De bedenkelijke rol van de media mbt. de Joden, Israël en de Holocaust +video

De rol van de media in het verslaan (of het niet of nauwelijks verslaan!) van belangrijke gebeurtenissen wordt dikwijls onderschat. We konden dat zelf vaststellen hoe de media vijf jaar lang nauwelijks aandacht besteedden aan de burgeroorlog in Syrië en  de hoge tol die de burgerbevolking daarvoor moest betalen. De media nam haar taak als ‘klokkenluider van onrecht‘ pas weer op, toen de vluchtelingen massaal doorheen de Europese grenzen braken en prompt in onze voor- en achtertuin belandden. Echter, deze vluchtelingen zaten reeds jaren te verkommeren in andere vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten. Maar dat hadden die Europeanen niet geweten (het … Lees verder De bedenkelijke rol van de media mbt. de Joden, Israël en de Holocaust +video

Wereldraad van Kerken verspreidt Palestijnse leugens dat Israël hun water steelt

Het Palestijnse leiderschap in Gaza en de West Bank, gesteund door hun westerse bondgenoten, misbruikt schaamteloos de waterproblematiek in het gebied als een politiek wapen tegen Israël over de hoofden heen van het eigen volk. Palestijnse propagandisten verspreiden voortdurend valse beschuldigingen dat Israël het Palestijnse water steelt. Deze beschuldigingen zijn vele malen grondig weerlegd en moeten worden gerangschikt onder de rubriek van typisch Palestijnse propagandaleugens. Het maakt de propagandisten zelf niet ongerust, terwijl ze die maar blijven herhalen tegen elke nieuwkomer. Een persoon die dergelijke leugens voor de eerste keer hoort, misschien van een Palestijnse geestelijke, gelooft het naïef en … Lees verder Wereldraad van Kerken verspreidt Palestijnse leugens dat Israël hun water steelt

De enige oplossing om Arabische terreur te stoppen is Judea & Samaria annexeren

Avi Roeh, hoofd van de Yesha Council die de Joodse gemeenschappen vertegenwoordigt in Judea en Samaria, heeft op zondag 28 februari ’16 premier Benjamin Netanjahoe opgeroepen om de Israëlische soevereiniteit uit te roepen over Judea en Samaria precies op het ogenblik dat Israël andermaal geteisterd wordt door een zoveelste Arabische terreurgolf, aldus een bericht in Arutz Sheva. In Jeruzalem verklaarde Roeh in de tent van Woman in Green: “Ik roep eersteminister Binyamin Netanyahu en de Israëlische regering op tot het volgende: de tijd voor soevereiniteit is aangebroken. Het is onmogelijk het historische ogenblik te negeren waarin we momenteel zijn, wanneer … Lees verder De enige oplossing om Arabische terreur te stoppen is Judea & Samaria annexeren

Presidentskandidaat Donald Trump houdt van dictators +video

Trump Loves Dictators Vandaag heeft het Emergency Committee for Israel een korte videoclip van ca. 30 seconden uitgebracht onder de titel “Trump Loves Dictators“. Hierin wordt de storende affectie belicht van Donald Trump voor anti-Amerikaanse dictators. William Kristol, de voorzitter van het Emergency Committee for Israel, zei: “Wanneer u pro-Israël bent, zou u niet pro-Trump mogen zijn. Apologeten voor dictators zijn geen betrouwbare vrienden voor de Joodse staat.” De bewuste ad staat reeds online en zal deze week op televisie worden vertoond in de 10 staten waar morgen tegelijk pre-presidentiële verkiezingen worden gehouden, ook gekend als ‘Super Tuesday‘. Trump houdt … Lees verder Presidentskandidaat Donald Trump houdt van dictators +video

De niet aflatende vijandigheid van Frankrijk tegen de Joodse Staat [Guy Millière]

