VN-chef Ban Ki-moon veroordeelt Israël voor het ‘roven en illegaal bezetten’ van eigen land

Jericho-landAKlein strookje land van ca. 234 hectaren (rood gekleurd), nabij Jericho, dat onlangs door Israël bij de Joodse staat werd gevoegd. Het bewuste gebied ligt in het C-gebied dat, conform de Oslo Akkoorden van 1994, tot op vandaag nog steeds onder de controle staat van Israël in afwachting van een onderhandeld vredesakkoord met de Palestijnen. [beeldbron: Peace Now]

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon heeft op dinsdag 15 maart ’16 Israël gesommeerd om het besluit tot “confiscatie” van grond in Judea & Samaria te herroepen omdat dit “de tweestatenoplossing ondergraaft”. Het gaat om een dun strookje grond van alles samen iets meer dan 2 km² (234 hectaren) ten zuiden van Jericho nabij de Dode Zee (zie kaartje hierboven).

Woordvoerder voor de VN, Stephane Dujarric, zei:

“Dergelijke acties zijn gericht op een toename van de nederzettingsactiviteiten en bewijzen dat Israël verder blijft doorduwen in de consolidatie van de controle van de Westelijke Jordaanoever. Nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en de secretaris-generaal verzoekt de regering van Israël hiermee op te houden en dergelijke acties terug te draaien in het belang van een rechtvaardige en alomvattende vrede en een rechtvaardig definitief status-akkoord.'”

VN: “Vrede is wenselijk maar niet noodzakelijk” voor ‘Ons Palestina’
Een en ander is duidelijk niet naar de zin van de Verenigde Naties die, net zoals ook de EU en de VS, de West Bank (Judea & Samaria) reeds beschouwen als “voorbehouden voor een toekomstige Arabische staat ‘Palestina'” waarover niet langer onderhandeld moet worden met Israël. Het is duidelijk dat Jeruzalem deze visie als een voldongen feit weigert te accepteren zonder dat vooraf – en terecht[!] – de vrede werd betekend en de grenzen definitief werden vastgelegd.

un-gunZoals bekend hebben ook de Verenigde Naties per 29 november 2012 een ‘Staat Palestina” erkend met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, waarbij de Oslo Akkoorden volkomen werden genegeerd, een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen “wenselijk is maar… niet noodzakelijk” en bovendien zonder wederzijds vastgelegde grenzen.

Rabbijn Marvin Hier, de directeur van het Simon Wiesenthal Centrum, zei hierover toen:

“De stemming van vandaag in de Verenigde Naties heeft niets te maken met de werkelijkheid. Vrede in het Midden-Oosten zal slechts tot stand komen vanaf het ogenblik dat de Palestijnen met de Israëliërs rond de tafel gaan zitten en onderhandelen. Er is geen andere manier om vrede in het Midden-Oosten te bereiken.”

In tegenstelling tot wat de Verenigde Naties beweren, bewijst het Levy Rapport van 2012 dat Israël’s aanwezigheid in Judea and Samaria wel degelijk compleet legaal is volgens het internationaal recht. Hoewel gezegd moet worden dat het rapport nog steeds wacht op een officiële aanname door de Israëlische regering.

Wat de veroordeling door de Verenigde Naties nog meer frappanter maakt is het compleet gebrek van een antwoord van de Verenigde Naties op het illegale nederzettingenbeleid dat door de Europese Unie (EU) wordt uitgevoerd en of gefinancierd in gebieden in Judea & Samaria die legaal onder de controle vallen van Israël. De EU steunt aldus de feitelijke landroof door de Arabieren die een ongebreidelde en flagrante schending vormt van de Oslo Akkoorden van 1994.

Peace Now, de luis in de pels
Peace Now, een radicale linkse Israëlische organisatie die de Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria observeert en bekritiseert, zei dat het bevel om het strookje grond ten zuiden van Jericho te verklaren tot Israëlische staatsgrond, werd getekend op 10 maart 2016 toen de Amerikaanse vice-president Joe Biden zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) afrondde.

Voorzitter Yariv Oppenheimer van Peace Now verklaarde: “Deze verklaring is een de-facto confiscatie van Palestijnse gronden om er nederzettingen te bouwen. In plaats van te trachten om de gemoederen te bedaren, gooit de regering nog meer olie op het vuur.”

Hij verwees daarmee expliciet naar de nog steeds aan de gang zijnde Arabische golf van terreur en geweld die door de Palestijnse Autoriteit werd aangesticht en openlijk gesteund en die reeds het leven heeft gekost aan 34 Israëliërs.

Yariv Oppenheimer, heeft de verdediging door Israël van haar onderdanen tegen de aanvallen van moordzuchtige Arabische terroristen, onlangs gedelegitimiseerd door die verdediging af te doen als “executies”, leugens die ongetwijfeld nog wat meer koren op de molen gooien van de haatzaaiende Palestijnse Autoriteit.

yarivMavo Dotan, Samaria, 19 april 2015. Hoewel de voorzitter van de linkse Israëlische ngo Peace Now, Yariv Oppenheimer, erom bekend staat als zijnde een activist die zich fel verzet tegen de bouw van Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria, ziet hij er helemaal geen graten in om als reservist van het Israëlische leger (IDF) te patrouilleren in de zgn. ‘bezette’ gebieden op de Westelijke Jordaanoever. “Het is mijn burgerplicht,” zei Oppenheimer breedlachend. [beeldbron: Ynet]