EU handelaars eisen etiketten ‘Made in Occupied Territories’ op Israëlische producten

ram01Israëlische producten worden nog steeds aangeboden in de Palestijnse gebieden, Gaza en West Bank, zoals hier in de supermarkt van Ramallah, Judea, en dat ongeacht waar ze werden geproduceerd. Blijkbaar heeft het boycot-Israël virus enkel Europa geïnfecteerd. [beeldbron: Elior Levy/Ynet]

Als deel van de richtlijnen van de EU, eisen Duitse en Nederlandse bedrijven van de landbouwers in de Jordaan vallei om hun producten duidelijk te etiketteren als zijnde ‘Made in Occupied Territories‘. Israël’s minister van Landbouw noemt deze boycot verwerpelijk. En de Regionale Raad van de Jordaan Vallei zegt dat het puur antisemitisme is.

kauft02De Europese Unie heeft zich blijkbaar voorgenomen om snel werk te maken van hun intentie om de Joodse staat Israël te boycotten en hebben daartoe maatregelen genomen door onder meer van de landbouwers, die hun bedrijven uitbaten voorbij de Groene Lijn, te eisen dat ze hun producten voortaan duidelijk moeten etiketteren als geproduceerd zijnde in “de bezette gebieden“, schreef Israel Hayom op donderdag 3 maart ’16. Boeren in de Jordaan vallei werden onlangs door twee bedrijven, die hun producten naar de EU exporteren, medegedeeld dat de nieuwe richtlijnen half april ’16 van kracht worden.

Eén Israëlische exporteur vertelde aan Israël Hayom dat sinds de EU het besluit nam om producten te etiketteren die werden gemaakt in de nederzettingen, vele klanten in heel Europa maatregelen hebben genomen om deze EU-richtlijnen te implementeren. De richtlijnen van de EU laten de exacte aard van de producten die moeten geëtiketteerd worden, over aan elke lidstaat apart. Voor het merendeel worden producten uit de nederzettingen, die naar de EU worden uitgevoerd, opnieuw verpakt bij aankomst op hun bestemming en een kleine sticker wordt aangebracht die naar de West Bank verwijst als oorsprong van de goederen.

Volgens de exporteur, werd hij onlangs benaderd door verschillende Duitse supermarktketens die hem vertelden dat Israëlische fabrikanten voortaan hun producten goed zichtbaar voor de consumenten moeten etiketteren dat zij ‘gefabriceerd werden in de door de Israëlische regering bezette gebieden.’ “Sommige Duitse klanten hebben besloten om helemaal te stoppen met het importeren van goederen uit de nederzettingen,” zei hij.

Israel Hayom heeft vernomen dat vorige week het Nederlandse Ministerie van Landbouw de invoerders heeft geïnformeerd dat de producten uit de nederzettingen duidelijk moeten geëtiketteerd worden vooraleer zij Israël verlaten.

“Dit is een zuivere antismitische beslissing. Dit gebeurt omdat wij Joden zijn. Dit is een daad van vernedering en zij [de EU] trachten dit te doen lijken alsof wij bezetters en landrovers zouden zijn,” vertelde David Elhayani, het hoofd van de Regionale Raad van de Jordaan Vallei aan Israel Hayom. Elhayani maande Israël’s regering aan om onmiddelijk maatregelen te nemen om de invoering van deze draconische etiketteringsrichtlijn te verhinderen, en dat premier Benjamin Netanjehoe in deze kwestie het voortouw zou nemen.

reines1Yehuda Reines, van de moshav Mehola in de Jordaan vallei, die kruiden en specerijen uitvoert voornamelijk naar de EU, zei dat binnen enkele weken de verliezen kunnen oplopen in honderdduizenden sjekels. [beeldbron: Gil Eliyahu / Jini voor Israel Hayom]

“Op lange termijn kan de schade rampzalig zijn,” zegt Yehuda Reines, eraan toevoegend dat de kwestie moet aangekaart worden op het niveau van de regering. “Dit is de staat Israël en wij zijn geen krakers,” zei Reines en voegde eraan toe dat zij weldra geen andere keuze zullen hebben dan hun serres over te brengen naar boerderijen binnen de Groene Lijn. “Het klinkt misschien defaitistisch, maar dit is ons levensonderhoud. Wat kunnen we doen?” zei hij.

Overigens zal het opdoeken van de serres en boerderijen op de Westelijke Jordaanoever geen enkel effect hebben op de boycot-Israël acties van de BDS-beweging. Na jarenlange boycot van de fabriek van SodaStream in Maaleh Adumim (Samaria). “Zelfs na de sluiting van SodaStream“, zei BDS woordvoerder Rafeef Ziadah, “blijft SodaStream ons doelwit van boycot. Omdat ze hun bedrijf overbrengen nabij Rahat in de Negev woestijn en de Palestijnse Bedoeienen tegen hun wil moeten oprotten om plaats te maken voor die fabriek. Sodastream, als een begunstigde van dit plan, is medeplichtige in deze schending van de mensenrechten.”

Enkele dagen geleden noemde Mahmoud Nawajaa, de BDS coordinator in Ramallah, het verlies van Palestijnse banen door de sluiting van SodaStream in Maaleh Adumim “een deel van de prijs die moet betaald worden in het proces om een einde te maaken aan de bezetting”.

Het kantoor van Israël’s minister voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Uri Ariel (Joods Huispartij van Naftali Bennett), gaf de volgende verklaring uit:

Minister Uri Ariel“Het etiketteren en de boycot van Israëlische producten door Europese landen en bedrijven is verwerpelijk en stinkt naar antisemitisme.

Hun [de EU’s] hypocrisie is hemeltergend. Zij maken zich ‘ernstig zorgen’ over vrede in het Midden-Oosten en terwijl zij erover waken om vooral Israëlische producten te etiketteren, haasten ze zich om handelsakkoorden met Iran af te sluiten, de terreurmacht in het gebied.

Het boycotten en etiketteren van Israëlische producten is onnozel omdat het de Palestijnen evenveel beschadigt als de Israëliërs. Palestijnse arbeiders verliezen hun banen als gevolg van de hatelijke stappen die worden ondernomen door de Europeanen. Ik geef de Europeanen de raad om hun geschiedenisboekjes open te slaan en iets op te steken omtrent het erfgoed van het Joodse volk.”

Het zou toch zo stilaan bij iedereen moeten beginnen dagen dat de BDS-beweging geen zier geeft om het lot en welzijn van de Palestijnen. Palestijnen ‘helpen’ is ook nooit hun intentie geweest. Da’s puur boerenbedrog. Het enige werkelijke doelwit is niets anders dan Israël te demoniseren en te discrimineren – met name het apart isoleren van Israël ten opzichte van andere, werkelijke repressiestaten in het gebied en in de rest van de wereld – met het doel Israël uiteindelijk van de kaart te vegen, om de simpele reden dat het een staat van de Joden is (de enige Joodse in de wereld).


Bron: Naar een artikel van Efrat Forsher van 4 maart 2016 op de site van Israel Hayom

Met dank aan Tiki S. voor de hint: “De EU heeft géén andere zorgen!”