De Israëlische nederzettingen en het internationaal recht [IMFA]

nederzetting Maaleh AdumimDe huizen worden gebouwd op kale, dorre plekken die geen eerdere bewoning kenden zoals bv. hier in Maaleh Adumim

Pogingen om Joodse vestiging in het gebied van de Westoever (het oude Judea en Samaria) als illegaal en van ‘koloniaal’ karakter te presenteren, negeren de complexiteit van dit vraagstuk, de geschiedenis van het land en de unieke juridische omstandigheden van deze zaak.

De historische context
De Joodse vestiging in het gebied van het oude Judea en Samaria (de Westoever) wordt vaak voorgesteld als louter een modern verschijnsel. In feite heeft de Joodse aanwezigheid in dit gebied duizenden jaren bestaan en werd erkend als legitiem in het ‘Mandaat voor Palestina’ aangenomen door de Volkenbond (voorloper van de VN) in 1922, dat voorzieningen trof voor de vestiging van een Joodse Staat in het oude thuisland van het Joodse volk.

Na erkenning van de ‘historische verbondenheid van het Joodse volk met Palestina’ en ‘de gronden om hun nationaal tehuis te herstellen’ bepaalt het Mandaat specifiek het volgende in Artikel 6:

“Het Bestuur van Palestina, onder garantie dat de rechten en positie van andere delen van de bevolking niet worden geschaad, zal Joodse immigratie bevorderen onder passende omstandigheden en zal , in nauwe samenwerking met het Joods Agentschap genoemd in Artikel 4, aaneengesloten vestiging door Joden in het land aanmoedigen, ook op land in staatseigendom dat niet is vereist voor publiek gebruik”.

Sommige Joodse nederzettingen, zoals Hebron, bestonden al tijdens de eeuwen van het Ottomaanse bewind.

Terwijl nederzettingen zoals Neve Ya’akov ten noorden van Jeruzalem, het Gush Etzionblok in zuidelijk Judea en gemeenschappen ten noorden van de Dode Zee werden gesticht onder het Britse Mandaatsbestuur voorafgaand aan de stichting van de Staat Israël en in overeenstemming met het Mandaat van de Volkenbond.

Lees verder “De Israëlische nederzettingen en het internationaal recht [IMFA]”

Caroline Glick over ‘Waarom de Joden? De wortels van genocidale Jodenhaat’ +video

Op 17 november 2013 gaf Caroline Glick een voordracht in het David Horowitz Freedom Center te New York, VS,  met als thema: “De wortels van genocidale Jodenhaat“. Waarom de Joden? De ongebreidelde bloeddorstigheid om Joden te vervolgen en te vermoorden, begon niet en eindigde ook niet met de Shoah (algemeen Holocaust genoemd), maar gaat vele duizenden jaren terug en zal ook in de toekomst nog vele duizenden jaren voortwoekeren. Tenzij de mensheid in haar geheel er het bijltje bij neerlegt en we de wereld terug afgeven aan onze voorouders aka de dinosaurussen. Zowat elke generatie Joden in om het even welk … Lees verder Caroline Glick over ‘Waarom de Joden? De wortels van genocidale Jodenhaat’ +video

Europese Unie veroordeelt Israël voor de afbraak van haar illegale constructies

De Israëlische inspanningen om de illegale constructie van Palestijnse gebouwen gesponsord door de Europese Unie in Judea en Samaria stuiten op protest van de EU [beeldbron: United With Israel] De missie van de Europese Unie in Israël heeft op woensdag haar ‘diepe bezorgdheid’ uitgedrukt omtrent wat het omschreef als een “nooit gezien aantal afbraken en confiscaties van Palestijnse structuren” gebouwd of gefinancierd door de Europeanen in het door Israël gecontroleerde C-gebied in de afgelopen weken “met inbegrip van de door de EU gedoneerde en gefinancierde humanitaire hulp” waarvan het beweert dat de levering ervan in overeenstemming is met de internationale … Lees verder Europese Unie veroordeelt Israël voor de afbraak van haar illegale constructies