.000 Joden in Iran”, maar dat is al lang geleden. Bij een officiële Iraanse telling van 2012 was sprake van 8.756 Joodse onderdanen in Iran, een daling met maar liefst 25.000 personen vergeleken met het vorige cijfer in 2009. In 1979, in het tijdperk onder de Sjah, leefden er nog ruim 100.000 Joden in Iran.

Barakat droomt hardop over zijn 72 hunkerende maagden in het hiernamaals, maar eerst zoveel mogelijk Joden vermoorden, dan komt het allemaal goed. Elke [vermoorde] Jood is voor hem een sleutel die de Hemelpoort voor hem opent:

“Als een Palestijn, heb ik vele Joden – geen Israëliërs – heb ik vele Joden als vriend. Een van hen vroeg me: “Wij zijn vijanden, dus hoe kunt u mijn vriend zijn?” Ik antwoordde hem: “U bent verkeerd. U bent nooit mijn vijand geweest.” Allah informeerde mij, “Ik wordt murabiteen genoemd”.

Omdat u mijn land bezet, ben ik een murabiteen. Murabitun zijn diegenen die gedwongen werden om hier te leven. Die murabiteen werden door u gedood, en wij zullen een hogere rang krijgen in de Hemel. Indien Palestina vrij was geweest, dan zouden wij geen murabiteen zijn geweest. Alzo bent u voor de mij de sleutel tot de Hemel. U bent nooit mijn vijand geweest.”

Joden in Indië
De Joden leven reeds meer dan 2000 jaar in Indie. De meerderheid van de Joden van Indië, maakte aliyah naar Israël sinds de heroprichting van de Joodse staat in 1948. Meer dan 70.000 Indische Joden leven thans in Israël (iets meer dan 1 procent van Israël’s totale bevolking). Van de resterende 4.440 Joden woont de grootste gemeenschap in Moembai (voorheen Bombay) die grotendeels worden verdeeld in Bene Israel en Baghdadi Jews, hoewel de Baghdadi Joden weigeren om de B’nei Israel te erkennen als Joden.

Een “Seder” avondfeest voor Rosh Hashana in het
Evelyn Peters Joodse Gemeenschapscentrum in Moembai, Indië
indian-seder