Op 27 januari, op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, arriveerde Hassan Rouhani, de president van de Islamitische Republiek Iran – een regime dat de Holocaust ontkent en haar intenties om een nieuwe te ontketenen niet onder stoelen of banken steekt – in Parijs voor een officieel bezoek. Twee dagen eerder was Rouhani in Rome, waar Italiaanse autoriteiten in een vlaag van onderwerping de naakte standbeelden in het Capitoline Museum bedekten. Rouhani dankte de Italiaanse premier Matteo Renzi voor zijn “gastvrijheid”. Hij bedankte president François Hollande niet voor het feit dat hij hem op 27 januari ontving. Geen enkele journalist … Lees verder De niet aflatende vijandigheid van Frankrijk tegen de Joodse Staat [Guy Millière]

Prachtige oude foto uit 1904: Joden bidden aan de Kotel met Jom Kippoer [in beeld]

Prachtige oude foto, ca. 1904. Joden bidden aan de Kotel met Jom Kippoer. Zo te zien is het dringen geblazen om nog een plaatsje te bemachtigen. De ‘Plaza’ aan de Kotel werd pas verruimd nadat het IDF in juni 1967 Jeruzalem had bevrijd. Enkele dagen later werd begonnen met de verkrotte Mughrabi wijk (ook het Marokkaanse Kwartier genoemd) af te breken. [beeldbron: A Picture a day / Library of Congress] Lees verder Prachtige oude foto uit 1904: Joden bidden aan de Kotel met Jom Kippoer [in beeld]

Microsoft’s CEO Nadella in Israël om 25 jaar samenwerking te vieren +video

PM Netanyahu Meets Microsoft CEO Satya Nadella Op donderdag, 25 februari 2016 was de grote baas van Microsoft Nadella te gast in Israël om 25 jaren van samenwerking tussen deze technologische gigant en de Joodse staat te vieren. Nadella is in de voetstappen getreden van zijn voorgangers Bill Gates en Steve Ballmer en op 4 februari 2014 de nieuwe CEO van Microsoft geworden. Netanyahu zei dat Israël zou werken om de uitvoerbeperkingen van Israël’s cybersecurity technologie te minimaliseren en zei: “Wij vieren 25 jaren van samenwerking tussen Microsoft en de Staat Israël. We moeten nu de volgende 25 jaren plannen. … Lees verder Microsoft’s CEO Nadella in Israël om 25 jaar samenwerking te vieren +video

Likoed eist intrekking verblijfsvergunning van BDS-baas Omar Barghouti uit Qatar

bds-charleroiCharleroi, België, 2 maart 2014. Manifestatie georganiseerd door BDS afdeling Charleroi aan het Palais des Beaux Arts. De BDS gaan voluit voor een totale boycot van Israël en niet enkel ‘producten afkomstig uit de nederzettingen’. De manifestanten scandeerden: “Il existe un Etat, qui bafoue les droits. Il cultive les terres, qui ne lui appartiennent pas. Boycott les fruits, boycott l’Etat…” (“Er is een staat die de rechten schendt. Hij cultiveert de grond die hem niet toehoort. Boycot de vruchten, boycot de Staat”.) [beeldbron: Plate-form Charleroi Palestine]

Omar Barghouti, de stichter van de antisemitische boycot-Israel BDS-beweging, “zou niet langer mogen toegestaan worden om in Israël te wonen”, berichtte The Jerusalem Post op vrijdag jl.

Parlementslid Nava Boker (Likoed partij) schreef op donderdag 25 februari ’16 in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Arye Deri (Shas partij) om hieromtrent haar beklag over te maken en zei het volgende:

Nava Boker“Barghouti besteedt het grootste deel van zijn tijd om voordrachten te geven over de hele wereld en roept op om Israël te isoleren en te boycotten. De BDS beweging en Barghouti zijn de speerpunt in een campagne van haat en antisemitisme.

Een democratische staat kan geen situatie tolereren waar zo iemand als hij een permanente verblijfsvergunning heeft en naar Israël komt om haar bewoners te leren hoe deze staat te boycotten.

Hij is een zeer gevaarlijke man en heeft helemaal niets te zoeken in Israël. Ik vraag u om uw autoriteit te gebruiken en Mr. Barghouthi’s permanente verblijfsvergunning in te trekken.”

