De Joodse ‘kolonisatie’ van ‘Palestina’ is een mythe

nederzetting33

In het gebruikelijke discours over het Midden-Oosten heerst er een wijdverbreide mythe dat Joden indringers zijn afkomstig uit Europa en de VS – blanke westerlingen die kwamen om het land, van het ‘oorspronkelijke’ Palestijnse volk aan wie het land rechtens zou toebehoren, te ‘koloniseren’ en ‘te stelen’. Deze mythe, geput uit de marxistische terminologie, genereerde toenemende legitimiteit na 1967 wanneer Israël Oost-Jeruzalem annexeerde en de Westelijke Jordaanoever ‘veroverde’. De notie van ‘bezetting’ en het gebruik van het woord ‘kolonisten’ versterken het concept van Israëlische ‘kolonisatie’ van ‘Arabisch’ land.

Afgezien van en ervan uitgaande dat de Palestijnen wel de ware inboorlingen zouden zijn omdat zij een authentieke ‘bruine’ huidskleur hebben, ondersteunt de mythe van kolonialisme een andere mythe: Joden zijn geen volk, dat het recht op zelfbeschikking zou verdienen, maar een religie. Dus praten anti-zionisten gewoonlijk over Amerikaanse burgers van het Joodse geloof, Duitsers van het Joodse geloof en zelfs Arabieren van het Joodse geloof. Op het moment van de Franse revolutie, zei Clermont-Tonnerre over de emancipatie van Joden: “Wij moeten alles weigeren aan de Joden als een natie en instemmen met alles aan Joden als individuen.” De Joodse Gemeenschap zou op de een of andere wijze wel verdwijnen, waarna er enkel Franse burgers zouden overblijven van Joodse religie of afkomst.

Een tijd geleden heeft de notie dat Joden niet een volk zijn maar een bonte verzameling van bekeerlingen, een impuls gekregen van professor Shlomo Sand uit Tel Aviv, wiens bestseller boek ‘The Invention of the Jewish People‘ (2008), onlangs ook in het Engels is verschenen. Sand’s theorieën bouwen verder op het werk van Arthur Koestler, die het idee populariseerde dat Asjkenazische Joden zouden voortkomen uit een Turkse stam, gekend als de Khazaren.

Beide mannen ondermijnen de legitimiteit van Israël door eruit af te leiden dat Joden geen band met Palestina hebben. Genetische studies echter, dicrediteren de theorie van Koestler: ze bevinden dat Joden uit het Oosten en het Westen meer gemeen hebben met elkaar en genetisch meer verwant zijn met niet-Joden afkomstig uit het Midden-Oosten – in het bijzonder de Koerden – dan zij dat zijn met de niet-Joodse bevolking waartussen zij leefden.

In zijn beruchte Cairo-toespraak van juni 2009 opperde de Amerikaanse President Obama nog een andere mythe: Israël werd opgericht als boete en compensatie voor de Holocaust in Europa. Deze mythe verduistert de waarheid dat elke Arabische staat eveneens een creatie is van westerse kolonialisme. Het gaat ook voorbij aan het feit dat de instellingen van een Joodse staat-in-wording reeds tientallen jaren voordien werden opgericht en actief waren, vooraleer Ben Goerion Israël’s Onafhankelijkheidsverklaring zal voorlezen.

We horen of lezen vaak over Israël dat bevolkt zou zijn door varkensvlees-kauwende niet-Joodse Russen en kolonisten uit Brooklyn. Maar deze groepen zijn eerder marginaal. We horen bijna nooit dat 40 procent van de voorouders van Israël ’s Joden afkomstig zijn uit de moslim- en Arabische wereld. De overgrote meerderheid van deze Joden verplaatsten zich van de ene hoek van de ‘Arabische’ wereld naar dat kleine strookje land aan de kust in het Midden-Oosten, sinds 1948 bekend als Israël.

Tot hun uitwijzing ruim 50 jaar geleden hadden Joden zich in Irak gevestigd, bijvoorbeeld, vermits de Babyloniërs de Joden uit Jeruzalem bijna 3000 jaar geleden hadden verbannen. In de vroege 20ste eeuw was Bagdad de meeste Joodse stad in de wereld, na Salonica en Jeruzalem. Van de Joden kan gezegd wordendat ze even legitiem Bagdad voor zichzelf kunnen opeisen als de Palestijnen op Jeruzalem.

De Arabieren zijn relatieve nieuwkomers in de regio; de ‘Arabische’ wereld is een verkeerde benaming. Tegen de tijd dat de Arabieren het landen hadden veroverd dat in de 7de eeuw voor het grootstste deel werdn bewoond door Joden en Christenen, hadden de Joden zich daar 1000 jaar eerder reeds gevestigd. Mensen in het Vesten hebben de neiging om een gemeenschappelijke misvatting toe te passen op alle Joden, uitgaande van de christelijke notie dat Joden werden gestraft om eeuwig van land tot rond te zwerven zonder dat ze ooit op een eigen land aanspraak mochten maken. Echter, niet enkel hebben de Joden altijd geleefd in ‘Palestina’, er was reeds 2000 jaar lang continuïteit van Joodse nederzettingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Indien enkel de oorspronkelijke bewoners politieke rechten mogen opeisen dan zijn de Joden minstens even inheems als om het even welk ander volk dat in het Midden-Oosten woont.

Aan die Joodse aanwezigheid kwam een einde in de afgelopen 50 jaar. De Arabische Liga leek vastbesloten om wraak te nemen op weerloze Joodse burgers in de Arabische landen toen de verdeling van Palestina in het verschiet kwam. Op de dag wanneer vijf Arabische legers de nieuwe Joodse staat binnenvielen, kondigde Azzam Pasha, de secretaris van de Arabische Liga, aan: “Dit is een oorlog van uitroeiing en een memorabele slachting waarover zal worden gesproken zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten.”

De Arabische regeringen eigenlijk verklaarden in 1948 in feite twee oorlogen. Eerstens de militaire oorlog tegen de jonge Joodse staat Israël, oorlog die ze verloren, maar zij verklaarden tevens een tweede oorlog met name tegen hun eigen één miljoen Joodse onderdanen. Deze oorlog wonnen ze gemakkelijk, via een beleid van intimidatie, onderdrukking, vervolging en sporadische uitbarstingen van geweld. Het resultaat is dat slechts 4.500 Joden in de Arabische landen zijn achtergebleven.

Joden die ‘Arabische grond stelen’ is een offensieve omkering van de werkelijkheid. Joden werden in 10 Arabische landen compleet gestript van hun (burger-) rechten en in de meeste gevallen onteigend van hun eigendom. De wereldorganisatie van Joden uit Arabische landen schat dat Joden in de Arabische landen veel meer miljarden activa hadden dan bijvoorbeeld de Palestijnen, en vier keer zoveel grond verloren als de grootte van Israël zelf.

Gezien in deze termen, ligt het Arabisch antisemitisme niet minder dan de Holocaust aan de basis van de oprichting van de Joodse staat Israël. De Arabieren hebben bij de Joden nog veel goed te maken. Het wordt tijd dat de wereld ophoudt met het conflict te bekijken door een vervormde, Eurocentrische lens.

door

——-

In een vrije vertaling uit het Engels door Brabosh.com

Oorspronkelijk artikel The myth of Jewish colonialism alhier van 15 december 2009 op de website van Point of No Return.

Advertenties

Een gedachte over “De Joodse ‘kolonisatie’ van ‘Palestina’ is een mythe

Reacties zijn gesloten.