Vice-president Joe Biden vertelt AIPAC dat Israël een bouwstop moet opleggen in de ‘nederzettingen’

biden-aipac

Op zondag 20 maart 2016 sprak de Amerikaanse vice-president Joe Biden de ca. 18.000 toehoorders toe op de AIPAC conferentie. Zoals kon verwacht worden verdedigde hij het Iran Akkoord en veroordeelde hij de Palestijnse terreur jegens willekeurige Israëlische burgers.

Hij veroordeelde ook in één adem de aanslag in Istanboel van een paar dagen geleden waarbij 3 Israëliërs werden gedood en een tiental anderen werden gewond, toen een zelfmoordterrorist van ISIS (Daesh) zichzelf opblies tussen een groep Israëlische terroristen in de Turkse hoofdstad.

De diplomatieke relaties tussen de VS en Israël zijn recent opnieuw beginnen rommelen nadat Obama aankondigde dat hij opnieuw een initiatief wil lanceren om het geblokkeerde vredesproces omtrent het Palestijns-Israëlische conflict weer vanonder het stof te halen, nadat de Palestijnen er twee jaar geleden zelf de brui hadden aangegeven.

Het Amerikaanse initiatief belooft niet veel goeds voor Israël en laat weinig ruimte voor onderhandelingen. In feite weer veel van hetzelfde. Onbegrijpelijk dat Obama’s regering na zeven jaar beleid, steeds maar opnieuw en opnieuw, altijd maar dezelfde argumenten blijft aanhalen om hoe dan ook de tweestatenoplossing te implementeren, ondanks het feit dat behalve in Israël zelf geen enkele Palestijnse leider kan gevonden worden die bereid is om concessies tegenover de Joodse staat te doen, laat staan Israël te erkennen als de staat van het Joodse volk.

Geen nederzettingen meer
Het wordt dus hoog tijd dat de VS uit een ander vaatje gaan tappen. Hoewel het volgens de teneur in Joe Biden’s uitspraken blijkbaar weer veel van hetzelfde wordt zoals op de AIPAC conferentie bleek.

Terwijl hij zei dat hij weet dat Israël’s premier Benjamin Netanjahoe “spreekt over dat [de tweestatenoplossing], en ik hoor dat er ook Palestijnse zijde over wordt gepraat,” argumenteerde hij dat dergelijke uitspraken op het terrein niet worden gevolgd door daden:

“Ik weet dat we moeten werken aan de vernieuwing van die wil tot vrede… De terroristische aanslagen moeten ophouden, de retoriek die aanzet tot geweld tegen onschuldigen… dat  moet stoppen. We moeten ophouden met te handelen uit vergelding en wraak. Trends aan de grond… gaan de tegenovergestelde richting uit, naar een één-staat-realiteit, die een realiteit is die  gevaarlijk is.”

Biden veroordeelde de acties tegen Israël van de Palestijnse Autoriteit in de Verenigde Naties (e.a. zusterorganisaties)  maar veroordeelde in dezelfde adem wat hij noemde “Israël’s nederzettingen uitbreiding” die de implementatie van de tweestatenoplossing in de weg staat:

“Bibi [Netanjahoe] denkt daar anders over [het uitbreiden van de ‘nederzettingen’]. Bibi gelooft dat daar ruimte voor is, maar ik vind dat niet. Omdat die [‘nederzettingen’ uitbreiding] ons leidt naar een één-staat realiteit  en die is niet duurzaam.”

Met ‘nederzettingen’ bedoelt Biden niet alleen de steden en gemeenten van de Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria maar tevens – conform de gekende premise van de “pre-1967 lijnen” – expliciet een volledige bouwstop van Joodse woningen in Oost-Jeruzalem (met inbegrip van de hele Oude Stad), de historische hoofdstad van het Joodse volk die zoals bekend de Amerikanen (en ook de Europeanen) impliciet aan de Palestijnen hebben toegezegd als hun toekomstige hoofdstad.

Biden zei dat sommige Arabische leiders hem vertelden dat “wij geen nauwere militaire bondgenoot hebben dan Israël” in de strijd tegen een terreurorganisatie zoals Islamitische Staat [ISIS aka Daesh], hoewel Biden geen namen of landen vernoemde in de Arabische wereld die dergelijke uitspraken zouden gemaakt hebben:

“Wij zien een potentieel aan akoorden die voor iedereen gunstig zijn… akkoorden die de economische samenwerking zouden doen toenemen en de banden tussen Israël en haar eens zo vijaondige buren zouden verdiepen. Er is geen enkele garantie dat hier ooit iets van zal gebeuren. Harde keuzes zijn noodzakelijk. Zulke allianties kunnen tot stand komen indien een zinvolle vooruitgang wordt geboekt in het vredesproces tussen Israël en de PA [Palestijsne Autoriteit].

Wij zullen ons ervan verzekeren dat Israël hiertoe met het beste materiaal wordt uitgerust. Wij zullen doorgaan om erover te waken dat Israël de mogelijkheid heeft om zichzelf door zichzelf te verdedigen in een ongelooflijk gevaarlijke omgeving. Israël is zonder de minste twijfel vandaag sterker en veiliger dankzij de Obama-Biden regering. Niet ondanks dit, maar dankzij.”

Joe Biden haalde scherp uit naar de  anti-Israël beweging, met name naar de beruchte antisemitische Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) beweging en veroordeelde tevens pogingen om Israël te delegitimiseren in de Verenigde Naties:

“Wij gaan door met ons te verzetten tegen de vooringenomen resoluties en pogingen om Israël te delegitimiseren in de Verenigde Naties. Wij gaan verder met oproepen te counteren hier in de Verenigde Staten om Israël te boycotten, desinvesteren en santioneren. Dat is verkeerd.”

drybiden