De directeur-generaal van de rechts conservatieve ngo Im Tirzu (‘Als je het wilt’), Alon Schvartzer, sloot zich aan bij Boker’s oproep en noemde Barghouti “de ideologische en operatieve arm van de campagne om de Staat Israël te vernietigen en te boycotten.” En hij voegde eraan toe: “Israël zou zich moeten gedragen als een soevereine staat, net zoals alle Westerse democratieën dat doen, en niet diegenen mogen op haar grondgebied mogen binnenlaten die het willen vernietigen en tevens ertegen fulmineren.”

Lees verder “Likoed eist intrekking verblijfsvergunning van BDS-baas Omar Barghouti uit Qatar”

Uitvoer van Israël over heel 2015 met 7,6 procent toegenomen

De groei van de Israëlische economie was in het vierde kwartaal van 2015 gestegen met 3,3 procent. Dat was de hoogste stijging in 2015, gestimileerd door sterke stijging van de openbare uitgaven, export en consumptie, volgens de eerste ramingen van Israël’s Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het hele jaar van 2015 is de groei van Israël’s economie gestegen met 2,6 procent, beter nog vergeleken met het jaar 2014 toen er een groei was met van 2,3 procent. Voor 2016 wordt een economische groei erwacht van rond de 2,8 procent. De uitvoer, die goed is voor 35 à 40% … Lees verder Uitvoer van Israël over heel 2015 met 7,6 procent toegenomen

De Israëlische nederzettingen en het internationaal recht [IMFA]

nederzetting Maaleh AdumimDe huizen worden gebouwd op kale, dorre plekken die geen eerdere bewoning kenden zoals bv. hier in Maaleh Adumim

Pogingen om Joodse vestiging in het gebied van de Westoever (het oude Judea en Samaria) als illegaal en van ‘koloniaal’ karakter te presenteren, negeren de complexiteit van dit vraagstuk, de geschiedenis van het land en de unieke juridische omstandigheden van deze zaak.

De historische context
De Joodse vestiging in het gebied van het oude Judea en Samaria (de Westoever) wordt vaak voorgesteld als louter een modern verschijnsel. In feite heeft de Joodse aanwezigheid in dit gebied duizenden jaren bestaan en werd erkend als legitiem in het ‘Mandaat voor Palestina’ aangenomen door de Volkenbond (voorloper van de VN) in 1922, dat voorzieningen trof voor de vestiging van een Joodse Staat in het oude thuisland van het Joodse volk.

Na erkenning van de ‘historische verbondenheid van het Joodse volk met Palestina’ en ‘de gronden om hun nationaal tehuis te herstellen’ bepaalt het Mandaat specifiek het volgende in Artikel 6:

“Het Bestuur van Palestina, onder garantie dat de rechten en positie van andere delen van de bevolking niet worden geschaad, zal Joodse immigratie bevorderen onder passende omstandigheden en zal , in nauwe samenwerking met het Joods Agentschap genoemd in Artikel 4, aaneengesloten vestiging door Joden in het land aanmoedigen, ook op land in staatseigendom dat niet is vereist voor publiek gebruik”.

Sommige Joodse nederzettingen, zoals Hebron, bestonden al tijdens de eeuwen van het Ottomaanse bewind.

Terwijl nederzettingen zoals Neve Ya’akov ten noorden van Jeruzalem, het Gush Etzionblok in zuidelijk Judea en gemeenschappen ten noorden van de Dode Zee werden gesticht onder het Britse Mandaatsbestuur voorafgaand aan de stichting van de Staat Israël en in overeenstemming met het Mandaat van de Volkenbond.

Lees verder “De Israëlische nederzettingen en het internationaal recht [IMFA]”

Caroline Glick over ‘Waarom de Joden? De wortels van genocidale Jodenhaat’ +video

Op 17 november 2013 gaf Caroline Glick een voordracht in het David Horowitz Freedom Center te New York, VS,  met als thema: “De wortels van genocidale Jodenhaat“. Waarom de Joden? De ongebreidelde bloeddorstigheid om Joden te vervolgen en te vermoorden, begon niet en eindigde ook niet met de Shoah (algemeen Holocaust genoemd), maar gaat vele duizenden jaren terug en zal ook in de toekomst nog vele duizenden jaren voortwoekeren. Tenzij de mensheid in haar geheel er het bijltje bij neerlegt en we de wereld terug afgeven aan onze voorouders aka de dinosaurussen. Zowat elke generatie Joden in om het even welk … Lees verder Caroline Glick over ‘Waarom de Joden? De wortels van genocidale Jodenhaat’ +video

