Omtrent de Joodse wortels van het volk van Israël [Brabosh.com]

vlagverbrandenMerkwaardig tafereel te Antwerpen, donderdag 10 mei 2012, op de speelplaats van de Satmar Cheider school. Joden verbranden in het openbaar een Israëlische vlag. [bron: Joods Actueel]

In het Nederlandse dagblad Trouw verscheen een artikel van Eildert Mulder getiteld ‘DNA wijzigt joodse geschiedenis’, dat heel wat controversie oproept over de oorsprong van het Joodse volk in en buiten Israël. Blijkbaar hebben veel mensen nog altijd niet door dat de Joden geen ras of een religieuze identiteit zijn, maar een volk.

De verwantschap met een bepaald volk of origine trachten te bewijzen via DNA-onderzoek, na soms 2.000 tot 2.500 jaren omzwervingen in de Diaspora, kan inderdaad tot de ‘vreemdste’ resultaten leiden, en die uit nauwelijks verhulde boosaardigheid gretig gebruikt worden door onderzoekers die Israël niet erg genegen zijn, zoals bijvoorbeeld Eildert Muldert en Jits Van Straaten, die op een pseudo-wetenschappelijke wijze trachten het bestaansrecht van Israël als Joodse staat in vraag te stellen.

Gelukkig voor hen stellen wij het bestaansrecht van een Nederlandse stad zoals bv. Rotterdam nooit in vraag, omwille van het feit dat bijna de helft haar bevolking van ‘vreemde’ origine is. Wat ons betreft blijft dat een door-en-door Nederlandse stad bewoond door allemaal Nederlanders. Want voor ons zijn Nederlanders geen ras, noch een religieuze of etnische identiteit, maar een volk. Wie dat anders wil zien, bezondigt zich aan discriminatie en is een notoire racist.

Joden citeren die zich kanten tegen het bestaansrecht van Israël, of zelfs openlijk een Israëlische vlag verbranden om hun weerzin jegens de Joodse staat te onderstrepen, maakt op mij niet de minste indruk. Tenslotte kent elk volk zijn dwazen en gekken, opportunisten en criminelen, suïcidale of zelfhatende personages. Dus ook het Joodse volk, want dat zijn namelijk allemaal mensen zoals u en ik met elk een eigen mening. Maar dat wist u al. Ja, toch?

jewish33De eeuwenoude kwestie ‘Wie is Jood’ en vooral ‘Wie niet?’ wordt hiermee nieuw leven in geblazen, niet om de vraag te beantwoorden maar om Israël als Joodse staat onderuit te halen. Want waarom citeert Muldert anders Shlomo Sand die ooit heeft gezegd: “Als er één volk verwant is aan de oude Israëlieten dan zijn dat de Palestijnen.

De Palestijnen zullen het graag horen [..], alhoewel die natuurlijk op hun beurt historisch ‘bewijzen’ dat ze afstammen van de Filistijnen, eveneens een potsierlijke mythe die al evenmin de toets van de wetenschap kan doorstaan.

Een en ander in het artikel van Muldert doet mij terugdenken aan wat ooit de paladijnen van Adolf Hitler, Heydrich en Himmler, hebben getracht te ‘bewijzen’, weliswaar niet door DNA-onderzoek maar door bloedonderzoek. Net zoals Jits Van Straaten – geciteerd in het artikel in Trouw – het niet aannemelijk vindt dat Indiase Joden inderdaad Joden zijn omdat “Ze er zo Indiaas uitzien,” en ook “waarom ogen Marokkaanse Joden zo Marokkaans en Chinese Joden zo Chinees?”, kenden de nazi’s eenzelfde probleem met de Duitse Joden “omdat ze er zo Duits uitzagen”.

