Hoe Hamas de bevolking van Gaza schaamteloos uitbuit om de oorlog tegen Israël te bekostigen

truckEen bediende van Israël’s ministerie van Defensie heeft enkele (kostbare) kogelvrije platen ontdekt in een lading auto onderdelen die op 29 december 2015 via de grensovergang van Kerem Shalom op weg was naar de Gazastrook [beeldbron: Defense Ministry]

De terreurgroep Hamas die sinds de zomer van 2007 de Gazastrook contrleert, bedriegt de hele wereld omtrent de ‘Israëlische blokkade’ door eigenhandig Gaza compleet kaal te plukken en de bevolking uit te melken met taxen allerhande en dat allemaal om de gewapende strijd tegen Israël te financieren. Alles gaat naar de oorlogsinspanningen en het eigen volk krijgt amper een habbekrats van de door het buitenland gedoneerde miljoenen dollars en toegeleverde bouwmaterialen.

Afgezien van het doorsluizen van de internationale hulp om haar raketten en tunnel programma’s te financieren, manipuleert Hamas op  cynische wijze de inwoners van Gaza door het opleggen van onredelijke belastingen om aldus haar terroristische activiteiten overeind te houden, terwijl het de wereld blijft bedriegen door Israël te beschuldigen van de sombere situatie waarin het gros van de Palestijnse Gazanen verkeert.

Hamas blijft tegenover de internationale pers klagen over de ‘Israëlische blokkade’ en de Joodse staat beschuldigen van economische crisis in Gaza, maar ondertussen blijft de terreurgroep doorgaan met het kaalscheren van haar de bewoners via diverse vormen van belastingen en het maandelijks doorsluizen van tientallen miljoenen dollars naar haar ‘militaire vleugel’, met name de Qassam Brigades.  Ondertussen blijft de internationale gemeenschap de dubbelhartigheid van Hamas negeren en veroordeelt enkel Israëls legale zeeblokkade.

Hamas loterij: “Win een gezinswoning!”
Verscheidene methodes van Hamas om om de inwoners van Gaza kaal te plukken, werden op vrijdag 11 maart onthuld door het Palestijnse persagentschap Walla, dat berichtte dat bijna 100.000 inwoners van de Strook nog steeds dakloos zijn sinds Israël’s 50 dagen durende zelfverdedigingsactie – aka Operation Protective Edge – in de zomer van 2014.

corruptPAQatar heeft enorme bedragen geschonken om Gaza herop te bouwen en langzaam worden nieuwe huizen begouwd voor de 17.000 gezinnen van wie de huizen compleet vernietigd werden. Onlangs organiseerde Hamas een loterij voor de verloting van 1.040 gezinswoningen die door Qatar worden gebouwd in Gaza, waarbij dakloze Gazanen die intekenen op de loterij alzo “gratis” één van de nieuwe gezinswoningen huis konden “winnen“.

Hoewel, volgens het bericht van Waffa, diegenen die via de loterij een zogenaamd “gratis” huis hadden gewonnen, moesten de nieuwe eigenaars aan Hamas eerst een bedrag van 40.000 dollars aan “taksen”  ophoesten, zogezegd om de kosten te betalen van aansluiting van de woning aan de watervoorzieining, riolering, het electriciteitsnet enz.

Op die manier laat Hamas diegenen, die hun huis verloren door de oorlog die tenslotte toch door Hamas werd aangesticht, betalen voor woningen die werden bekostigd door Qatar, zonder dat het Hamas ook maar één dollar heeft gekost. Hamas zal haar inkomsten de komende jaren zien stijgen met bijna 40 miljoen dollars, dankzij de aanslag die het heft op de nieuwe woningen die… door derden werden gebouwd en betaald!

Hoewel blijkt dat, conform de wijdverspreide corruptie in de Strook, bronnen in Gaza berichten dat ongeveer 150 loterijwinnaars wel degelijk hun nieuwe gewonnen huis “gratis” hebben gekregen omdat zij banden hadden met Hamas.