Europese Unie veroordeelt Israël voor de afbraak van haar illegale constructies

De Israëlische inspanningen om de illegale constructie van Palestijnse gebouwen gesponsord door de Europese Unie in Judea en Samaria stuiten op protest van de EU [beeldbron: United With Israel] De missie van de Europese Unie in Israël heeft op woensdag haar ‘diepe bezorgdheid’ uitgedrukt omtrent wat het omschreef als een “nooit gezien aantal afbraken en confiscaties van Palestijnse structuren” gebouwd of gefinancierd door de Europeanen in het door Israël gecontroleerde C-gebied in de afgelopen weken “met inbegrip van de door de EU gedoneerde en gefinancierde humanitaire hulp” waarvan het beweert dat de levering ervan in overeenstemming is met de internationale … Lees verder Europese Unie veroordeelt Israël voor de afbraak van haar illegale constructies

Israël beschuldigd van organen diefstal van Palestijnen aan Londense universiteit SOAS

In november 2015 herhaalde Riyad Mansour, de Permanente Waarnemer voor de Palestijnse Autoriteit aan de Verenigde Naties, de zoveelste kwakkel omtrent Joden en hun staat Israël, met name “dat medische onderzoeken op Palestijnse lijken hebben uitgewezen dat Israël op illegale wijze de organen van deze dode Palestijnen had geoogst”. De creativeit van antisemieten en Israëlbashers kent blijkbaar geen grenzen als het over de Joden (of over hun staat Israël) gaat. De verf van de ene aangebrande kwakkel en boosaardige leugen is nog niet droog of er duikt er alweer een andere op, die in sneltreinvaart worden verspreid doorheen de sociale … Lees verder Israël beschuldigd van organen diefstal van Palestijnen aan Londense universiteit SOAS

Was steekpartij in Ashkelon de eerste aanslag van ISIS (Daesh) in Israël?

Gemaskerde Palestijnse aanhangers van ISIS (Daesh) zwaaien met de vlag van de terreurgroep aan de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem. De steekpartij van 7 februari ’16 waarbij een Israëlische soldaat werd neergestoken door een illegale migrant afkomstig uit Soedan, werd geïnspireerd door de terreurgroep ISIS (Daesh), zegt Shin Bet, Israël’s geheime dienst. Begin deze maand stond een Israëlisch soldaat op de bus te wachten aan een halte in de Ben Gurion Boulevard in de kuststad Ashkelon, toen hij opeens werd aangevallen door een Soedanese migrant. De soldaat werd verscheidene malen in de borst gestoken maar de verwondingen vielen al … Lees verder Was steekpartij in Ashkelon de eerste aanslag van ISIS (Daesh) in Israël?

NGO’s willen nieuwe Palestijnse stad Rawabi boycotten [Yardena Schwartz]

Bashar Masri, het brein achter Warabi“Rawabi, de nieuwe Palestijnse stad die openging in augustus, daagt Israël uit”, dat zegt Bashar Masri, de Palestijnse miljonair achter het project. Maar ngo’s en Palestijnse activisten vinden net het tegenovergestelde en boycotten het project. [beeldbron: Amit Shaabi/Ynet News]

RAWABI, Westelijke Jordaanoever – Bashar Masri is geen typische vastgoedmiljonair. Hij werd in 1961 geboren in de Palestijnse stad Nabloes. Als tiener werd Masri achtmaal opgepakt en opgesloten door Israël omdat hij met stenen gooide en demonstraties organiseerde. De eerste keer was hij amper veertien jaar oud.

Tijdens de eerste intifada was hij tussenpersoon tussen de leiders van de opstand en de PLO, de Palestine Liberation Organization die toen haar hoofdzetel in Tunesië had. Later werd hij erg close met Yasser Arafat. Toen de overleden Palestijnse leider in 1993 voet aan grond zette in Washington voor de ondertekening van de Oslo-akkoorden was Masri naar eigen zeggen diegene die de deur van het vliegtuig opende.

