VN-Mensenrechtenraad oordeelt omtrent schending mensenrechten: Israël: 5 – Rest v/d Wereld: 4

UNHRCDe Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties [UNHRC]

“Toen hij tegen hen zei: ‘Laat ons gaan en de slechteriken pakken’, begon de grootste slechterik zijn mes te slijpen.”
[oude Georgische spreuk]

Israël vs De Wereld: 5-4
De Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties [UNHRC] is zoals steeds bijzonder gefocust op dat miniscule Joodse landje Israël dat met haar zes miljoen Joodse inwoners nog steeds de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormt in de geschiedenis van de mensheid.

Enkele dagen geleden berichtte ik hier dat andermaal vijf ontwerpresoluties werden ingediend met betrekking tot Israël. In het totaal ging het om negen ‘veroordelende’ resoluties: 5 tegen Israël en 4 alle andere landen van de wereld samen.

Islam vs de Joodse staat Israël
Zoals kon verwacht worden werden de 5 anti-Israëlresoluties goedgekeurd en ontkwamen de grootste schenders van de mensenrechten aan veroordeling.

Makarim WibisonoSpeciale Rapporteur voor het ‘bezette’ Palestijnse territorium in de UNHRC, Makarim Wibisono [beeldbron: Ma’an News]

Wat onmiddellijk opvalt is dat de 5 anti-Israëlresoluties allen werden ingediend door Pakistan namens de OIC [Organization of Islamic Cooperation]. De OIC is een koepelorganisatie die de 57 islamitische landen vertegenwoordigt, kortom: ‘de’ Moslim Wereld, die representatief is voor ca. 1,5 miljard moslims over de hele wereld.

De resoluties werden door de VN-Mensenrechtenraad [UNHRC] ingedeeld in twee categorieën, met name ‘veroordelende’ en de gewone ‘niet-veroordelende’ resoluties. In deze topic heb ik enkel de veroordelende opgenomen, omdat de niet-veroordelende van weinig of geen belang zijn. Die laatste ‘niet-veroordelende’ kan u hier inkijken.

Van de 9 veroordelende resoluties golden er 5 specifiek voor op Israël en die ook alle 5 werden goedgekeurd waarvan zelfs één zonder stemming. Alle andere landen samen (‘rest van de wereld’) konden het stellen met nauwelijks 4 veroordelende resoluties. Landen die werden genoemd: Iran, Zuid-Soedan, Syrië en Zuid-Korea.

Resoluties en resultaten van de stemming tijdens de 31ste sessie van de UNHRC

Veroordelende resoluties specifiek per land:
(Condemnatory Country-Specific Resolutions)

Met betrekking tot Israël (5)

“Mensenrechten in de bezette Syrische Golan” (Human rights in the occupied Syrian Golan – Resolutie A/HRC/31/L.31)

Sponsor: Pakistan (namens de OIC)
Resultaat van de stemming:

31 voor (met inbegrip van Algerije, Bolivië, Burundi, China, Cuba, Indië, Indonesië, Mexico, Nigeria, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Venezuelaà

0 tegen

16 onthoudingen (met inbegrip van de EU-landen, Zuid-Korea en Zwitserland)

“Recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking” (Right of the Palestinian people to self-determination – Resolutie A/HRC/31/L.36)

Sponsor: Pakistan (namens de OIC)
Resultaat van de stemming: aangenomen zonder stemming

“Zorgen voor verantwoordingsplicht en recht voor alle schendingen van het internationaal recht in het Bezette Palestijnse Territorium, met inbegrip van Oost-Jeruzalem“ (Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem –Resolutie: A/HRC/31/L.38)

Sponsor: Pakistan (namens de OIC)
Resultaat van de stemming:

32 voor

0 tegen

15 onthoudingen (met inbegrip van Duitsland, Indië, Nederland, Paraguay, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk)

“Israëlische nederzettingen in het Bezette Palestijnse Territoium, met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan” (Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan – Resolutie A/HRC/31/L.39)

Sponsor: Pakistan (namens de OIC)
Resultaat van de stemming:

32 voor

0 tegen

15 onthoudingen (met inbegrip van België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal, Slovenië, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk)

“Situatie van de mensenrechten in het Bezette Palestijnse Territorium, met inbegrip van Oost-Jeruzalem” (Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem – Resolutie A/HRC/31/L.37)

Sponsor: Pakistan (namens de OIC)
Resultaat van de stemming:

42 voor

0 tegen

5 onthoudingen (Botswana, Ghana, Paraguay, Macedonië en Togo)


Overige veroordelende resoluties “Rest van de wereld” (4):

Situatie van de mensenrechten in Zuid-Soedan (Resolutie A/HRC/31/L.33)
Sponsors: Albania, Paraguay, United Kingdom, United States
Orally revised
Vote result: Adopted without a vote

Situatie van de mensenrechten in Iran (aka de Islamitische Republiek van Iran) [Resolutie: A/HRC/31/L.27]
Sponsors: Macedonia, Moldova, Sweden, USA
No action motion: Venezuela introduced a no action motion which, if successful, would have seen the resolution rejected without a vote. The motion was defeated in a vote, the results of which were as follows: 14 in favor (including Algeria, Bolivia, Cuba, India, Russia, South Africa and Venezuela), 23 against (including EU, Mexico, Qatar, Saudi Arabia, South Korea and Switzerland) and 9 abstentions (including Nigeria).
Vote result:

  • 20 in favor (including EU, Mexico, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Switzerland, UAE)
  • 15 against (including Algeria, Bolivia, Cuba, India, Russia, South Africa and Venezuela)
  • 11 abstentions (including Nigeria)

Situatie van de mensenrechten in Syrië (aka de Syrische Arabische Republiek) [Resolutie: A/HRC/31/L.5]
Sponsors: France, Germany, Italy, Jordan, Kuwait, Morocco, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, UK and USA
Vote result:

  • 27 in favor (including EU, Mexico, Morocco, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Switzerland, UAE)
  • 6 against (Algeria, Bolivia, China, Cuba, Russia, Venezuela)
  • 14 abstentions (including Burundi, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, South Africa)

Situatie van de mensenrechten in Noord-Korea (aka de Democratische Volksrepubliek Korea) [Resolutie: A/HRC/31/L.25]
Sponsors: European Union and Japan
Vote result: Adopted without a vote