Blokkade van Gaza laat kassa van Hamas rinkelen
De woning loterij is verre van het enige voorbeeld van het uitbuiten van de inwoners van Gaza. Een andere zaak is opgedoken omtrent Israël’s legale zeeblokkade van de Strook.

Gaza-fishing-limits2Zoals bekend verhindert Israël vissersboten vanuit Gaza dat ze de Middellandse Zee te ver zouden opvaren, om alzo terecht de illegale smokkel van wapens en munitie naar de Strook te beletten. De bootjes van de vissers die de lijn overschrijden worden door de Israëlische marine tegengehouden en geënterd en zodra blijkt dat de bootjes geen wapens aan boord hebben worden ze terug gestuurd.

Echter, wanneer de bootjes zijn teruggekeerd worden ze onderschept door Hamas en moeten de vissers Hamas een aanslag betalen voor de teruggave van hun eigendom, ten gevolge van de inspanningen van Hamas om wapens binnen de Strook te smokkelen.

Andere taksen
Een andere taks wordt geheven wanneer Gazaanse inwoners de diensten van de politiemacht van Hamas nodig hebben bijvoorbeeld bij een huiselijke twist of een crimineel incident. In dergelijke gevallen moeten zij telkens een taks betalen aan de Hamaspolitie wanneer een agent ter plaatse moet komen om de vaststellingen te doen.

Hamas tracht ook de inwoners te manipuleren die uitreisbewijzen hebben gekregen van Israël om voor familiebezoek of medische zorgen naar Judea en Samaria te reizen. Dat uiteraard met het achterliggende doel om terroristische infrastructuren op te richten in de Palestijnse gebieden.

Voor een bepaald bedrag kunnen de Gazanen een toelating krijgen van een ervaren dokter zeggende dat ze dringend medische verzorging moeten krijgen in Judea & Samaria, of in het soevereine gebied van Israël. Dikwijls worden diegenen die deze bewijzen hebben gekregen door Hamas gebruikt om berichten of fondsen over te brengen naar haar terreurcellen in Judea and Samaria.

Smokkel
De smokkelhandel in en uit Gaza die zoals bekend al jaren door Hamas wordt gecontroleerd, baart Israël nog steeds grote zorgen. Elke week trachten terroristen via de grensovergang in Kerem Shalom, materialen de Strook binnen te smokkelen bestemd voor de aanmaak van raketten of om aanvalstunnels uit te graven.

Elke dag van de week rijden er vanuit Israël 650 tot 700 vrachtwagens belanden met allerhande goederen de Strook binnen via Kerzm Shalom. Grote hoeveelheden materialen bestemd voor de oorlogsprogramma’s van de terroristen worden dagelijks de Strook binnengesmokkeld, met inbegrip van een geval waarin electroden werden aangetroffen in margarine.

Lonen van terroristen
Zelfs als Hamas extra geld verdient aan het droeve lot van haar inwoners en regelmatig de uitbetaling van haar arbeiders uitstelt, worden de lonen van haar ca. 40.000 terroristen van de beruchte Al-Qassam Brigades,  gewoon en zonder oponthoud doorbetaald.

Hamas-fires-rocket-Israel-strikes-back2Hun lonen worden gefinancierd door Iran, de belangrijkste sponsor van het terrorisme. Terwijl Iran wat terughoudend is in het financieren van Hamas, doet het extra inspanningen om de terroristische strijd tegen Israël die door de Qassam Brigades wordt gevoerd, te financieren.

Los van de financiële hulp van Iran, dienen de taksen die worden geheven op de Gazanen, eveneens om de oorlogsinspanningen en lonen van de terroristen van Hamas te helpen betalen.

Volgens Israëlische schattingen investeert Hamas jaarlijks ongeveer 25,7 miljoen dollars in het smokkelen van materialen om wapens te produceren en aanvalstunnels te graven.