In hun jacht om ALLE Joden te vervolgen, moesten de nazi’s de ‘als Duits uitziende Joden’ ook dusdanig als Jood kunnen geïdentificeerd worden, want volgens Hitler, zijn NSDAP partij en de SS, vormden volgens de Wetten van Neurenberg uit 1935 de Joden ‘een ras‘ (en niet enkel een religie). Echter, tienduizenden Joden in Duitsland waren zich immers helemaal niet [meer] bewust van hun Joodse afkomst, die soms generaties terugging. Het feit dat de meeste Duitse Joden compleet geïntegreerd waren in de Duitse maatschappij, bemoeilijkte hun opsporing. Een groot aantal onder hen hadden hoge posities bereikt in politiek en leger en waren vooraanstaande Duitse burgers, kunstenaars en wetenschappers waaronder vele Nobelprijswinnaars.

blut-und-boden-37Vele Joden hadden zich tijdens de Eerste Wereldoorlog onderscheiden en liepen bij wijze van spreken krom van de medailles, hun toegekend voor grote moed en zelfopoffering voor het Vaderland. Een aantal onder hen zou zelfs later tijdens het Derde Rijk bij de Waffen-SS dienen en sommigen werden pas later ‘ontdekt’ als Jood toen ze al waren toegetreden tot de SS [!]. Bekend zijn dan ook de vele verhalen van nazi’s die er zich op toelegden om geboortebewijzen en bevolkingsregisters te vervalsen om te beletten dat iemand zou ontdekken dat ze een voorouder van Joodse origine in hun stamboom hadden.

Zelfs wie maar één Joodse grootouder had, moest beschouwd worden als Jood. De partij NSDAP van Hitler weigerde het bestaan van ‘bastaarden’ te erkennen, in tegenstelling tot de Duitse bureaucratie, die een nauwkeuriger definitie verlangde van wie geacht werd Joods te zijn.

Reinhard Heydrich en Heinrich Himmler van de SS gingen bijgevolg naarstig op zoek naar een ‘veilige en zekere methode’ om Joden op te sporen en dachten daarbij aan bloedonderzoek. Het zou niet lang duren vooraleer zijn ‘wetenschappers’ met ontgoochelend nieuws terugkeerden. Uit het bloedonderzoek bij Duitsers was namelijk gebleken dat het bloed van Duitse Joden in het zuiden van Duitsland meer ‘Arischer‘ bleek, dan het bloed van Duitse niet-Joden in het noorden van het Derde Rijk. [Bron: Hitler en de Joden door Philippe Burrin; Van Gennep; 1989]

Een definitie geven wie of wat een Jood is, is geen futiliteit en hoe je die ook definieert, zal je altijd op een groot aantal pijnlijke [Joodse] tenen trappen. Persoonlijk sluit ik mij het nauwste aan bij de definitie van Andrew White, die al bijna even divers is als het Joodse volk zelf:

“De Joden zijn een volk, geen ras. De Joden bestaan uit vele rassen en etnische groepen, die op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun identiteit. Dat kunnen religieuze, seculiere of culturele Joden zijn. Dat kunnen ook ashkenazische of sefardische Joden zijn, conservatieve of liberale Joden, of Joden van uiterst links tot uiterst rechts. Het kunnen ook combinaties zijn van een of meerdere van deze. Voor vele Joden is Judaïsme helemaal geen religieuze identiteit. En voor vele Israëli’s is een ‘Israëli’ zijn, thans de enige vorm van hun Joodse identiteit.”

Eén ‘troost’ misschien voor Eildert Muldert, Jits Van Straaten, Shlomo Sand en Co: Marokkaans, Indiaas of Chinees ‘uitziende’ Joden zouden hoe dan ook, tijdens het Derde Rijk zonder onderscheid allemaal vergast worden in Auschwitz-Birkenau [..]. “Wie Jood is, dat bepaal ik!” zei Rijksmaarschalk Hermann Göring, de 2de man na Hitler. Jodenmoord was de enige ‘zekerheid’ die Joden tijdens het Derde Rijk allemaal gemeen hadden… Allen gingen ze voor de bijl, zelfs diegenen die luidkeels van de daken schreeuwden dat ze Duitser waren: “Aber, ich bin doch ein Volksdeutscher!

door Brabosh.com

eerder gepubliceerd op deze blog op 5 februari 2010

3 gedachtes over “Omtrent de Joodse wortels van het volk van Israël [Brabosh.com]

Reacties zijn gesloten.