In zijn jonge jaren vocht hij dus tegen de Israëlische bezetting maar nu wordt hij ervan beschuldigd samen te spannen met de Joodse staat. Masri is namelijk de projectontwikkelaar van Rawabi, Arabisch voor ‘de heuvels’, een hypermoderne stad vol glimmende flatgebouwen in de heuvels ten noorden van Ramallah.

Het project wordt geprezen als een land mark voor de toekomstige Palestijnse staat en mocht al hoge bezoekers verwelkomen, onder wie de Amerikaanse buitenlandminister John Kerry en Ban Ki-Moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Een brede waaier aan Amerikaanse Joodse organisaties zoals AIPAC en de Anti-Defamation League, zijn wild enthousiast over het project.

Lees verder “NGO’s willen nieuwe Palestijnse stad Rawabi boycotten [Yardena Schwartz]”

Brits premier Cameron haalt uit naar ‘die werkelijk schokkende’ Israëlische ‘bezetting’

Citaat: “Wanneer liegt een politicus? Als zijn lippen bewegen.” De Britse premier David Cameron heeft weer hard uitgehaald naar Israël’s aanwezigheid in oostelijk Jeruzalem, Judea en Samaria die berijd werden tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Sprekend in het Britse parlement, veroordeelde Cameron Israël’s constructie van nieuwe gemeenschappen in deze gebieden als “werkelijk schokkend. De premier zei dat, hoewel hij zich een stevige verdediger noemde van Israël, hij compleet versteld stond over wat hij had met eigen ogen had gezien toen hij een onlangs een bezoek bracht aan Jeruzalem en vertelde aan de parlementsleden: “Ik sta algemeen bekend als een … Lees verder Brits premier Cameron haalt uit naar ‘die werkelijk schokkende’ Israëlische ‘bezetting’

Iran doneert duizenden dollars aan Palestijnse terreur tegen Israël

Het ‘verschil’ tussen gematigden en extremisten [beeldbron: blog ‘The Eight Day’] Sinds de Islamitische Republiek van Iran een nucleair akkoord met de VS ondertekende en de sancties die het Westen had opgelegd recent werden afgeschaft, puilen de Perzische kassa’s blijkbaar weer uit van cash geld. Woensdag jl. kondigde Iran, bij monde van zijn ambassadeur in Beiroet (Libanon) Mohammad Fathali, zijn steun aan voor de “Jeruzalem Intifada” waar Israël de afgelopen vijf maanden onder te lijden heeft. Woensdag kwam dan het bericht dat Teheran duizenden dollars gaat storten in de kassa’s van de Palestijnse anti-Israël terreur. De families van gesneuvelde terroristen … Lees verder Iran doneert duizenden dollars aan Palestijnse terreur tegen Israël

Palestijnen: Kerry en zijn spel van verduistering [Khaled Abu Toameh]

pal-abbasDe leiders van de Palestijnse Autoriteit en hun officiële televisie, hun scholen en media-kanalen geven vaak kaarten van Palestina weer waarop het zich uitstrekt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Die kaarten tonen het bestaan van Israël niet.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry is weer terug in het land. Dit keer heeft hij een ontmoeting met de Jordaanse en Palestijnse leiders over “de lopende veiligheidsvraagstukken in de regio en de aanhoudende spanningen tussen Israël en de Palestijnen.”

Voor degenen die niet zo betrokken zijn in deze politieke eufemistische termen, is hier een vertaling:

“Lopende beveiligingsproblemen” = de terreurgroep de Islamitische Staat (ISIS).

“Spanningen tussen Israël en de Palestijnen” = de aanhoudende golf van aanvallen met Palestijns messteken, auto-rammen en doodschieten, dat begon in oktober 2015.

Bestrijden Jordanië en de Palestijnse Autoriteit (PA) ISIS? Nou, dat zou een goed idee zijn! Beëindigen de Jordaanse koning Abdullah en de PA-President Mahmoud Abbas het “spanningsveld” tussen Israël en de Palestijnen? Laten we er eens over nadenken.

Lees verder “Palestijnen: Kerry en zijn spel van verduistering [Khaled Abu Toameh]”