President Rivlin presenteert Israël’s nieuwe rode lijnen omtrent Syrië aan Russisch president Poetin

rivlin-poetinA
Jeruzalem, 16 maart 2016. Tijdens een drie uren durend onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin (rechts) op woensdag, heeft president Reuven Rivlin (links) de nieuwe rode lijnen van Israël met betrekking tot Syrië toegelicht, naar aanleiding van het besluit van Moskou om haar soldaten terug te trekken uit het door oorlog verscheurde land en de aan de gang zijnde inspanningen om deze burgeroorlog te beëindigen.

“Ik had het gevoel dat ik naar de frontlijn werd gezonden als de gezant van de eersteminister, de minister van Defensie en de Stafchef van het leger, met wie ik heb gesproken hoe we de boodschappen zouden formuleren die ik moest ovebrengen aan de Russische president,” zei Rivlin na afloop van de ontmoeting.

Later bracht Rivlin de inhoud van de gesprekken met Poetin over aan premier Netanyahu, minister van Defensie Ya’alon en IDF Stafchef Eisenkot. Hij werd vergezeld van de Israëlische ambassadeur aan Rusland Zvi Heifetz, de President’s Military Secretary Brigade-generaal Hasson Hasson en de directeur-generaal van de President’s Residence.

President Vladimir Poetin nam aan de ontmoeting deel in hetgezelschap van zijn nauwste adviseur in buitenlandse kwesties Yuri Ushakov, de vice-premier Arkady Dvorkovich en een vertaler.

De eerste rode lijn gaat over de noodzaak om tegen elke prijs de aanwezigheid te voorkomen van het Iraanse militaire apparaat aan Israël’s noordelijke grenzen. Vandaar dat het Israëlische leger (IDF) – volgens buitenlandse berichten – voortdurend inspanningen levert om te voorkomen dat geavanceerde wapens uit Syrië worden overgebracht naar Hezbollah in Libanon, door naar verluidt elke zending van die aard te bombarderen.

Dit is het soort van acties die Israël ook zal  ondernemen wanneer later Iran zou besluiten om soldaten of de Revolutionaire Garde zou posteren aan de grens op de Golan Hoogte.

Een andere rode lijn die ter sprake kwam tijdens het onderhoud van de twee presidenten, zij dat het misschien indirect gebeurde, met name dat Israël niet bereid is om zich terug te trekken uit de Golan Hoogte en dat dit gebied moet erkend worden als een deel van Israël in om het ven welk toekomstig akkoord.

Rivlin wilde bij zijn Russche gastheer benadrukken dat de grenzen van Syrië 100 jaar geleden werden vastgelegd in de Sykes-Picot-akkoorden, die het Midden-Oosten op kunstmatige verdeelden, en er aldus geen reden is om zich te houden aan de grenzen die toen werden bepaald. In feite, benadrukte Rivlin tegenover Poetin, is er een noodzaak om de grenzen te hertekenen van landen zoals Syrië en Irak om de wijzigingen in het gebied te weerspiegelen.

Israël en de Golan (Brabosh.com)
Israël veroverde de Golan Hoogte op Syrië tijdens de laatste fases van de Zesdaagse Oorlog van 1967. Syrië trachtte tijdens de Yom Kippoeroorlog van oktober 1973 de Golan Hoogte te heroveren. Ondanks grote verliezen slaagde het Israëlische leger in om die verrassingsaanval af te slaan.

golan_1992Beide landen tekenden in 1974 een voorlopige wapenstilstand in afwachting van vredesonderhandelingen en werd in de gedemilitariseerde zone (zie kaartje rechts) een strijdmacht van de Verenigde Naties (UNDOF) ter plaatse gestationeerd om toe te zien om de handhaving van het Syrisch-Israëlische wapenbestand. Echter, bij gebrek aan de wil aan Syrische zijde tot onderhandelen met Israël over een definitief vredesverdrag [zie o.a. de “3 Neen’s van Khartoem” van 1 september 1967] annexeerde Israël in 1981 eenzijdig de Golan Hoogte, annexatie die internationale niet werd erkend.

♦ De chefs van het defensie etablissement wilden zich er tevens van verzekeren dat Rusland een VN-resolutie zou steunen om ervoor te zorgen dat de vredesmacht van de Verenigde Naties UNDOF zou terugkeren naar haar standplaatsen op de Golan Hoogvlakte, nadat de VN-soldaten bijna drie jaar geleden uit hun basissen werden geëvacueerd in loop van de burgeroorlog (juni 2013).

Rivlin benadrukte tevens Israël’s wens om de militaire coördinatie verder te zetten tussen het IDF en de Russische troepen, die in Syrië zullen achterblijven.

Rusland en de Palestijnen
Tijdens de vergadering trachtte Poetin Ruslands diepe gehechtheid aan Israël te tonen en herhaalde hij zijn belofte om de veiligheid van het volk van Israël en de Israëlische belangen te waarborgen. De Russische president benadrukte dat honderdduizenden Russische burgers naar Israël emigreerden terwijl anderzijds vele andere Russen als toeristen naar Israël reizen. “Ik heb een persoonlijk engagement jegens alle Russen die naar Israël emigreerden”, zei Poetin.

De Russische president vroeg president Rivlin tevens wat Israël’s plannen waren om het vredesproces met de Palestijnen te helpen opschieten. Rivlin antwoordde dat in het licht van 20 jaar van mislukte pogingen om een finaal-status akoord tot stand te brengen, het voor beide zijden beter is om te focussen op een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict dat in fases moet verlopen, zodat elk voorstel nauwgezet onderzocht kan worden.

De Israëlische president verwees naar recente voorstellen die werden gemaakt door het defensie etablissement om IDF soldaten terug te trekken uit grote steden in Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever), ondermeer uit Ramallah en Jericho, in ruil voor een toezegging van de Palestijnse Autoriteit (PA) om de vrede te bewaren in de betwiste gebieden.


Bron: in een vrije vertaling door Brabosh.com van een artikel van 16 maart 2016 op de site van Israel Behind the News