Palestijnen opjutten tot geweld en terreur door Abbas, opnieuw aan de kaak gesteld +video

The Palestinian Incitement Exposed

Abu Mazen (nom de guerre van PLO-leider Mahmoud Abbas) heeft opnieuw zijn steun uitgesproken voor de terrroristen die onschuldige Israëliërs vermoorden en hij noemde hen “martelaren wiens plaats in de hemel is”. In een toespraak op woensdag 2 maart ’16 kapittelde hij de huidige terreurgolf als een vorm van “legitiem vreedzaam protest”.

Zijn openlijke steun voor de terroristen en zijn weigering om af te zien van van het veroordelen van de terreuraanslagen dient als zijn persoonlijke duidelijke boodschap dat hij zal blijven doorgaan met het aanzetten tot geweld en terreur.  De internationale gemeenschap moet de uitspraken van Abu Mazen veroordelen en eisen dat hij ophoudt met het Palestijnse volk op te jutten tot geweld tegen Israël en de Joden.

Israël gaat onverminderd door met het aan de kaak stellen van de aanzetten tot terreur door de Palestijnse Autoriteit. In al zijn ontmoetingen met andere leiders, toont eersteminister Benjamin Netanyahu hen een video omtrent deze kwestie, net zoals deze videoclip (bovenaan) die via het YouTube account van de premier enkele dagen geleden online werd gebracht.

abbas50Abu Mazen, aka Mahmoud Abbas, een Palestijnse terroristenleider in maatpak, houdt iedereen voor de gek met zijn vermeende ‘gematigdheid’. In het Engels, bestemd voor zijn naïeve Westerse aanhang en royale geldschieters, spreekt hij altijd zalvend “Peace! Peace! Peace!”. Echter in het Arabisch, bestemd voor eigen volk, klinkt het helemaal anders en dreunt het onverminderd “Jihad! Jihad! Jihad!” uit de luidsprekers.