Europese Unie doneert opnieuw 252 miljoen euros hulp aan de Palestijnen

dollar04

De Europese Commissie heeft dinsdag aangekondigd dat zij een nieuw hulppakket heeft goedgekeurd voor de Palestijnse Autoriteit (PA) voor een waarde van 274,1 miljoen dollars (ca. 252,5 miljoen euros) waarvan de helft door de PA naar Gaza verdwijnt waar het door de terreurorganisatie Hamas wordt opgeconsumeerd aan… tja, aan wat? Niemand binnen de EU die dàt wil weten.

In een persmededeling zei de Commissie dat de hulp het eerste deel was van een 2016 pakket, waarvan $184 miljoen direct wordt doorgesluisd naar de Palestijnse Autoriteit (PA), met de “focus op opvoeding en gezondsheidsdiensten, steun voor hospitalen  in Oost-Jeruzalem en bijstand voor arme gezinnen.” De resterende $89 miljoen zal gaan naar de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), de zgn. ‘hulp’-organisatie ‘alléén voor Palestijnen’ van de  Verenigde Naties.

Federica MogheriniDe verklaring zei dat een tweede pakket later op het jaar zal aangekondigd worden. Federica Mogherini (plaatje rechts), die voor de EU buitenlandse kwesties behandelt, zei in een verklaring:

“De Europese Unie hernieuwt haar concrete inzet voor de Palestijnen. Via dit pakket, ondersteunt de EU het dagelijks leven van de Palestijnen op terreinen zoals opvoeding en gezondheidszorg, beschermt de armste families en zorgt tevens dat de Palestijnse vluchtelingen toegang hebben tot esssentiële diensten. Dit zijn concrete stappen aan de grond die het leven van het Palestijnse volk kunnen verbeteren.”

Mogherini heeft de PA opgeroepen om “transparanter, verantwoordelijker en democratischer te worden” en de mensenrechten te eerbiedigen, waarvan zij zei dat die een voorwaarde zijn voor de totstandbrenging van een soevereine Palestijnse staat “die zij aan zij, in vrede en veiligheid, zal samenleven met de staat Israël en de andere buren.”

Terwijl de persmededeling verwijst naar de Palestijnse Autoriteit als ‘Palestina’, merkt het op dat die aanduiding “niet begrepen moet worden als een erkenning van een Staat Palestina en doet geen afbreuk aan de afzonderlijke standpunten van de lidstaten over deze kwestie.

EU-hulp voor Syrië
Begin februari 2016 keurde  de Europese Unie een donatie goed van ca. 3 miljard euros hulp voor de Syrische crisis, bestemd om de vluchtelingen te helpen die in kampen wonen, verspreid over Libanon, Jordanië, Turkije en Irak. Dat is een quasi verdrievoudiging ten aanzien van het vorige jaar toen over heel 2015 door de EU 1,1 miljoen euros werden gedoneerd.

Echter, in december 2014 had de EU een donatie aangekondigd van ca. 500 miljoen euros hulp tegen het einde van 2015 maar toen vorige zomer de vluchtelingen van de Syrische burgeroorlog massaal aan de Europese grenzen opdoken werd dat bedrag uiteindelijk meer dan verdubbeld.

Helaas was die hulp aanvankelijk veel te klein en kwam veel te laat, vandaar dat tot op heden de vluchtelingenstroom van Syriërs naar Europa onverminderd doorgaat met in hun zog vluchtelingen afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Irak, verschillende Afrikaanse landen en van elders.


Bron: naar een bericht in The Times of Israel van 1 maart 2016.

Advertenties