Palestijnse premier weigert terreur en opruiing tot haat jegens Israël’s burgers te veroordelen +video

hamdallah3

Leugens en misleiding tav het Westen zijn ingebed in de Palestijnse cultuur en in het bijzonder het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit [PA]. Een zoveelste bewijs daarvoor werd geleverd afgelopen woensdag 16 maart 2016, toen journalist Tim Sebastian in een interview op Deutsche Welle (DW), de Palestijnse premier Rami Hamdallah aan de tand voelde… en zelden een  antwoord kreeg.

Het geld moet blijven rollen
Hamdallah, een trouwe adept van Mahmoud Abbas’ Al Fatahpartij,  volgde in juni 2013  Salam Fayyad op als eersteminister van de PA. In feite een schertsfunctie vermits de Palestijnen al meer dan negen jaren geen werkend parlement meer hebben en louter een constructie is die bedoeld is om de fictie in stand te houden dat het “vredesproces” nog steeds springlevend is.

Hamdallah weet heel goed hoe hij moet omgaan met het Westen en de westerse pers. Zijn belangrijkste taak als premier van de PA was – en is dat nog steeds – er vooral voor te zorgen dat de westerse miljoenen dollars en euros blijven binnenstromen in de kassa’s van het door en door corrupte Palestijnse leiderschap. En dat lukt hem tot nog toe best aardig.

Een eerste lakmoesproef kreeg Ramdallah toen hij na het eenheidsakkoord tussen Hamas en Al Fatah van 24 april 2014, een nieuwe eenheidsregering moest vormen die inderdaad tot stand kwam op 2 juni 2014. Toen spoedig bleek dat Hamas zich niet aan de afspraken hield, trad hij twee weken later af en werd hij door Abbas in september 2014 gevraagd om opnieuw een regering te vormen. Sindsdien is het stil geworden in de PA en is Rami Hamdallah de facto nog steeds “ontslagnemend premier.”

Leugens, bedrog en misleiding
In het bewuste televisie interview van enkele dagen geleden bleef de Palestijnse premier weigeren te antwoorden op vragen omtrent de onenigheid tussen Hamas en Al Fatah en ook niet op vragen omtrent de corruptie binnen de Palestijnse Autoriteit.

In de context van het aanhoudende Palestijnse geweld tegen willekeurige burgers in Israël, Jeruzalem en Judea & Samaria bleef Hamdallah steeds maar herhalen dat de PA vasthoudt een “niet-gewelddadig verzet” tegen Israël en tegelijk bij herhaling de bloedige aanslagen met messen en hakmessen tegen Israëliërs weigert te veroordelen.

Echter, reporter Tim Sebastian bleef aandringen bij depremier om een antwoord te krijgen omtrent het voortdurend aanzetten van ed Palestijnse bevolking tot haat en bloedvergieten op de nationale omroep van de Palestijnse Autoriteit [PA-TV], over de systematische haatpers van de Palestijnse overheid in haar officiële en op de sociale media [Facebook], maar Ramdallah ontweek telkens en trachtte het interview steeds weg te draaien en het onderwerp op Israël te brengen. Dit tot grote frustratie van de reporter die uiteindelijk afsloot met “u weigert dit [geweld] te veroordelen, toch?”

Palestijnse premier weigert halsstarrig de terreur te veroordelen

Rami Hamdallah rechtvaardigt en ontkent vervolgens de opruiing